call 072 - 844 52 85

Privacy en cookies

Uitvaartverzekeringwijzer.net verwerkt persoonsgegevens die privacygevoelig kunnen zijn.

Wij hebben niet de intentie om gegevens te verzamelen. Echter is het voor ons een onmogelijke opgave om de leeftijden van onze bezoekers te achterhalen en/of te controleren. Heeft u geen toestemming gegeven en hebben wij toch het IP-adres verwerkt, neem dan contact met ons op. Wij zullen dan zorgdragen voor de verwijdering van deze gegevens.

Besluitvorming en belang

Uitvaartverzekeringwijzer.net gebruikt uw gegevens alleen voor het functioneren van de website. Onze besluitvorming is geautomatiseerd, dit houdt in dat een mens los staat van dit proces, onze server slaat IP-adressen automatisch op. Het IP-adres van onze bezoekers wordt opgeslagen in onze serverlogs. Deze logs slaan IP-adressen op, maar daarnaast ook foutmeldingen van onze website/server, dit is voor ons belangrijk voor het onderhouden en functioneren van deze website.

Waarom verwerken wij IP-adressen

De reden dat wij IP-adressen verwerken is om ervoor te zorgen dat kwaadwillende activiteiten, zoals onder andere spamaanvallen te voorkomen. Op het moment dat er meerdere inlogpogingen in een korte termijn worden gedaan zijn wij in staat om het IP-adres te blokkeren. De redenen voor ons zijn dan ook puur technisch, uw gegevens worden verder niet voor andere doeleinden gebruikt.

Het IP-adres is een indirect identificerend gegeven, echter verwachten wij dat dit geen gevolgen heeft voor de gebruikers van deze website. Er is een gerechtelijk bevel nodig om een IP-adres aan een gebruiker te koppelen. Zonder bevel bestaan er alleen de mogelijkheden om de internet provider te achter halen en om een geschatte woonplaats te achterhalen.

Persoonsgegevens en bewaartermijn

Uitvaartverzekeringwijzer.net bewaart uw IP-adres voor 30 dagen. Dit zorgt ervoor dat we fouten in onze serverlogs kunnen opsporen en verhelpen zodat wij onze website goed kunnen blijven laten functioneren. De bewaartermijn van 30 dagen gaat van start bij het bezoeken van deze website. Wanneer u opnieuw deze website bezoekt zal de bewaartermijn opnieuw ingaan.

Wij zullen uiterst zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgaan en dit niet delen of verkopen aan derden. We zullen uw gegevens alleen delen als dit verplicht is wegens wet-en regelgeving aan bijvoorbeeld politie of justitie of wanneer wij dienen te voldoen aan de overeenkomst die met u geldig is.

Websites van derden

Op uitvaartverzekeringwijzer.net staan verwijzingen en links naar derden. De personen, bedrijven en instellingen achter deze websites zijn zelf verantwoordelijk voor hun gegevensverwerking en cookies. Bovendien kan dit afwijken van de manier waarop wij hiermee omgaan. We adviseren u daarom om het privacy beleid van deze websites zorgvuldig door te nemen.

Cookies en overeenkomende technieken

Uitvaartverzekeringwijzer.net maakt geen gebruik van cookies. Echter bevat onze website affiliate links, dit zijn links naar externe partijen. Wij gebruiken deze links om de kosten van onze werkzaamheden te dekken. Op het moment dat u op een affiliate link klikt wordt u doorgeleid naar een externe partij, zoals bijvoorbeeld onder andere Yarden, DELA en Monuta. Tijdens dit verwijzingsproces wordt er bij een affiliate netwerk (Daisycon of Awin) een tracking cookie geplaatst. Wij hebben geen invloed op de toestemming of weigering van het plaatsen van deze cookies. U heeft de mogelijkheid dit te voorkomen door dit in uw browserinstellingen aan te passen. Daarnaast bestaat er de mogelijkheid om bij de externe partijen als Yarden, DELA en Monuta de toestemming voor cookies te weigeren.

Inzage, bezwaar of klachten

U heeft de mogelijkheid om de door ons opgeslagen persoonsgegevens(IP-adres) in te zien, aan te laten passen of door ons te laten verwijderen. Indien u hier gebruik van wilt maken kunt u contact met ons opnemen. Uiteraard kunt u ook contact met ons opnemen als u vragen, klachten of opmerkingen heeft over ons privacy beleid. Daarnaast wijzen wij u op uw recht om een klacht over ons privacy beleid in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging van uitvaartverzekeringwijzer.net

Uitvaartverzekeringwijzer.net heeft maatregelen getroffen om ongeoorloofde toegang tot Beveiligde websiteonze server en/of website te beperken, alleen de eigenaren van deze website hebben toegang. Door deze maatregelen voorkomen wij misbruik en zorgen wij ervoor dat de toegang tot de inzage van uw IP-adres afgeschermd is en niet ongewenst gewijzigd, openbaar gemaakt en/of verwijderd kan worden.

Wijzigingen privacy beleid

Uitvaartverzekeringwijzer.net behoudt zich het recht voor om te allen tijde het privacy beleid te wijzigen. Deze privacyverklaring is opgesteld op 26 juli 2018.

Privacy en cookies
4.9 (98.46%) 13 votes

© Uitvaartverzekeringwijzer.net 2019
Saturnusstraat 68, 1829 CZ, Alkmaar, Nederland
072 - 844 52 85 | KvKnr: 70310629