menu

Vormen overlijdensrisicoverzekering

De overlijdensrisicoverzekering kent drie vormen. Namelijk de gelijkblijvende, lineair dalende en de annuïtair dalende. Hieronder leggen wij de verschillen uit.

Verschillende overlijdensrisicoverzekeringen

Gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering

Bij de gelijkblijvende dekking blijft het verzekerde bedrag gedurende de looptijd altijd gelijk. Op welk moment de verzekerde ook overlijdt: de nabestaanden krijgen het bedrag dat bij afsluiten van de verzekering is vastgelegd en waarop de premie is gebaseerd. Het maakt daarmee niet uit of de verzekerde het eerste jaar van de verzekering overlijdt, of in het laatste jaar.

Lineair dalende overlijdensrisicoverzekering

Bij de lineair dalende overlijdensrisicoverzekering daalt het verzekerde bedrag jaarlijks in gelijke stappen. U bent daarmee ieder jaar voor een lager bedrag verzekerd. Overlijdt u in het eerste jaar van de verzekering, dan wordt er een hoger bedrag uitgekeerd, dan zodra u in het laatste jaar overlijdt. Deze dekking is vaak de goedkoopste.

Annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering

Bij een annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering krijgen de nabestaanden aan het eind van de looptijd minder geld uitgekeerd dan aan het begin. Het uit te keren bedrag daalt in de eerste jaren van de verzekering beperkt en later sterker.

© Uitvaartverzekering Wijzer 2020
Saturnusstraat 68, 1829 CZ, Alkmaar, Nederland
KvKnr: 70310629