menu

Natuurbegraafplaats

Nederland telt op dit moment een kleine twintig natuurbegraafplaatsen. Daarnaast is bekend dat er op ongeveer dertig plaatsen in ons land onderzocht wordt of een natuurbegraafplaats gerealiseerd kan worden. Met andere woorden, de belangstelling voor een natuurbegraafplaats neemt meer en meer toe, maar wat is een natuurbegraafplaats eigenlijk?

Wat is een natuurbegraafplaatsNatuurbegraafplaats

Wat is een natuurbegraafplaats eigenlijk precies? Een natuurbegraafplaats is een begraafplaats waar de graven op een plek in een natuurlijke omgeving staan. De meeste natuurbegraafplaatsen liggen in een park, bos of weiland.  Bij natuurbegraafplaatsen in het de bedoeling dat het lichaam en het graf opgaan in de natuur. De meeste natuurgraven worden aangegeven door middel van een zwerfkei of een houten kenteken. Bij een natuurbegrafenis is het belangrijk dat de overledene zonder milieu belastend materiaal wordt begraven. Dit kan in een grafkist of een lijkwade, mits het materiaal afbreekbaar is door de natuur .

Gebleken is dat er een groeiende groep mensen is die het liefst in de vrije natuur begraven zou willen worden in plaats van op een normale begraafplaats. Daarmee kiezen ze voor rust, middenin de natuur. Dat er steeds meer mensen in de vrije natuur begraven willen worden komt door het feit dat dit nu ook daadwerkelijk mogelijk is.

Natuurbegraafplaats is duurzamer

Hoewel het een eeuwenoud gebruik is om in de vrije natuur begraven te worden, werd een natuurbegrafenis minder populair. Dit kwam door de komst van het crematorium en de normale begraafplaats. Het feit dat meer mensen in de vrije natuur begraven willen worden zegt ook iets over het feit dat mensen tegenwoordig hechten aan duurzaamheid en veel bewuster leven en bewuster met de omgeving omgaan. Logisch dus dat natuurbegraven ook weer nadrukkelijk in beeld is gekomen en steeds meer voorkomt.

De natuur blijft intact bij natuurbegravenNatuurbegrafenis

En wees eerlijk; wat is er nou ‘mooier’ om zelf de plek uit te kiezen waar je begraven wilt worden. Dat kan dus onder of naast een boom of tussen de struiken zijn, het is maar net waar de voorkeur aan gegeven wordt. Natuurbegraven betekent dus dat nadat iemand begraven is, de planten, struiken en andere begroeiing in zijn geheel teruggeplaatst wordt. Alleen dan blijft de natuur mooi en wordt het weer één geheel. De natuur moet zich steeds kunnen blijven door ontwikkelen en bovendien wordt getracht de natuur zo minimaal mogelijk te belasten. Een graf wordt geopend en gesloten waarna de natuur weer haar gang kan gaan. Zoals de natuur dat altijd doet.

Steeds meer vraag naar een natuurbegrafenis

Opvallend is dat kiezen voor een natuurbegraafplaats in ons omringende landen al veel meer ingeburgerd is dan in ons land. Zo beschikt Groot Brittannië bijvoorbeeld over meer dan driehonderd van deze begraafplaatsen. Een groot land als Duitsland loopt wat dat betreft ook wel achter met zo’n vijftig van deze begraafplaatsen, maar ook daar is de verwachting dat er steeds meer vraag naar natuurbegraafplaatsen zal komen en ook gerealiseerd gaan worden.

Reserveer een plaatsje op een natuurbegraafplaats

In de natuur kun je overigens ook de urn van een dierbare laten begraven en bovendien bestaat zelfs de mogelijkheid om voor een groot urnengraf te kiezen, een graf dat plaats biedt aan ten hoogste zes urnen. Ook in de natuur kun je een plaatsje reserveren, bijvoorbeeld als je naast je partner begraven wilt worden. Mensen die in de natuur begraven willen worden, nemen vaak ruim voor hun afscheid al een kijkje op zo’n begraafplaats. Om de sfeer te proeven en om de natuurgraven met eigen ogen te zien. De meeste mensen blijken meteen overtuigd en zoeken- hoe vreemd dat misschien ook mag klinken- meteen een plaatsje uit. Onder die dikke boom bijvoorbeeld, of daar, daar waar het zonlicht zo mooi schijnt.

Kosten natuurbegrafenis

Wat kost een natuurbegrafenis is een vraag die wij vaak krijgen. De kosten van een natuurbegrafenis zijn over het algemeen een stuk goedkoper dan de kosten van een normale begrafenis. Dit heeft onder meer te maken met het feit dat er van onderhoudskosten geen sprake is en er ook bespaard kan worden op het monument. Op natuurbegraafplaatsen is bovendien vaak eeuwigdurend grafrecht van toepassing. Een graf in de natuur wordt niet geruimd, iets dat na verloop van tijd op een begraafplaats nog wel eens aan de orde is. In de vrije natuur is geen ruimte voor een steen zoals we die op begraafplaatsen gewend zijn. Wel bieden de verschillende begraafplaatsen in de natuur bijvoorbeeld een bewerkte boomschijf of zwerfkei als monument aan. De kosten van een natuurbegrafenis is gemiddeld ongeveer 4000,- euro. Bij een normale begrafenis is dit gemiddeld 8000,- euro.

De kosten van een natuurbegraafplaats worden vaak verdeeld in twee kostenposten, namelijk de kosten voor de grafrechten en de begraafkosten.

Veranderende mentaliteit

Voldoende redenen dus om er voor te kiezen om in de natuur begraven te worden. De verwachting is dat het aantal begraafplaatsen in de natuur in Nederland de komende jaren toe zal nemen. Uiteraard moet er binnen een gemeente dan wel een ruimte in de natuur beschikbaar zijn. En dat kan bij bepaalde gemeenten nog best een probleem opleveren. Natuurbegraven heeft echter de toekomst en gezien de veranderende mentaliteit waarin duurzaamheid en bewuster bezig zijn met je omgeving steeds belangrijker worden helemaal niet zo vreemd.

© Uitvaartverzekering Wijzer 2020
Saturnusstraat 68, 1829 CZ, Alkmaar, Nederland
KvKnr: 70310629