menu

Gezondheid van de verzekerde

Bij het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering speelt de gezondheid van de verzekerde een grote rol. Mede in de bepaling van de premie.

Medische acceptatie

Voordat u de verzekering kunt afsluiten dient u een gezondheidsverklaring in te vullen. Hierin worden vragen gesteld over uw lichamelijke en psychische gezondheid. De vragen, en hoe gedetailleerd ze zijn, verschillen per verzekeraar. Ze gaan over uw leefstijl, gewicht en voorkomende ziektes in uw familie. De verzekeraar kan tevens vragen om een medische keuring te ondergaan bij een huisarts of internist.

De overlijdensrisicoverzekeraar vraagt ook om tussentijdse veranderingen door te geven. Bijvoorbeeld als u toch bent begonnen met roken. Dit kan invloed hebben op uw premie. De verzekeraar kan u ook tussentijds vragen om opnieuw een gezondheidsverklaring in te vullen. Hoe groter het risico voor een verzekeraar, hoe hoger de premie is. In sommige gevallen kan een verzekeraar u afwijzen en dient u op zoek te gaan naar een andere verzekeraar.

(Chronische) ziekte

Indien u een chronische ziekte hebt en een overlijdensrisicoverzekering wil afsluiten, kan dit een lastig aanvraagproces worden. De verzekeraar zal aan de hand van uw levensverwachting zijn risico inschatten en een hogere premie vragen. Ook is het mogelijk dat de verzekeraar u weigert te verzekeren. U kunt de verzekering dan bij een andere verzekeraar proberen aan te vragen.

Belangrijk is om eerlijk te zijn over uw ziekte. Ook als u inmiddels bent genezen. Het verzwijgen kan grote consequenties hebben als de verzekeraar erachter komt. Ook als dit pas na het overlijden van de verzekerde is.

© Uitvaartverzekering Wijzer 2020
Saturnusstraat 68, 1829 CZ, Alkmaar, Nederland
KvKnr: 70310629