menu
Geschreven door
geschreven door Saskia Oegema
Geschreven door groot
Geschreven door Saskia Oegema
Saskia Oegema is financieel tekstschrijver. En werkt onder andere in de verzekeringsbranche. Zij schrijft voor meerdere websites over verzekeringen.
Lees meer over ons schrijfproces
Controle door
gecontroleerd door Femke Koning
Gecontroleerd door groot
Gecontroleerd door Femke Koning op 26 november 2022
Femke Koning is eigenaar en content specialist en is al meer dan 15 jaar werkzaam in de verzekeringsbranche. Al sinds 2008 schrijft zij over verzekeringen en alles wat daarmee te maken heeft.
Lees meer over ons schrijfproces
Leestijd: 2 minuten
Laatste update: 19 oktober 2023

Euthanasieverklaring voorbeeld 2023

Hieronder vindt u een voorbeeld van een euthanasieverklaring in 2023. Deze verklaring kunt u overhandigen aan uw behandelend arts of aan het ziekenhuis, maar doe dit alleen als u al goed geïnformeerd bent over euthanasie. Bent u nog niet geïnformeerd door één of meerdere specialisten dan raden we u aan om u eerst goed te laten informeren. Daarnaast kunt u contact opnemen met uw uitvaartverzekering.

Logo
€6,68
Premie op basis van 25 jarige en verzekeringswaarde €9500,- Kies deze >
Logo
€8,03
Premie op basis van 25 jarige en verzekeringswaarde €9500,- Kies deze >
Logo
€11,47
Premie op basis van 25 jarige en verzekeringswaarde €9500,- Kies deze > Link niet beschikbaar

Voorbeeld Euthanasieverklaring 2023

In deze wilsverklaring leg ik ………………. Euthanasieverklaring voorbeeld

geboren in ………………… op ………….en wonende in ……..

vast onder welke omstandigheden ik wens te kiezen voor een zelfgekozen dood. Ik heb mijn wensen ook besproken met mijn familie en (huis)arts. Mijn (huis)arts (…………te ………..) heeft hiervan op mijn verzoek een aantekening gemaakt in mijn dossier.

Wanneer ik door ziekte, ongeval of welke oorzaak ook duurzaam in een lichamelijke en/of geestelijke toestand kom te verkeren, waaruit voor mij geen herstel tot een menswaardige bestaan te verwachten is, geef ik als mijn uitdrukkelijke wens te kennen te willen kiezen voor een zelfgekozen dood.

en

Persoonlijke aanvulling

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Deze ruimte is bedoeld om in uw eigen bewoording aan te vullen onder welke omstandigheden u wilt kiezen voor een zelfgekozen dood. In de praktijk blijkt dat artsen heel veel waarde hechten aan een persoonlijke aanvulling. Deze aanvullingen helpen artsen om vast te stellen dat deze verklaring echt door u is opgesteld.

Behalve over een zelfgekozen dood, kunt u ook aanvullen met uw wensen over (levensverlengende)behandeling zoals kunstmatige voeding en beademing, behandeling van pijn, benauwdheid, jeuk, onrust en/of het beschikbaar stellen van organen en weefsel. Een persoonlijke aanvulling kan ook het bij naam noemen van personen die op de hoogte zijn van uw wilsverklaring betreffen.  

Oproep aan behandelend arts

Indien de behandelend arts niet over geschikte middelen beschikt of daarvan geen gebruik wil of kan maken, verzoek ik hem zijn behandeling over te dragen aan een andere arts.

Oproep aan familie en/of gevolmachtigde

Ik verzoek degene die deze verklaring in beheer heeft een afschrift te verschaffen aan iedere mij behandelend arts, wanneer de omstandigheden daar aanleiding toe geven.

Weloverwogenheid

Ik heb deze wilsverklaring zorgvuldig overwogen, heb mij daarover goed geïnformeerd en ik ben bij de ondertekening ervan in het bezit van mijn volledig verstandelijk vermogen. Als ik later door welke oorzaak dan ook niet meer in staat ben mijn wil rond mijn levenseinde te bepalen, wil ik graag dat de artsen handelen zoals vastgelegd in deze euthanasieverklaring.

Geldigheid 

Door deze wilsverklaring te ondertekenen herroep ik alle eventuele eerder door mij ondertekende soortgelijke verklaringen. Deze wilsverklaring kan op ieder moment door mij herroepen worden.

Datum …………………

Plaats…………………..

Handtekening…………………………….


We hopen dat u iets heeft gehad aan dit Euthanasieverklaring voorbeeld. Heel veel sterkte

U kunt de euthanasieverklaring hier downloaden

Blij met onze hulp?

We hopen dat u blij bent met onze gratis hulp en downloads. Om dit platform goed te kunnen onderhouden zijn wij afhankelijk van donaties. Mocht u een donatie willen doen dan waarderen we dat enorm.

© Kompas Storefronts BV 2014-2024
Tempeliersstraat 20A, 2012 ED, Haarlem
KvK nr: 83977635 | BTW nr: NL863057317B01