menu
Geschreven door
geschreven door Saskia Oegema
Geschreven door groot
Geschreven door Saskia Oegema
Saskia Oegema is financieel tekstschrijver. En werkt onder andere in de verzekeringsbranche. Zij schrijft voor meerdere websites over verzekeringen.
Lees meer over ons schrijfproces
Controle door
gecontroleerd door Femke Koning
Gecontroleerd door groot
Gecontroleerd door Femke Koning op 11 juli 2021
Femke Koning is eigenaar en content specialist en is al meer dan 15 jaar werkzaam in de verzekeringsbranche. Al sinds 2008 schrijft zij over verzekeringen en alles wat daarmee te maken heeft.
Lees meer over ons schrijfproces
Leestijd: 5 minuten
Laatste update: 22 juni 2023

Overlijdensberichten

Is een dierbare overleden? Dan stelt u de familie, vrienden en kennissen van de overledene hiervan op de hoogte. Dit doet u door middel van overlijdensberichten. In zo’n zware tijd is dat een behoorlijk lastige klus. En het moet ook nog eens op korte termijn gebeuren. Het is dan ook niet gek dat veel mensen moeite hebben met het vinden van de juiste woorden. Op deze pagina bespreken we de belangrijkste punten voor het schrijven, plaatsen en vinden van een overlijdensbericht. 

Wat is een overlijdensbericht?

Via een overlijdensbericht laat u aan familie, vrienden en kennissen weten dat een dierbare is overleden. Vaak is dit ook direct een uitnodiging voor de uitvaart. Het overlijdensbericht staat meestal in een rouwkaart, die naar het woonadres van familie, vrienden en kennissen wordt gestuurd. Daarnaast kunt u ervoor kiezen om een rouwadvertentie in een krant of huis-aan-huisblad te plaatsen. Veel nabestaanden, zowel betrokken familie en vrienden als verre kennissen, halen steun en troost uit een overlijdensbericht. Dit kan helpen bij de rouwverwerking.

Overlijdensberichten

Zelf overlijdensberichten schrijven

Overlijdensberichten schrijven is niet makkelijk. In een moeilijke tijd moet u bedenken wat u op de rouwkaart wilt zetten en wie u wilt uitnodigen voor de uitvaart. Elk overlijden is uniek, en daardoor is ook elk overlijdensbericht uniek. Toch zijn er wel een aantal richtlijnen die u kunt gebruiken voor het schrijven van het overlijdensbericht. Deze richtlijnen kunt u gebruiken als inspiratie, want u bent niet verplicht om de precieze stappen te volgen. Iedereen is vrij om een eigen invulling aan het overlijdensbericht te geven. Bovendien geeft een uitvaartverzorger vaak ook een aantal concrete adviezen.

De opbouw van de tekst

Het overlijdensbericht in een rouwkaart heeft meestal een vaste structuur. De kaart begint met een kort gedicht of een spreuk. Vervolgens komt de aankondiging van het overlijden. In het midden van de rouwkaart staat de naam en de geboorte- en sterfdatum van de overledene. Hieronder staat vaak in een paar regels iets over de overledene en/of de omstandigheden van het overlijden. Vervolgens komen de namen van de directe familieleden. Een overlijdensbericht sluit u af met het contact adres, de datum en locatie van de uitvaart, mits de geadresseerde is uitgenodigd. Aan de linkerkant van de rouwkaart is meestal nog plek voor bijvoorbeeld een gedicht of persoonlijke tekst.

Stappenplan overlijdensadvertentie schrijven

Voor het opstellen van een overlijdensbericht kunt u het volgende stappenplan gebruiken:

1.      Gedicht of spreuk

Een overlijdensbericht begint meestal met een kort gedicht, spreuk of Bijbeltekst. Doorgaans neemt dit 1 tot 4 regels in beslag. Dit kan bijvoorbeeld een tekst zijn die de overledene mooi vond of die de nabestaanden het beste vinden passen.

2.      Aankondiging overlijden

Na het gedicht of de spreuk plaats u een tekst van 1 of 2 regels waarin het overlijden wordt gemeld. U kunt hier eventueel ook de oorzaak van het overlijden vermelden. Bijvoorbeeld met de zin “na een lang ziekbed”.

3.      Naam, geboortedatum en sterfdatum

Vervolgens komt de naam en achternaam van de overledene. Met daaronder de geboorte- en sterfdatum.

4.      Omstandigheden en/of informatie

Onder de naam en data kunt u iets schrijven over de omstandigheden van het overlijden. Bijvoorbeeld dat de dood erg plotseling kwam of juist dat u in vrede afscheid heeft kunnen nemen. U kunt er ook voor kiezen om te beschrijven wat voor een persoon de overledene was. Ook deze tekst is doorgaans 2 regels.

