menu
Geschreven door
geschreven door Femke Koning
Geschreven door groot
Geschreven door Femke Koning
Femke Koning is eigenaar en content specialist en is al meer dan 15 jaar werkzaam in de verzekeringsbranche. Al sinds 2008 schrijft zij over verzekeringen en alles wat daarmee te maken heeft.
Lees meer over ons schrijfproces
Controle door
gecontroleerd door Leon Schouten
Gecontroleerd door groot
Gecontroleerd door Leon Schouten op 2 april 2021
Leon Schouten is directeur van Uitvaartverzekeringwijzer.net en werkt inmiddels ruim 15 jaar in de verzekeringswereld. Hij wordt regelmatig als expert gevraagd door journalisten vanwege zijn vakinhoudelijke kennis.
Lees meer over ons schrijfproces
Leestijd: 3 minuten
Laatste update: 21 juni 2023

Indexatie uitvaartverzekering

Vaak weten mensen niet precies wat het indexeren van een uitvaartverzekering inhoudt. Toch is het belangrijk om hiervan op te hoogte te zijn. In dit artikel leggen we uit wat het indexeren van een uitvaartverzekering is en hoe dit werkt.

De kosten van een gemiddelde uitvaart stijgen in de loop der jaren. Dit geldt voor zowel een crematie als voor een begrafenis. Bij het afsluiten van een uitvaartverzekering, wordt het verzekerde bedrag gebaseerd op de kosten van nu. De gemiddelde uitvaartkosten stijgen elk jaar. Het kan daarom zo zijn dat het verzekerde bedrag van uw uitvaartverzekering na 30, 40 of 50 jaar niet meer hoog genoeg is om de gehele uitvaart te dekken. Om dit te voorkomen, wordt de uitvaartverzekering geïndexeerd. 

indexatie uitvaartverzekering

Wat is indexering van een uitvaartverzekering?

Zodra u een uitvaartverzekering afsluit, moet u de keuze maken of u uw polis automatisch laat indexeren of niet. Indexeren houdt in dat de verzekeraar elk jaar opnieuw naar de kostenstijging van een uitvaart kijkt. En op basis hiervan inschat of uw begrafenispolis nog genoeg dekking biedt. Dit doen zij omdat de kosten voor een uitvaart elk jaar toenemen. Als gevolg hiervan kan de dekking van uw uitvaartverzekering niet meer genoeg zijn voor de gehele uitvaart.

Om het verschil tussen de stijgende kosten en het opgebouwde kapitaal te dichten, wordt het verzekerde bedrag van de uitvaartverzekering verhoogd. Hiermee stijgt ook de premie. Indexatie van uw uitvaartverzekering betekent dus dat het verzekerde bedrag automatisch meegroeit met de gemiddelde kosten van een uitvaart. Verzekeraars indexeren op basis van de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). 

Waarom indexering uitvaartverzekering?

Gemiddeld stijgen de kosten van een uitvaart elk jaar met 1,5 tot 4,5%. Dit komt veelal door de inflatie. Bij een waardevaste uitvaartverzekering blijft de waarde van de verzekering in gelijke verhouding met de kosten van een uitvaart. Dit betekent dat het verzekerde bedrag meegroeit. Echter, niet alle uitvaartpolissen zijn waardevast. Is een uitvaartverzekering niet waardevast? Dan bestaat de kans dat het verzekerde bedrag op het moment van overlijden niet genoeg is om de uitvaart mee te dekken. Met andere woorden, u bent onderverzekerd.

Onderverzekering voorkomen

Om dit te voorkomen, kunt u kiezen voor uitvaartverzekering indexatie. Er wordt dan jaarlijks bekeken of het verzekerde bedrag nog genoeg is om de gemiddelde kosten van een uitvaart te dekken. Als dit niet zo is, dan wordt het verzekerde bedrag verhoogd. De premie stijgt dan ook, maar de verzekering blijft dankzij indexatie wel volledig dekkend. Met andere woorden, de verzekeraar maakt elk jaar een inschatting met hoeveel procent uw premie moet stijgen om de verzekering waardevast te houden.

Wanneer is indexatie mogelijk?

Sluit u een uitvaartverzekering af? Dan heeft u de keuze uit een kapitaal-, natura– of combinatieverzekering. Indexatie is alleen mogelijk voor kapitaalverzekeringen. Oftewel, bij een uitvaartverzekering die een geldbedrag uitkeert bij het overlijden. 

Een uitvaartverzekering indexeren die in diensten uitkeert is niet mogelijk. Dit komt omdat eventuele prijsstijgingen van diensten en producten bij een natura uitvaartverzekering automatisch in de premie worden doorgevoerd. Echter, dit kan per verzekeraar verschillen. Daarom is het verstandig om hier navraag naar te doen.

Hoe kunt u uw uitvaartverzekering indexeren?

Er zijn twee mogelijkheden om uw uitvaartverzekering te laten meegroeien met de gemiddelde kosten van een uitvaart. Dit zijn automatische indexatie en indexeren met een vast percentage.

Automatische indexatie

Sluit u een uitvaartverzekering af? Dan kunt u zelf kiezen of u de verzekering automatisch laat indexeren of niet. Automatische indexatie houdt in dat de verzekeraar het verzekerde bedrag laat meegroeien met de stijging van de gemiddelde kosten van een uitvaart. Gedurende de looptijd van de verzekering wordt het verzekerde bedrag aangepast. Hiermee wordt ook de premie gelijktijdig verhoogd. Deze manier van indexeren is het meest gemakkelijk. U heeft er zelf geen omkijken meer naar. Ook is het mogelijk om tijdens de looptijd van uw verzekering de automatische indexatie aan of uit te zetten.

Indexeren met een vast percentage

U kunt er ook voor kiezen om uw uitvaartverzekering te indexeren met een vastgesteld percentage. Dit betekent dat het verzekerde bedrag van uw verzekering elk jaar stijgt met een vast percentage. Doorgaans ligt dit percentage tussen de 1 en 3% per jaar. Op basis van een aantal factoren wordt het percentage vastgesteld, waarmee de uitvaartverzekering wordt geïndexeerd. Het nadeel hiervan is dat het vastgestelde percentage lager kan liggen dan de inflatie. 

Wanneer is indexatie niet mogelijk?

Het indexeren van een uitvaartverzekering is niet altijd mogelijk. Namelijk als:

  • U de premie in één keer betaald aan uw verzekeraar
  • Alle premie voor de uitvaartverzekering al is betaald. Dit is het geval als de looptijd is verstreken, maar u nog wel verzekerd bent.
  • De uitvaartpolis premievrij is gemaakt
  • U ervoor kiest om de resterende premie in één keer te betalen
  • Het opgebouwde kapitaal een bepaald maximum heeft bereikt. Dit hangt af van de polisvoorwaarden, maar doorgaans ligt de grens bij €20.000.

Bronnen

Voor de informatie op deze pagina zijn de volgende bronnen geraadpleegd:

  • Centraal Bureau voor de Statistiek
  • Monuta

© Kompas Storefronts BV 2014-2024
Tempeliersstraat 20A, 2012 ED, Haarlem
KvK nr: 83977635 | BTW nr: NL863057317B01