call 072 - 844 52 85

Levensverzekering vergelijken en afsluiten

U heeft de term levensverzekering vast weleens gehoord. Maar wat is een levensverzekering nu eigenlijk. De twee belangrijkste levensverzekeringen zijn de overlijdensrisicoverzekering en de uitvaartverzekering. Bekijk hieronder welke verzekering u nodig heeft.

Meest voorkomende levensverzekeringen

Overlijdensrisicoverzekering

Een overlijdensrisicoverzekering wordt vaak afgesloten bij een hypotheek en hiermee beschermt u uw nabestaanden tegen financiële problemen na uw overlijden. Deze verzekering sluit u af voor een bepaalde periode, bijvoorbeeld voor 30 jaar.

Overlijdensrisicoverzekering

Uitvaartverzekering

Met een uitvaartverzekering zorgt u ervoor dat uw nabestaanden de kosten van uw uitvaart kunnen betalen. Deze levensverzekering keert na overlijden altijd uit aan uw nabestaanden. Een gemiddelde uitvaart kost € 7.000,-.

Uitvaartverzekering

 

 

Wat is een levensverzekering?

Een levensverzekering is een overeenkomst tussen een verzekeringsmaatschappij en een persoon. De levensverzekering heeft te maken met het leven of de dood van de mens, of met de verzorging van de uitvaart van de mens. Als de verzekerde de premie betaald, zorgt de maatschappij ervoor dat er bij het overlijden van de verzekerde (of eerder) een bepaald bedrag wordt uitgekeerd. Daarmee wordt bijvoorbeeld de hypotheek afgelost, een uitvaart van betaald of kan er worden genoten van een extra pensioen.

Beste levensverzekering vergelijken 2019

Wie een levensverzekering wil gaan vergelijken, stuit op een scala van aanbieders. Maar wat is Beste levensverzekeringnou eigenlijk de beste levensverzekering van 2019? Jaarlijks worden de beste levensverzekeringen vergeleken en in 2018 bleek Aegon dé nummer één, gevolgd door Klaverblad, Reaal en Dela. Hoewel het afsluiten van een overlijdensverzekering maatwerk is, werd bij het onderzoek uitgegaan van een verzekerd bedrag van 125.000 euro. Bij de beste levensverzekering van Aegon betaal je een premie van 8,75 euro per maand. De levensverzekering kent een looptijd van 25 jaar. De hoogte van de maandelijkse premies liggen bij Klaverblad en Dela met respectievelijk 9,02 en 9,09 euro per maand op ongeveer dezelfde hoogte. Reaal is met 11,24 euro de duurste. De beste levensverzekeringen vergelijken was vroeger erg lastig, maar tegenwoordig kun je een levensverzekering berekenen binnen 5 minuten.

Kosten levensverzekering

Het grootste verschil tussen de vier als beste beoordeelde levensverzekeraars zit in de eenmalige kosten die voldaan moeten worden. De levensverzekering kosten bij Aegon zijn het hoogst met 99 euro, de kosten bij de Dela levensverzekering zijn met 9,50 euro het laagst. De eenmalige kosten bij Klaverblad en Reaal liggen op 21 en 95 euro. Wat de consument precies aan kosten betaalt voor zijn of haar levensverzekering is overigens afhankelijk van zaken als de hoogte van het te verzekeren bedrag, de looptijd van de levensverzekering en de leeftijd.

Handige levensverzekering informatie en tips

De meest besproken onderwerpen op het gebied van levensverzekeringen hebben we voor u levensverzekeringop een rij gezet.

Levensverzekering afsluiten in 2019?

Via onze website kunt u een levensverzekering afsluiten. Namelijk de uitvaartverzekering afsluiten. Ook voor een begrafenisverzekering kunt u op onze site terecht. Wanneer u één van de andere levensverzekeringen wilt afsluiten, kunt u het beste contact opnemen met een onafhankelijk financieel adviseur. Deze geeft u deskundig advies omtrent bovengenoemde verzekeringen en kan u helpen een levensverzekering te vinden die echt bij u past en bij uw persoonlijke situatie aansluit. Een levensverzekering afsluiten is tegenwoordig een fluitje van een cent. Bekijk hier meer informatie over de nabestaandenverzekering.

Welke levensverzekeringen zijn er?