5.      Vermelden van de nabestaanden

Op de rouwkaart schrijft u aan de rechterkant de namen van directe familieleden. Dit zijn bijvoorbeeld de echtgenoot of echtgenote en de kinderen met hun eventuele partner en/of kinderen. In sommige gevallen wordt ook een huisdier genoemd.

6.      Adres voor contact met de nabestaanden

De rouwkaart bevat doorgaans één adres van een directe nabestaande. Bijvoorbeeld de echtgenoot, echtgenote of het oudste kind. Naar dit adres kunnen familie, vrienden en kennissen een brief of kaart met hun medeleven sturen. Dit is het correspondentieadres.

7.      Uitnodiging uitvaart

U sluit het overlijdensbericht af met de tijd en locatie van de uitvaart. Dit is tevens een uitnodiging. Vergeet niet om het adres en de datum van de uitvaart te vermelden. Daarnaast kunt u hier eventuele wensen omtrent het afscheid vermelden. Is er sprake van een crematie of begrafenis in besloten kring? Dan vermeld u alleen de locatie en tijd voor een eventueel afscheid of condoleren. Soms heeft de uitvaart al plaatsgevonden; dit kunt u op de rouwkaart vermelden.

Hulp bij overlijdensberichten

Vindt u het lastig om de juiste woorden te vinden? Schrijf alles op wat u te binnen schiet. Er is geen “fout” overlijdensbericht zolang u uit uw hart schrijft. Ook als u geen woorden heeft, kunt u dit noteren. Laat u leiden door uw gevoel en uw liefde voor de overleden dierbare. Lukt het niet om iets op papier te zetten? Een uitvaartverzorger kan u hierbij helpen. Zo kunt u bijvoorbeeld aan de hand van een voorbeeldtekst uw eigen overlijdensberichten schrijven.

Voorbeeldteksten overlijdensbericht

De onderstaande teksten kunt u gebruiken voor het schrijven van een overlijdensbericht:

 • Met liefde nemen wij afscheid van onze …
 • In liefde gedenken wij …
 • In alle rust is mijn liefste gestorven …
 • Met pijn in ons hart delen wij u mede dat mijn/onze … plotseling is overleden
 • Op de leeftijd van … jaar is van ons heengegaan mijn/onze …
 • In alle rust is overleden mijn/onze …
 • Met veel verdriet delen wij u mede dat op (datum) mijn/onze lieve … is overleden
 • Na een lange, dappere, maar vergeefse strijd is van ons heengegaan onze …
 • Woorden schieten tekort. Totaal onverwacht is onze … uit het leven weggerukt
 • Veel te snel is een einde gekomen aan het leven van mijn/onze lieve …
 • Na een voltooid en waardevol leven nemen wij in alle rust afscheid van onze …
 • Stil van verdriet moeten wij u vertellen dat onze lieve … is overleden
 • Verslagen staan wij stil bij het overlijden van onze …

Overlijdensadvertentie plaatsen: hoe werkt dat?

Naast het schrijven van een rouwkaart kunt u ook een overlijdensbericht laten plaatsen. Het overlijdensbericht komt dan bijvoorbeeld in een landelijke, lokale of regionale krant te staan. Daarnaast kunt u ook overlijdensberichten op een speciale website of op social media plaatsen. We spreken dan van een digitaal overlijdensbericht. Hiervoor gelden dezelfde richtlijnen als bij de rouwkaart. Maar het is hierbij wel van belang om op een aantal zaken te letten, zoals:

 • Is het overlijdensbericht alleen bedoeld ter kennisgeving? Of geeft u mensen de mogelijkheid om afscheid te nemen?
 • Waar, wanneer en hoe laat kunnen mensen afscheid komen nemen?
 • Vermeld nooit uw volledige adres in verband met uw privacy en veiligheid

Digitaal doodsbericht plaatsen

De websites waar u een digitaal overlijdensbericht kunt plaatsen zijn:

Daarnaast kiest u zelf of en op welke social media u een overlijdensbericht wilt plaatsen.

Waar vindt u overlijdensberichten?

Het kan natuurlijk ook zo zijn dat u op zoek bent naar een overlijdensbericht. De meest recente overlijdensberichten staan in kranten, huis-aan-huisbladen of andere dagbladen. Daarnaast kunt u op internet zoeken naar overlijdensberichten. Bijvoorbeeld via mensenlinq.nl, memori.nl of familieberichtenopinternet.nl. Via deze websites kunt u zoeken op plaats en/of provincies. Bovendien hebben de meeste sites een handige zoekfunctie, waarmee u heel gericht een overlijdensbericht kunt vinden.

© Kompas Storefronts BV 2014-2024
Tempeliersstraat 20A, 2012 ED, Haarlem
KvK nr: 83977635 | BTW nr: NL863057317B01