call 072 - 844 52 85 menu

Levensverzekering afkopen

Heb je een levensverzekering, maar wil je hier geen gebruik meer van maken? Of wil je overstappen naar een andere verzekeraar, of ben je dubbel verzekerd? Let dan goed op. Het is namelijk niet altijd slim om de levensverzekering op te zeggen. Je hebt immers een geldsom of kapitaal opgebouwd bij de meeste verzekeringen. Daarom wordt de levensverzekering in de meeste gevallen afgekocht. Dit is niet zonder kosten, maar vaak wel de enige manier om de verzekering op te zeggen. In dit artikel lees je alles over je levensverzekering afkopen.Levensverzekering afkopen

Wat is afkopen van een levensverzekering?

Het afkopen van een verzekering wil zeggen dat je de waarde van de verzekering ontvangt bij opzegging. Je ontvangt dus een grote geldsom in een keer: het kapitaal dat je hebt opgebouwd in je levensverzekering. Vaak gaat afkopen gepaard met kosten. Of het mogelijk is je levensverzekering af te kopen, hangt af van het soort levensverzekering dat je hebt afgesloten. Dat verschilt namelijk, omdat de looptijd, de vorm van kapitaalopbouw en de uitkeringsdatum verschilt per soort levensverzekering.

Afkopen is dus het stopzetten van de levensverzekering voor de in de overeenkomst opgenomen einddatum van de verzekering.

Levensverzekering afkopen, welke soorten zijn er?

Een levensverzekering afkopen begint eerst met de vraag, welke levensverzekering wil je afkopen? Er zijn namelijk meerdere levensverzekeringen en wij zetten ze hieronder voor je op een rijt.

Overlijdensrisicoverzekering afkopen

De meest populaire levensverzekering is de overlijdensrisicoverzekering. Deze levensverzekering afkopen is helaas niet mogelijk. Dit is de verzekering die vaak bij het afsluiten van een hypotheek verplicht wordt gesteld. Deze verzekering is niet afkoopbaar omdat er geen kapitaal wordt opgebouwd in deze verzekering. Als je aan het einde van de looptijd niet bent overleden, wordt er dus helemaal niets uitgekeerd. Geen betaalde premies en geen opgebouwd kapitaal. Een overlijdensrisicoverzekering kan wel opgezegd worden per de vervaldatum.

Kapitaalverzekering afkopen

Bij de kapitaalverzekering of gemengde levensverzekering is het een ander verhaal. Deze is duurder dan een overlijdensrisicoverzekering, maar wel afkoopbaar, omdat er een kapitaal opgebouwd wordt binnen de verzekering. Er wordt namelijk op twee momenten uitbetaald: bij leven en bij dood. Deze levensverzekering is ook per vervaldatum opzegbaar, maar bij opzeggen vindt de afkoop plaats. Er worden vaak echter wel kosten berekend voor deze afkoop en er kunnen ook fiscale gevolgen zijn aan het afkopen van deze verzekering. Je krijgt immers opeens een groot bedrag op je rekening. Zoek dit dus altijd goed uit en vraag een offerte op bij de levensverzekeraar voordat je een levensverzekering afkoopt.

Lijfrenteverzekering afkopen

Ook een lijfrenteverzekering kan worden afgekocht. Deze wordt echter wel zwaarder belast door de Belastingdienst. Uiteraard is dit iets waar je je goed over moet informeren en rekening mee moet houden. Ook betaal je een revisierente aan de Belastingdienst. Dit komt omdat er geen inkomstenbelasting is geheven over de waarde van de verzekering tijdens de looptijd. Als het gespaarde bedrag in een keer wordt vrijgegeven, is de kans groot dat je in een keer in de hoogste belastingschijf terecht komt. Ook houdt de levensverzekeraar een groot deel in bij de afkoop. Er zijn wel belastingvoordelen voor personen die arbeidsongeschikt zijn geraakt: zij hoeven meestal geen revisierente aan de fiscus af te dragen.

Uitvaartverzekering afkopen

Een vreemde eend in de bijt is de uitvaartverzekering. Deze kan ook afgekocht worden, maar dit brengt vaak wel nadelen met zich mee. Zoals de hoge kosten, die de verzekeraar gemaakt heeft om het risico af te dekken. Die kosten moeten natuurlijk betaald worden. De uitvaartverzekeraar spaart echter alle betaalde premie, dus afkoop is mogelijk, maar vaak wel onder voorwaarden. Vraag dus altijd goed na wat de kosten zijn van het afkopen van de uitvaartverzekering. Deze kunnen namelijk redelijk hoog oplopen.afkopen levensverzekering

Levensverzekering afkopen voordelen

Het voordeel van het afkopen van de verzekering is dat je opeens over het geldbedrag kunt beschikken. Indien je vlug geld nodig hebt, of een grote investering wilt doen, kan dit erg handig zijn. Ook kan het geld gebruikt worden voor zaken als de studie van de kinderen of het pensioen. Ook heb je nu de vrijheid om elders een verzekering af te sluiten. Ook zijn sommige mensen ongemerkt dubbel verzekerd. Door afkoop kun je dan meer financiële ruimte creëren, terwijl je niet meer dubbel verzekerd bent. Ook kan het voor veel mensen een manier zijn om van hun zogenaamde woekerpolis af te komen: een levensverzekering waarmee met de premie werd belegd. Voor deze mensen zijn er speciale regelingen ter compensatie van teveel gemaakte kosten.

Levensverzekering afkopen nadelen

Ook heeft het afkopen van de levensverzekering nadelen. De afkoop brengt altijd afkoopkosten met zich mee en kan ook fiscale gevolgen hebben. Dit verschilt echter per soort levensverzekering. Twijfel je, vraag dit dus altijd na bij de verzekeraar en/of de Belastingdienst. Je wilt immers geen naheffing krijgen. Vooral bij lijfrenteverzekeringen kan de Belastingdienst meteen het hoogste percentage aan inkomstenbelasting heffen over het uitbetaalde bedrag.

© Uitvaartverzekeringwijzer.net 2014-2021
Saturnusstraat 68, 1829 CZ, Alkmaar, Nederland
KvK nummer: 70310629 | BTW nummer: NL858252818B01