Er is een breed aanbod van levensverzekeringen waar u als consument uit kiezen.Dat maakt de keuze voor de juiste verzekering niet altijd even gemakkelijk. Wat zijn nu de meest bekende levensverzekeringen?

Overlijdensrisicoverzekering
Een overlijdensrisicoverzekering wordt standaard afgesloten bij het aangaan van een hypotheeklening. Zodra u of uw partner komt te overlijden, wordt met een overlijdensverzekering de hypotheek gedeeltelijk afgelost. Een overlijdensrisicoverzekering hoeft echter niet altijd gekoppeld te zijn aan de hypotheek. U kunt ook een losse overlijdensrisicoverzekering afsluiten, waardoor er een bedrag vrij komt voor de nabestaanden als u komt te overlijden.

Gemengde levensverzekering
Een gemengde levensverzekering is een spaar- en risicoverzekering. Ga je deze levensverzekering afsluiten, dan keert de verzekering zowel uit bij overlijden als bij een afgesproken tijdstip in leven. Het is een levensverzekering die veelal wordt afgesloten bij de hypotheek. De uitkering van de levensverzekering wordt dan gebruikt om de hypotheek mee af te lossen. Lees hier meer informatie over de levensverzekering met uitkeren bij leven.

Uitvaartverzekering
Een uitvaartverzekering sluit u specifiek af voor een begrafenis of crematie. U heeft de keuze uit een uitvaartverzekering in natura of een kapitaalverzekering. Een natura uitvaartverzekering bestaat uit een dienstenpakket, terwijl een kapitaalverzekering altijd een geldbedrag uitkeert. De premie van de uitvaartverzekering is afhankelijk van uw leeftijd en gezondheid.

Lijfrenteverzekering
Een lijfrenteverzekering wordt veelal als aanvulling gesloten op het opgebouwde pensioen. U legt periodiek een geldbedrag in waar u rente over krijgt. Deze levensverzekering afsluiten doet u ook bij een levensverzekeraar en keert uit als de einddatum is bereikt. Komt u te overlijden? Dan stoppen de uitkeringen, tenzij u heeft gekozen voor een uitkering aan de nabestaanden.

Banksparen
Vandaag de dag wordt er ook veelal gekozen voor banksparen. Daarmee spaart u belastingvriendelijk om uw pensioen aan te vullen. U kunt het bijvoorbeeld gebruiken voor uw pensioen of om de hypotheek mee af te lossen.

Beleggingsverzekering
Veel mensen in Nederland hebben een beleggingsverzekering. Deze levensverzekering is bedoeld om meer vermogen op te bouwen en is vaak aangevraagd bij het afsluiten van een hypotheek. Het is een levensverzekering die bedoeld is om de hypotheek mee af te lossen of te gebruiken als aanvulling op het pensioen. Een beleggingsverzekering heeft echter een onzekere opbrengt, waardoor de resultaten soms flink tegenvallen.

Voorkom financiële problemen voor nabestaanden

Hoewel er niemand is die graag stilstaat bij het definitieve afscheid, is het toch goed dat wel te doen. Zo wordt voorkomen dat na het overlijden nabestaanden te maken krijgen met financiële problemen. Door het afsluiten van een levensverzekering krijgen nabestaanden eenmalig een uitkering waarmee zaken als het wegvallen van inkomen opgevangen kunnen worden.

Goedkoopste levensverzekering

Ben je opzoek naar een goedkope levensverzekering? Behalve naar de geleverde zekerheid die een levensverzekeraar biedt, kijken veel mensen voor ze een levensverzekering afsluiten met name naar de prijs die ze per maand moeten betalen. Niet zelden wordt gekozen voor de goedkoopste levensverzekering, al zijn vrijwel alle overlijdensrisicoverzekering in de loop de jaren al fors goedkoper geworden. Goedkope levensverzekeringen zijn per definitie niet de beste levensverzekeringen.

Zo kunnen bijvoorbeeld strengere gezondheidseisen gesteld worden die bij een wat duurdere verzekering niet aan de orde zijn. Bovendien kunnen de kosten van een levensverzekeraar die nu goedkoop is volgend jaar behoorlijk stijgen. Met andere woorden: Is de goedkope premie die je moet voldoen ‘vast’ of kan die elk jaar sterk fluctueren? Is dat laatste het geval, dan kan de goedkoopste levensverzekering al snel duurkoop blijken. Kiezen voor kwaliteit is vaak verstandiger dan kiezen voor de meest voordelige aanbieder, maar toch kan de goedkoopste levensverzekering soms de beste zijn.

