call 072 - 844 52 85
menu

Overlijdensrisicoverzekering

Wat is een overlijdensrisicoverzekering?

Als u een overlijdensrisicoverzekering afsluit ontvangen uw nabestaanden een bedrag nadat u overlijdt. U bepaalt zelf hoe hoog dit bedrag is bij het afsluiten van de verzekering. Hiervoor betaalt u premie. Met dit bedrag kunnen zij de kosten betalen zodra uw inkomen wegvalt. Bijvoorbeeld voor het betalen van de hypotheek of de huur. Een overlijdensrisicoverzekering wordt kortweg een ORV genoemd. De verzekering wordt alleen uitgekeerd als u overlijdt tijdens de loopt van de verzekering. Een ORV is een levensverzekering en is er niet om uw uitvaart te regelen.

Overlijdensrisicoverzekeringen vergelijken

Aegon

€4,94

Naar Aegon

DELA

€5,68

Naar DELA

FBTO

€6,20

Naar FBTO

Centraal Beheer

€6,20

Naar CB

Soorten overlijdensrisicoverzekeringen

Zodra u een overlijdensrisicoverzekering afsluit, kunt u kiezen uit drie verschillende soorten dekkingen. Deze leggen we hieronder voor u uit.

 1. Gelijkblijvende
  Bij de gelijkblijvende dekking blijft het verzekerde bedrag gedurende de looptijd altijd gelijk. Op welk moment de verzekerde ook overlijdt: de nabestaanden krijgen het bedrag dat bij afsluiten van de verzekering is vastgelegd en waarop de premie is gebaseerd.
 2. Lineair dalende
  Bij de lineair dalende overlijdensrisicoverzekering daalt het verzekerde bedrag jaarlijks in gelijke stappen.
 3. Annuïtair dalende
  Bij een annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering krijgen de nabestaanden aan het eind van de looptijd minder geld uitgekeerd dan aan het begin. Het uit te keren bedrag daalt eerst beperkt en later sterker.

Wat kost een overlijdensrisicoverzekering?

De hoogte van de premie van een overlijdensverzekering hangt van verschillende factoren af.

 • De hoogte van het verzekerde bedrag. Hoe hoger het bedrag, hoe hoger de premie.
 • De leeftijd van de verzekerde. Hoe jonger u bent tijdens het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering, hoe lager de premie is.
 • De gekozen dekking
 • Of de verzekerde wel of geen roker is. Als u rookt, betaalt u een hogere premie.
 • De gezondheid van de verzekerde. Hierover leest u hieronder meer informatie.

Gezondheid van de verzekerde – medische acceptatie

De gezondheidssituatie van de verzekerde speelt een belangrijke rol bij het afsluiten van de verzekering. Daarom dient u vooraf een gezondheidsverklaring in te vullen. Hierin worden vragen gesteld over uw lichamelijke en psychische gezondheid. De vragen, en hoe gedetailleerd ze zijn, verschillen per verzekeraar. Ze gaan over uw leefstijl, gewicht en voorkomende ziektes in uw familie. De verzekeraar kan tevens vragen om een medische keuring te ondergaan bij een huisarts of internist.

De overlijdensrisicoverzekeraar vraagt ook om tussentijdse veranderingen door te geven. Bijvoorbeeld als u toch bent begonnen met roken. Dit kan invloed hebben op uw premie. De verzekeraar kan u tevens tussentijds vragen om opnieuw een gezondheidsverklaring in te vullen. Hoe groter het risico voor een verzekeraar, hoe hoger de premie is. In sommige gevallen kan een verzekeraar u afwijzen en dient u op zoek te gaan naar een andere verzekeraar.

(Chronische) ziekte

Indien u een chronische ziekte hebt en een overlijdensrisicoverzekering wil afsluiten, kan dit een lastig aanvraagproces worden. De verzekeraar zal aan de hand van uw levensverwachting zijn risico inschatten en een hogere premie vragen. Ook is het mogelijk dat de verzekeraar u weigert te verzekeren. U kunt de verzekering dan bij een andere verzekeraar proberen aan te vragen.

Belangrijk is om eerlijk te zijn over uw ziekte. Ook als u inmiddels bent genezen. Dit verzwijgen kan grote consequenties hebben als de verzekeraar er achter komt. Ook als dit pas na het overlijden van de verzekerde is.

Overlijdensrisicoverzekering vergelijken

Overlijdensrisicoverzekering vergelijkenEen overlijdensverzekering is op zich een hele eenvoudige verzekering. De verzekerde betaalt een bepaalde premie. Op het moment van overlijden spreken de nabestaanden de verzekeringsmaatschappij aan op het verzekerde bedrag. Daarna keert overlijdensrisicoverzekeraar het geld uit.

