menu
Geschreven door
geschreven door Femke Koning
Geschreven door groot
Geschreven door Femke Koning
Femke Koning is eigenaar en content specialist en is al meer dan 15 jaar werkzaam in de verzekeringsbranche. Al sinds 2008 schrijft zij over verzekeringen en alles wat daarmee te maken heeft.
Lees meer over ons schrijfproces
Controle door
gecontroleerd door Leon Schouten
Gecontroleerd door groot
Gecontroleerd door Leon Schouten op 7 april 2021
Leon Schouten is directeur van Uitvaartverzekeringwijzer.net en werkt inmiddels ruim 15 jaar in de verzekeringswereld. Hij wordt regelmatig als expert gevraagd door journalisten vanwege zijn vakinhoudelijke kennis.
Lees meer over ons schrijfproces
Leestijd: 3 minuten
Laatste update: 22 juni 2023

Wanneer keert een overlijdensrisicoverzekering uit?

Het enige dat bij onze geboorte vaststaat, is dat we ooit afscheid moeten nemen van hetkeert een overlijdensrisicoverzekering altijd uit? leven. Om ervoor te zorgen dat u uw nabestaanden achterlaat met voldoende financiële middelen kunt u een levensverzekering afsluiten. Dit kan een een uitvaartverzekering of overlijdensrisicoverzekering zijn. In dit artikel geven we antwoord op de vragen: Wanneer keert een overlijdensrisicoverzekering uit? Keert een overlijdensrisicoverzekering altijd uit?

Wanneer vindt de uitkering van de overlijdensrisicoverzekering plaats?

Wanneer iemand is overleden en een overlijdensrisicoverzekering had, dan keert de verzekeraar een bedrag uit aan de begunstigde. De begunstigde is degene die op de polis staat genoteerd als degene die na uw overlijden het verzekerd bedrag uitgekeerd krijgt. Maar voordat de uitkering plaatsvindt moeten er eerst nog wel een aantal zaken geregeld worden.

Welke gegevens heeft de overlijdensrisicoverzekeraar nodig na overlijden?

De verzekeraar wil verschillende documenten ontvangen voordat ze kunnen overgaan tot het uitbetalen van het verzekerd bedrag. Voor nabestaanden is dat vaak erg vervelend. Ze zitten namelijk in een periode van rouw. In die periode zitten ze niet te wachten op het regelen van al het papierwerk. Hieronder vindt u een overzicht van de zaken die de verzekeraar wilt controleren voordat ze zullen uitkeren.

Welke documenten heeft de verzekeraar nodig?

 • Een kopie legitimatie van de begunstigde
 • De akte van overlijden
 • Een door de begunstigde schriftelijk verzoek om uit te keren
 • Het rekeningnummer waarop het verzekerd bedrag uitgekeerd mag worden.
 • In sommige gevallen ook een verklaring van erfrecht. Dat is een document dat een notaris opstelt. Hierin staat wie de erfgenamen van de overledene zijn.

Hoe lang duurt het voordat een overlijdensrisicoverzekeraar uitkeert?

wanneer keert een overlijdensrisicoverzekering uitHeeft de begunstigde contact opgenomen met de verzekeraar? Zijn alle benodigde stukken aangeleverd? Dan kan het zijn dat het verzekerd bedrag snel op de rekening van de begunstigde staat. Echter is niet iedere verzekeraar hier even snel mee. De meeste verzekeraars keren binnen 60 dagen, nadat ze alle stukken hebben ontvangen, het bedrag uit. Echter kan het zijn dat een verzekeraar nog een aantal controles wilt uitvoeren. Bijvoorbeeld om te kijken of de ingevulde gezondheidsverklaring nog steeds klopt. Heeft u binnen 60 dagen nog niks ontvangen? Neem dan telefonisch contact met de verzekeraar op. Mocht u niet de gewenste reactie ontvangen dan kunt u een klacht indienen bij het kifid.

Wanneer keert de overlijdensrisicoverzekering gewoon uit volgens afspraak?

 • Wanneer de begunstigde zich aanmeldt en alle gevraagde stukken overlegt
 • Indien u de juiste informatie over uw gezondheidstoestand heeft ingevuld bij het aangaan van de verzekering. Zijn de gezondheidsvragen naar waarheid ingevuld? Dan keert uw verzekeraar het volledig bedrag uit aan de rechthebbende(n).
 • Wanneer u binnen de looptijd van de verzekering komt te overlijden. Is er sprake van zelfdoding? Dan gelden er vaak andere regels. Neem in dit geval contact op met de verzekeraar.
 • Wanneer u uw premie(s) op tijd betaald heeft.

Redenen waarom de overlijdensrisicoverzekering niet (volledig) uitkeert

 • Indien u na de looptijd overlijdt. Op dat moment bestaat de polis niet meer. Hierdoor kunnen uw nabestaanden geen aanspraak meer kan maken op een uitkering
 • Indien niemand zich bij de verzekeraar meldt binnen vijf jaar na uw overlijden. Hierdoor vervalt de aanspraak op de uitkering na vijf jaar. Sommige verzekeraars keren na deze periode toch nog het verzekerde bedrag uit. Indien de rechthebbende kan bewijzen dat hij vooraf niet op de hoogte was van het bestaan van uw polis.
 • Wanneer u binnen twee jaar na het sluiten van de verzekering bent gaan roken. Rookte u bij het aangaan van de verzekering niet, maar begon u twee jaar na acceptatie van de polis? Dan kan dit resulteren in een lagere uitkering dan is afgesproken.
 • Wanneer u een betalingsachterstand heeft. Deze reden kan zorgen voor de opschorting van uw polis.
 • Indien u binnen twee jaar na het aangaan van de verzekering zelfmoord pleegt. Men gaat er dan vanuit dat er sprake kan zijn van opzet. Is er echter sprake van euthanasie, dan geldt deze wachttijd niet mits het plegen daarvan volgens de juridisch vastgelegde regels is geschiedt.
 • Als u door in een oorlog of terroristische aanslag opgelopen verwondingen sterft. In dit geval zorgt de NHT dat de kosten voor uw begrafenis worden gedekt
 • Indien u opzettelijk onvolledige en of onjuiste informatie verstrekte bij het aangaan van de verzekering. Bedrog leidt tot vernietiging van de polis.
 • Wanneer u uw hypotheek vroegtijdig heeft afgelost en u de verzekering in opdracht van de uw bank sloot.

In dit artikel hebben wij geprobeerd om u inzicht te verschaffen over de uitkering van een overlijdensrisicoverzekering. Mocht u nog vragen hebben over dit onderwerp dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

Meer informatie over het vergelijken van overlijdensrisicoverzekeringen vindt u hier.

© Kompas Storefronts BV 2014-2024
Tempeliersstraat 20A, 2012 ED, Haarlem
KvK nr: 83977635 | BTW nr: NL863057317B01