Levensverzekeraars Nederland

Nederland had in het verleden veel levensverzekeraars, maar inmiddels zijn er al een aantal gestopt. Hieronder een overzicht van Nederlandse levensverzekeraars.

Levensverzekering en belasting

In bepaalde gevallen moet er over de levensverzekering belasting betaald worden, afhankelijk van de persoonlijke situatie. Is de waarde van een overlijdensrisicoverzekering hoger dan een bepaald bedrag, dan moet over de waarde van die verzekering inkomstenbelasting afgedragen worden. De Belastingdienst bepaalt jaarlijks de hoogte van dit bedrag. Na overlijden hoeven de begunstigden geen inkomstenbelasting te voldoen over het uitgekeerde bedrag. In sommige gevallen moet wel erfbelasting betaald worden, zeker als de verzekerde zelf premie heeft voldaan.

Tijdens de looptijd van een lijfrenteverzekering hoeft geen belasting afgedragen te worden en ook als er uitgekeerd wordt is er geen sprake van inkomstenbelasting. Voor deze vorm van verzekering gelden verschillende regels die afhankelijk zijn van bijvoorbeeld de ingangsdatum van de verzekering. Over kapitaalverzekering moet wel inkomstenbelasting betaald worden, ook weer afhankelijk van onder meer de ingangsdatum. Over de waarde van de KEW (Kapitaalverzekering Eigen Woning) hoeft tijdens de looptijd geen belasting voldaan te worden, bij uitkering moet belasting betaald worden over het verschil tussen premie en betaalde premie, het zogenaamde rentebestandsdeel.

Levensverzekering Hypotheek

Wie een woning koopt en daarvoor een hypotheek afsluit, is in bepaalde gevallen verplicht om Goedkope levensverzekeringook een levensverzekering af te sluiten. Daarmee heeft of de bank of een andere verstrekker zekerheid dat de lening ook na overlijden afbetaald gaat worden. De levensverzekering hypotheek (vaak overlijdensrisicoverzekering genoemd) moet in veel gevallen aan de verstrekker verpand worden. Het bedrag dat na overlijden betaald wordt, gaat dan meteen naar de verstrekker. Vaak biedt de verstrekker van de hypotheek deze verplichte overlijdensrisicoverzekering aan. Het is echter ook een optie om een ‘losse’ levensverzekering af te sluiten. Daarmee ben je vaak voordeliger uit, al gelden dan wel vaak verschillende en meer eisen. Wie een hypotheek heeft afgesloten met Nationale Hypotheek Garantie, is verplicht een overlijdensrisico af te sluiten. Althans; als er sprake is van een hypotheek die meer dan tachtig procent van de woningwaarde bedraagt. Zonder NHG is een dergelijke verzekering doorgaans niet verplicht. Desondanks kan het afsluiten van deze verzekering verstandig zijn om zo te voorkomen dat nabestaanden na overlijden geconfronteerd worden met een forse hypotheekschuld.

Betalen rokers meer premie voor hun levensverzekering?

Mensen die roken, betalen in veel gevallen zo’n zeventig procent meer premie voor hun levensverzekering. Het premieverschil is bij mensen rond de veertig jaar het grootst. Premies voor rokers zakken ook veel minder snel in prijs dan die voor niet-rokers, waardoor ook op deze manier de verschillen alleen maar groter worden. In z’n algemeenheid geldt dat levensverzekeraars mensen die gezond(er) leven beloont. Roken staat garant voor het betalen van hogere premies. Ook stoppen met roken is de moeite waard in relatie tot een levensverzekering en je hypotheek. Je kunt dan wel zeventig procent op de premie besparen, mits je twee jaar of langer gestopt bent. Verschillende levensverzekeraars werken ondertussen met een ‘niet-rokers verklaring’. Vaak moet ook meteen een nieuwe gezondheidsverklaring ingevuld worden om premiedaling te bewerkstelligen.

Levensverzekering vergelijken en afsluiten
4.5 (90.78%) 128 votes

© Uitvaartverzekeringwijzer.net 2019
Saturnusstraat 68, 1829 CZ, Alkmaar, Nederland
072 - 844 52 85 | KvKnr: 70310629