menu

Is een overlijdensrisicoverzekering verplicht?

Is een overlijdensrisicoverzekering verplicht? Dat is een vraag die ons vaak gesteld wordt. Het Is een overlijdensrisicoverzekering verplichtantwoord op deze vraag is duidelijk, een overlijdensrisicoverzekering is in sommige gevallen verplicht, maar niet altijd. Toch is het vaak wel verstandig om een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten wanneer u een huis gaat kopen.

Wat is de overlijdensrisicoverzekering ook weer?

De overlijdensrisicoverzekering is een overeenkomst tussen u en uw verzekeraar, waarbij hij zich bindt een bepaald bedrag (het verzekerde bedrag) aan een door u aangewezen persoon (de begunstigde) ter beschikking te stellen, op het moment dat u het leven weer losgelaten heeft. U verplicht zichzelf (en een eventuele levenspartner), bij het aangaan van deze overeenkomst om gedurende een bepaalde looptijd, maandelijks een vooraf vastgesteld bedrag aan premie te storten totdat u de som van het verzekerde bedrag bereikt heeft. De voorwaarden en aanvullende bepalingen (clausules) waarop deze verzekering is gebaseerd, worden in de polis beschreven.

De overlijdensrisicoverzekering is niet verplicht, maar wel handig

U kunt zich afvragen waarom u een overlijdensrisicoverzekering zou moeten afsluiten, als het niet tot de verplicht gestelde verzekeringen behoort. Toch hebben veel Nederlanders een overlijdensrisicoverzekering omdat ze niet willen dat hun nabestaanden in financiële problemen komen.

Het is voorspelbaar dat een gezond en fit persoon niet snel geneigd zal zijn om een dergelijke overeenkomst af te sluiten. De aanspraak op het verzekerd bedrag komt immers te vervallen indien u niet binnen de looptijd overlijdt. Maar de dood kent geen leeftijdsgrens. Er zijn genoeg voorbeelden te vinden waarbij een kostwinnaar plotseling overleed en zijn gezin de hypotheek en andere vaste lasten niet meer konden betalen.

Overlijdensrisicoverzekering bij het afsluiten van een hypotheek

Wanneer u een hypotheek gaat afsluiten dan is de kans groot dat de geldverstrekker eist dat u een overlijdensrisicoverzekering afsluit. Het stelt de geldverstrekker gerust om te weten, dat indien u binnen de looptijd van de hypotheek overlijdt, de verzekering de hypotheekschuld dekt. Mits er geen sprake is van onderverzekering hebben uw nabestaanden in zulke gevallen geen reden om in paniek te geraken. Ofschoon uw hypotheekverstrekker u deze verzekering samen met hun hypothecaire voorzieningen zal aanbieden, bent u vrij er voor te kiezen het bij uw eigen verzekeraar af te sluiten, indien u dat voordeliger uitkomt.

Overlijdensrisicoverzekering en NHG niet meer verplicht

Overigens is het zo, dat tot en met begin 2018, het wel verplicht was om bij een Nationale Hypotheek Garantie (NHG) deze verzekering af te sluiten. Deze garantie wordt door de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) verstrekt, een instelling die hypotheken toegankelijk maakt voor personen met een laag inkomen, die graag in het bezit van een eigen woning willen zijn. Doordat er thans geen overlijdensrisicoverzekering bij deze hypotheekverstrekker verplicht is, kunnen personen met een chronische ziekte hun woonwens ook in vervulling laten gaan.

Op deze pagina hebben wij antwoord gegeven op de vraag: Is een overlijdensrisicoverzekering verplicht? Mochten er onduidelijkheden zijn, dan kunt u ons altijd contacten. Ook voor andere vragen houden wij ons aanbevolen.

© Uitvaartverzekering Wijzer 2020
Saturnusstraat 68, 1829 CZ, Alkmaar, Nederland
KvKnr: 70310629