menu

Begraafplaats

Bij een uitvaart kunnen er verschillende manieren gekozen worden waarin de overledenen Begraafplaatswordt herdacht. Een van deze manieren is middels een begrafenis op een begraafplaats. Een begraafplaats is een afgesloten gebied waar het lichaam van een overleden persoon begraven wordt. Dit gebeurd door de overledene in een kist in de grond te begraven en er een grafsteen te plaatsen. Deze grafsteen geeft weer wie de persoon was en wanneer hij of zij geleefd heeft. Ook kun je op een begraafplaats urnen vinden met as van overleden personen die zijn gecremeerd.

Hoeveel begraafplaatsen zijn er in Nederland

Hoeveel begraafplaatsen er precies in Nederland te vinden zijn, is moeilijk te zeggen. Wel zijn het er in totaal meer dan 4.400. Van al deze begraafplaatsen zijn er ongeveer 550 gesloten en is een kleine 200 geruimd. In de statistieken worden deze geruimde begraafplaatsen nog wel meegenomen, doordat in de meeste gevallen nog niet alles is geruimd en er nog overledenen liggen. Het aantal begraafplaatsen per provincie loopt enorm uiteen. De meeste begraafplaatsen zijn te vinden in Noord-Brabant. Hier tellen ze ongeveer 678 begraafplaatsen. In Flevoland zijn de minste begraafplaatsen te vinden. In deze provincie zijn er slechts 21! Het aantal begraafplaatsen wordt steeds minder. Dit komt omdat de kosten van een crematie over het algemeen goedkoper zijn dan de kosten van een begrafenis.

Wat kost een gemiddeld graf op een begraafplaats in Nederland?

De kosten van een graf op een begraafplaats lopen in Nederland erg uiteen. Zo kunnen de kosten verschillen per provincie of gemeente.

 • In het duurste geval betaal je in de stad Groningen voor een graf met een looptijd van 30 jaar €7.129,-.
 • De goedkoopste graven vindt je in Losser (Overijssel). Hier betaal je voor een graf met een looptijd van 20 jaar maar €721,-.
 • Als je op provinciaal niveau gaat kijken, is de provincie Utrecht het duurste. In deze provincie betaal je gemiddeld €3.945,- voor een graf op een begraafplaats.
 • De goedkoopste provincie om een graf op een begraafplaats te bezitten, is de provincie Limburg. Hier kun je al terecht voor een bedrag van €1.852,-. Gemiddeld kun je in Nederland dus rekenen op een bedrag van rond de €2.500,-.

De grafsteen kosten kunnen ook behoorlijk verschillen. Een grafsteen kost gemiddeld tussen de 1.700 euro en de 3.500 euro.

Welke soorten graven zijn er?

Er zijn in Nederland een aantal verschillende manieren om een overledenen te begraven op een begraafplaats. Deze Begraafplaats Nederlandverschillen zijn er doordat iedere individu andere wensen heeft, of doordat er andere rituelen zijn. In onderstaande opsomming worden de verschillende manieren van begraven op een begraafplaats uitgelicht:

 • Een algemeen graf
  In een algemeen graf wordt iemand begraven die geen nabestaanden of eigen vermogen heeft. Dit is een begrafenis die uitgevoerd wordt door de desbetreffende gemeente. Vaak vindt dit plaats op een gemeentelijke begraafplaats.
 • Een Huurgraf
  Een huurgraf is een veel voorkomende manier van begraven. In dit geval wordt, zoals de naam al weergeeft, een graf voor een bepaalde tijd gehuurd. Dit is in de meeste gevallen tussen de 10 en 40 jaar. De lengte hiervan kan verschillen per gemeente. Na het verstreken van deze looptijd zijn er verschillende opties mogelijk. De looptijd kan verlengd worden, het graf kan worden geruimd zodat er een andere overledene begraven kan worden, of de overledenen wordt naar een eigen graf verplaatst. In het geval van ruiming worden de stoffelijke resten van de overledenen overgebracht naar een verzamelgraf.
 • Een koopgraf
  Een koopgraf, of ook wel familiegraf genoemd, is meestal voor een looptijd van 30 tot 40 jaar. In sommige gevallen is het voor een onbepaalde tijd van een familie. In deze graven worden veelal familieleden naast elkaar begraven zodat ze voor eeuwig bij elkaar kunnen blijven.
 • Een graf op eigen vastgoed
  Sinds 1991 is het ook mogelijk om op eigen land begraven te worden. Hier zijn echter wel strikte regels voor opgenomen. Zo dient er bijvoorbeeld door de gemeente toestemming gegeven te worden om de begraafplaats te maken.
 • Natuurbegraafplaats
  Een andere manier van begraven, is via een natuurbegraafplaats. In deze natuurbegraafplaats ligt het concept van teruggeven aan de natuur wat je gekregen hebt. In dit graf wordt de overledenen in een jutte zak begraven, waarnaar hij vervolgens één zal worden met de natuur. Hier komt geen onderhoud of dergelijke van het graf bij kijken doordat er gelooft wordt dat de natuur hier voor zorgt.
 • Een praalgraf
  Ten slotte is er nog een meer unieke manier van begraven, namelijk een praalgraf. Deze manier van begraven wordt vooral voor koninklijke personen of erg belangrijke mensen gebruikt. Het praalgraf wordt door een kunstenaar in elkaar gezet en onderscheid zich van een normale begraving. Deze manier van begraven wordt namelijk in een kerk of crypte gedaan. Voor de gewone burger is deze manier van begraven dan ook niet mogelijk.

Een begraafplaats als rust- en rouwplek

Voor veel Nederlanders is een begraafplaats een goede manier om te rouwen om de verloren geliefde. Dit heeft als voornaamste reden dat je daadwerkelijk de plek van diegene kan bezoeken. Daarnaast zorgt een persoonlijke plek er ook voor dat het voor meerdere personen te bezoeken is. Dit is in veel gevallen gewenst doordat een familie uit meerdere gezinnen bestaat.

Ook kan er middels de grafsteen een persoonlijke beeldvorming aan de overledene worden gegeven. Dit kan tevens ook helpen bij het rouwen, doordat je een goed beeld krijgt over diegene. Een graf kan dan ook voor veel mensen een andere betekenis hebben. Het belangrijkste van een begraving is dan ook niet de plek of de manier waarop het gebeurd, maar dat de nabestaanden er tevreden mee zijn. Een begraafplaats met een mooie grafsteen kan dan ook voor veel mensen een fijne en rustige rouwplek zijn.

© Uitvaartverzekering Wijzer 2020
Saturnusstraat 68, 1829 CZ, Alkmaar, Nederland
KvKnr: 70310629