Een overlijdensrisicoverzekering vergelijken is erg verstandig, omdat er flinke premieverschillen zitten tussen de overlijdensrisicoverzekeraars. Zo vraagt de ene maatschappij meer premie, de andere maatschappij berekent overhead kosten (gebouwen, personeel etc) door in de premie en weer een ander rekent een hogere provisie. Vergelijken is dus zeker belangrijk. Zo weet u zeker dat u de beste verzekering vindt.

Overlijdensrisicoverzekering afsluiten in 2019

De belangrijkste reden dat mensen een overlijdensrisicoverzekering afsluiten is dat zij niet willen dat hun nabestaanden in de financiële problemen komen nadat zij overlijden. Doordat er uit de verzekering een kapitaal beschikbaar komt, kan bijvoorbeeld de hypotheek (deels) worden afgelost. Hierdoor kan de partner de lagere financiële lasten wél opbrengen en kan zij of hij in de echtelijke woning blijven wonen.

Overlijdensrisicoverzekering afsluiten bij een hypotheek Overlijdensrisicoverzekering hypotheek

Wanneer u een hypotheek wilt afsluiten, eist de hypotheekverstrekker in veel gevallen dat u deze verzekering afsluit. Mocht u of uw partner overlijden, dan heeft de geldverstrekker de garantie dat de hypotheeklening wordt terugbetaald. Bovendien kan u of uw partner dan in de woning blijven wonen.

Verzekering tussentijds beëindigen

Een overlijdensverzekering afsluiten doet u voor een bepaalde periode. Deze periode staat in uw polis. In principe loopt de verzekering tot het moment dat de verzekerde overlijdt óf tot de einddatum van de verzekering. Het is ook mogelijk om de overlijdensrisicoverzekering tussentijds te beëindigen. Bijvoorbeeld als persoonlijke omstandigheden dusdanig zijn gewijzigd dat het verzekerde kapitaal niet meer nodig is. Een aantal verzekeraars keert in dat geval de reeds opgebouwde waarde uit, anderen doen dit niet.

Overstappen naar andere overlijdensrisicoverzekeraar

Het is mogelijk om over te stappen naar een andere verzekeraar. Het is dan verstandig om uw huidige verzekering pas op te zeggen als u door uw nieuwe verzekeraar bent geaccepteerd.

Waarom is een ORV belangrijk?

Het afsluiten van een ORV  is om twee redenen belangrijk. Bij het afsluiten van een hypotheek wil de geldverstrekker de garantie dat de hypothecaire lening wordt afgelost. Ten tweede is het erg prettig als nabestaanden in de woning kunnen blijven wonen, zonder dat ze in geldproblemen komen. Woont u alleen en heeft u geen partner? In dat geval is het aan de erfgenamen of notaris om de woning eventueel te verkopen. Door de uitkering van de overlijdensrisicoverzekering heeft een hypotheekverstrekker de garantie dat de lening wordt afgelost. Bovendien zadelt u nabestaanden niet op met financiële problemen. Kortom, het is een nuttige verzekering die absoluut meerwaarde heeft.

Verschil overlijdensrisicoverzekering en uitvaartverzekering

Veel mensen denken dat een overlijdensverzekering en een uitvaartverzekering hetzelfde is, maar dit is niet het geval. Hieronder leggen we het verschil uit.

overlijdensrisicoverzekering afsluiten

 1. Uitvaartverzekering
  Bij een uitvaartverzekering verzekert men de kosten voor een uitvaart. De dekking van een uitvaartverzekering heeft in veel gevallen een levenslange looptijd en hierbij weet u zeker dat de uitvaartverzekeraar altijd uitkeert. De premie looptijd van een uitvaartverzekering is niet altijd hetzelfde. Meestal betaalt u 30 jaar premie, maar na de betalingstermijn blijft de verzekering doorlopen.
 2. Overlijdensrisicoverzekering
  Bij een overlijdensrisicoverzekering dekt de verzekering bepaalde financiële risico’s af voor een vooraf afgesproken periode. Wanneer u overlijdt tijdens de looptijd van de verzekering, dan wordt het verzekerde bedrag uitgekeerd aan de nabestaanden. Met dit bedrag kunnen ze bijvoorbeeld de hypotheek (gedeeltelijk) aflossen of de huur van een woning blijven betalen.

Veelgestelde vragen over overlijdensrisicoverzekeringen

Video

Wij hebben ook een video gemaakt over deze verzekering. Het filmpje kunt u hier bekijken.

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 12-09-2019

Overlijdensrisicoverzekering
4.4 (87.78%) 108 votes

© Uitvaartverzekeringwijzer.net 2019
Saturnusstraat 68, 1829 CZ, Alkmaar, Nederland
072 - 844 52 85 | KvKnr: 70310629