menu
Geschreven door
geschreven door Femke Koning
Geschreven door groot
Geschreven door Femke Koning
Femke Koning is eigenaar en content specialist en is al meer dan 15 jaar werkzaam in de verzekeringsbranche. Al sinds 2008 schrijft zij over verzekeringen en alles wat daarmee te maken heeft.
Lees meer over ons schrijfproces
Controle door
gecontroleerd door Leon Schouten
Gecontroleerd door groot
Gecontroleerd door Leon Schouten op 25 november 2022
Leon Schouten is directeur van Uitvaartverzekeringwijzer.net en werkt inmiddels ruim 15 jaar in de verzekeringswereld. Hij wordt regelmatig als expert gevraagd door journalisten vanwege zijn vakinhoudelijke kennis.
Lees meer over ons schrijfproces
Leestijd: 3 minuten
Laatste update: 21 juni 2023

Euthanasieverklaring

Wilt u een euthanasieverklaring opstellen? Welke euthanasie formulieren heeft u nodig? Op deze pagina leest u alles over de verklaring voor euthanasie. Daarnaast kunt u hier een euthanasieverklaring voorbeeld downloaden.

Wat is een euthanasieverklaring?euthanasieverklaring

Euthanasie wordt ook wel omschreven als het op eigen verzoek versnellen van de dood. Of het ter dood brengen van mensen die hevig lijden en ongeneeslijk ziek zijn. Een euthanasieverklaring is een formulier waarin u aangeeft in welke situaties u wilt kiezen voor
een zelfgekozen dood. Euthanasie is in veel landen verboden en wordt zelfs als misdrijf beschouwd. In Nederland is euthanasie legaal.

Euthanasieverklaring downloaden

Euthanasieverklaring aanvragen

Mensen die euthanasie willen op het moment dat er sprake is van ondraaglijk lijden, geven dat aan in een euthanasieverklaring. Hoewel deze verklaring belangrijk is, kan er niet altijd euthanasie mee afgedwongen worden. Is er geen euthanasieverklaring? Dan mag een dokter nooit overgaan tot het uitvoeren van deze handeling. Bekijk hier een Euthanasieverklaring voorbeeld van een huisarts. U kunt ons euthanasie formulier hiervoor gebruiken. Laat dit voorbeeld altijd wel controleren door uw huisarts. Uiteraard kunt u zelf ook een verklaring opstellen. Het opstellen van de verklaring kunt u het beste doen in bijzijn van uw huisarts.

Mondeling en schriftelijk

In de euthanasieverklaring worden de omstandigheden aangegeven waarin volgens de patiënt euthanasie gewenst is. Dokters zich moeten houden aan wilsverklaringen. Bij een euthanasieverklaring ligt dit net even weer anders. Geen enkele arts is verplicht om het verzoek na te komen. Aan een euthanasieverklaring kunnen daarom geen rechten worden ontleend.

Belangrijk om vroegtijdig het formulier op te stellen

Desondanks is het vroegtijdig opstellen van een euthanasie formulier wel uitermate belangrijk. Wanneer mensen ernstig ziek zijn hebben ze niet meer het vermogen om hun euthanasie verzoek met de dokter te bespreken. Bijvoorbeeld iemand die getroffen is door dementie. Is er in dat geval geen euthanasieverklaring, dan zal er geen euthanasie plaatsvinden. Een voorbeeld van een euthanasieverklaring kunt u vinden op onze website.

Euthanasieverklaring Notaris

Bij de notaris kan een zogenaamd levenstestament opgesteld worden. Daarin worden de wensen vastgelegd. Een levenstestament is iets anders dan een ‘gewoon’ testament. Een gewoon testament gaat over wat er na het overlijden moet gebeuren. Een levenstestament is al tijdens het leven werkzaam. In een levenstestament staan ook de wensen over medische verzorging aangegeven. Een euthanasieverklaring kan deel uitmaken van een levenstestament.

Euthanasieverklaring bij dementie en alzheimer

Euthanasie bij dementie of alzheimer is in bepaalde gevallen mogelijk.  Toch zal niet ieder euthanasieverzoek van demente persoon worden goedgekeurd. Net als bij andere verzoeken zal eerst zorgvuldig gekeken worden of er sprake is van uitzichtloos en ondraaglijk lijden.

Euthanasieverklaring regels

Er bestaan geen wettelijke regels waaraan een verklaring moet voldoen. Erg belangrijk is dat duidelijk aangegeven wordt wat de indiener met ondraaglijk lijden bedoelt. Uiteraard dient de verklaring ondertekend te worden en mogen ook naam en datum niet ontbreken. Mensen die achttien jaar of ouder zijn kunnen zelfstandig een euthanasieverzoek indienen. Minderjarigen (vanaf twaalf jaar) kunnen dat ook. Al is tot zestien jaar wel instemming van ouders/verzorgers noodzakelijk. Jongeren in de leeftijd van zestien en zeventien jaar beslissen wel zelf. Echter dienen de artsen de ouders/verzorgers wel te betrekken bij de gehele procedure. Vrienden en familieleden zijn niet bevoegd een verzoek tot euthanasie in te dienen.

Geldigheid van een euthanasieverklaring

Een euthanasieverklaring kent geen geldigheidsduur en blijft van kracht.  Mits er natuurlijk niets gewijzigd of ingetrokken is. De verklaring kan dus tientallen jaren geldig zijn. Het is overigens wel raadzaam om frequent met de huisarts over het verzoek te praten. Deze gesprekken komen in uw medisch dossier. Zo weet uw dokter dat de patiënt nog steeds volledig achter de verklaring staat.

Zorgvuldigheidseisen

Voordat een arts over gaat tot uitvoering van de euthanasie, zal de patiënt geïnformeerd worden over de huidige medische situatie. Ook zal de arts aangeven wat de vooruitzichten zijn. De arts schakelt vaak een andere (SCEN) arts in als second opinion. Die arts toetst daarnaast of er is voldaan aan de zorgvuldigheidseisen.

Zorgvuldig handelen

De uitvoerend arts moet medische zorgvuldig handelen tijdens de uitvoering van euthanasie en de juiste dosering medicijnen toedienen. Na overlijden wordt de regionale toetsingscommissie ingelicht. Die controleert meteen of er door de arts zorgvuldig te werk is gegaan. Is dat niet het geval? Dan kan de arts worden vervolgd en kan er een gevangenisstraf opgelegd worden.

Euthanasie formulieren

Naast de verklaring zijn er bij euthanasie nog meer formulieren. Deze formulieren mogen door de behandelend arts ingevuld worden.

Euthanasie formulieren voor de uitvoerend arts

Euthanasie formulieren voor de uitvoerend arts (Bonaire, Sint Eustatius en Saba)

Blij met onze hulp?

We hopen dat u blij bent met onze gratis hulp en downloads. Om dit platform goed te kunnen onderhouden zijn wij afhankelijk van donaties. Mocht u een donatie willen doen dan waarderen we dat enorm.

© Kompas Storefronts BV 2014-2024
Tempeliersstraat 20A, 2012 ED, Haarlem
KvK nr: 83977635 | BTW nr: NL863057317B01