menu

Overlijdensrisicoverzekering afkopen

Er zijn oneindig veel redenen te bedenken, waarom u op enig moment in uw leven kunt besluiten, een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. Zo :

  • kan het door uw hypotheekverstrekker aan u zijn opgedragen;
  • kan het heengaan van iemand uit uw directe omgeving en de gevolgen daarvan voor zijn/ haar nabestaanden, de aanleiding zijn;
  • is uw huidig inkomen en spaargeld misschien niet toereikend om uw uitvaart in de toekomst, te kunnen dekken;
  • kunt u het vanwege een sluimerende al dan niet chronische ziekte, noodzakelijk achten en ;
  • is het ook mogelijk dat uw leeftijd en de gevolgen daarvan de aanleiding zijn.

Echter kunt u na loop van tijd besluiten om de overlijdensrisicoverzekering af te kopen.

Overlijdensrisicoverzekering afkopen, hoe werkt dat?

Een overlijdensrisicoverzekering is een belangrijke verzekering wanneer u een hypotheek afsluit. Echter kan het zijn dat u uw hypotheek al bijna of volledig heeft afbetaald. In dat geval is een overlijdensrisicoverzekering overbodig geworden. In veel gevallen kunt u dan de overlijdensrisicoverzekering afkopen. U zult hiervoor de voorwaarden die in uw polis zijn opgenomen moeten doornemen. Dit verschilt namelijk per verzekeraar.

Polisvoorwaarden

Sommige verzekeraars geven in de polisvoorwaarden aan dat een tussentijdse of vroegtijdige beëindiging niet mogelijk is.
Verzekeringsmaatschappijen gaan er echter van uit, dat u bij overlijdensrisicoverzekeringen geen aanspraak maakt op een betaling, omdat deze verzekering geen kapitaalverzekering is. U spaart in hun visie uw premie dus niet op, waardoor u uw verzekering niet met dit bedrag kunt afkopen. Dat is de in het algemeen gehanteerde zienswijze.

Het hangt dus van de goodwill van uw verzekeraar af.  In hoeverre hij bij een voortijdige beëindiging van dit type levensverzekering u met een gedeelte van de verzekerde som tegemoet komt.
Vandaar dat het belangrijk is om uw polis en vooral de kleine lettertjes goed door te nemen. Ook is het een goeie gewoonte om voor het afsluiten van dergelijke verzekeringen, het aanbod met elkaar te vergelijken.

© Uitvaartverzekering Wijzer 2020
Saturnusstraat 68, 1829 CZ, Alkmaar, Nederland
KvKnr: 70310629