menu
Geschreven door
geschreven door Femke Koning
Geschreven door groot
Geschreven door Femke Koning
Femke Koning is eigenaar en content specialist en is al meer dan 15 jaar werkzaam in de verzekeringsbranche. Al sinds 2008 schrijft zij over verzekeringen en alles wat daarmee te maken heeft.
Lees meer over ons schrijfproces
Controle door
gecontroleerd door Leon Schouten
Gecontroleerd door groot
Gecontroleerd door Leon Schouten op 1 april 2021
Leon Schouten is directeur van Uitvaartverzekeringwijzer.net en werkt inmiddels ruim 15 jaar in de verzekeringswereld. Hij wordt regelmatig als expert gevraagd door journalisten vanwege zijn vakinhoudelijke kennis.
Lees meer over ons schrijfproces
Leestijd: 5 minuten
Laatste update: 22 juni 2023

Wat kost een uitvaart in het buitenland?

De kosten voor een crematie of begrafenis in Nederland zijn relatief hoog. Zeker als dit wordt vergeleken met andere landen. Dit heeft te maken met het relatief hoge inkomen, maar ook de beperkte ruimte telt mee. Er zijn dan ook diverse factoren die invloed hebben op de gemiddelde kosten van een uitvaart in een land. Dit zijn:

 • Het gemiddelde inkomen
 • De bevolkingsdichtheid
 • Het aantal begrafenissen en crematies
 • De cultuur en tradities
wat kost een uitvaart in het buitenland

Gemiddelde kosten uitvaart buitenland lager

In dit artikel bespreken we de kosten van een gemiddelde uitvaart in een aantal andere landen. Over het algemeen liggen de kosten van een begrafenis of crematie in armere landen een stuk lager dan het gemiddelde. Ook speelt de bevolkingsdichtheid mee. Met name in stedelijke, dichtbevolkte gebieden zijn de kosten van een uitvaart een stuk hoger dan in gebieden met weinig inwoners. Maar ook de cultuur, gebruiken en tradities hebben invloed. In sommige landen speelt de dood een veel grotere rol, en wordt er dan ook meer tijd en geld aan besteed.

Kosten uitvaart in Nederland

 • Gemiddelde kosten: €7.500
 • Crematie goedkoper dan begrafenis

In Nederland is een uitvaart niet goedkoop. Dit wordt nog wel eens onderschat. Uit onderzoek van het Nibud blijkt dat veel mensen de kosten van een uitvaart te laag inschatten. De hoge uitvaartkosten hebben te maken met het hoge gemiddelde inkomen van Nederland, maar ook de beperkte ruimt telt mee. Hierdoor kunnen de grafkosten erg hoog zijn. Echter, dit verschilt per gemeente. Daarnaast telt mee dat veel Nederlanders goed verzekerd zijn en zich een duurdere uitvaart kunnen veroorloven. Ongeveer 70% van de bevolking heeft een uitvaartverzekering, blijkt uit onderzoek.

Kosten uitvaart buitenland

We hebben hieronder de kosten voor een uitvaart in het buitenland voor u op een rij gezet voor onderstaande landen:

 1. Duitsland
 2. Marokko
 3. Japan
 4. Verenigde Staten
 5. Verenigd Koninkrijk
 6. Canada
 7. Rusland
 8. Mexico
 9. China
 10. Turkije
 11. India

1. Kosten uitvaart in Duitsland

 • Gemiddelde kosten tussen de €7.000 – €12.000
 • Strenge regels rondom crematie

Tot 2004 waren de kosten van een uitvaart in Duitsland grotendeels gedekt door de sociale verzekeringen. Sinds de afschaffing hiervan, betalen de Duitsers een uitvaart volledig zelf. De kosten van een uitvaart in Duitsland zijn vergelijkbaar met die in Nederland. Wat wel opvalt, is dat er in sommige delen van het lang strenge regels gelden voor crematies. In sommige gebieden zijn er wetten die een graf vereisen voor de asresten. Als gevolg hiervan stijgen de kosten van een crematie.

2. Kosten uitvaart Marokko

 • Gemiddelde kosten tussen de €2.500 – €4.000
 • Het betreft altijd een begrafenis

De Islam staat het niet toe dat een overledene wordt gecremeerd. Aangezien het Islamitische geloof met de Marokkaanse grondwet is verweven, wordt er altijd gekozen voor een Islamitische begrafenis. De grootste kostenpost bij een Islamitische begrafenis is het afkopen van een graf. Marokkaanse Nederlanders kunnen ervoor kiezen om in het land van herkomst te worden begraven. Het transport van de overledene plus het meereizen van één familielid kost €2.500. Lees hier meer over een islamitische uitvaart.

3. Kosten uitvaart Japan

 • Gemiddelde kosten: €20.000
 • Vrijwel altijd een crematie

Volgens de Japanse cultuur is het gebruikelijk om een lichaam te cremeren. Echter, dit is niet verplicht. Als de overledene is gecremeerd, dan wordt de as alsnog begraven op een boeddhistische begraafplaats. De dood is een belangrijk onderdeel van het leven in Japan. Daarom volgt er vrijwel altijd een uitgebreide afscheidsceremonie met rituelen. Hierdoor liggen de gemiddelde kosten van een uitvaart in Japan een stuk hoger dan elders. Bedragen rond de €16.000 zijn normaal, terwijl uitschieters naar de €40.000 ook niet ongewoon zijn.

4. Kosten uitvaart Verenigde Staten

 • Gemiddelde kosten begrafenis: €8.000
 • Gemiddelde kosten crematie: €6.000

De kosten van een uitvaart in de Verenigde Staten verschillen enorm. De prijs hangt sterk af waar de uitvaart plaatsvindt. Vooral voor begrafenissen is dit van toepassing. In New York liggen de gemiddelde kosten van een begrafenis bijvoorbeeld rond de €10.000. Dit komt vooral door de hoge grafkosten als gevolg van de dure grond en beperkte ruimte. Daarom wordt er in stedelijke gebieden vooral gekozen voor een crematie.

5. Kosten uitvaart Verenigd Koninkrijk

 • Gemiddelde kosten €4.000
 • Kosten zijn fors gestegen

De laatste jaren zijn de kosten van een uitvaart in het Verenigd Koninkrijk flink gestegen. Voor veel mensen is een begrafenis of crematie daarmee onbetaalbaar geworden. Toch liggen de gemiddelde kosten in vergelijking met Nederland niet eens zo hoog. Deze relatief lage uitvaartkosten hebben te maken met lagere arbeids- en materiaalkosten. Maar dat is niet het enige. Over het algemeen kiezen de Britten voor een sobere uitvaart en geven daarmee minder geld uit aan een begrafenis of crematie.

6. Kosten uitvaart Canada

 • Gemiddelde kosten: €6.000
 • Begrafenis vanaf €3.400

De kosten van een simpele begrafenis in Canada liggen niet zo hoog. Echter, de kosten kunnen wel snel oplopen. Daarmee komen de gemiddelde kosten van een begrafenis rond de €6.000. Bovendien is het in Canada niet ongebruikelijk om de afscheidsplechtigheid van een crematie thuis te doen. Als gevolg hiervan hoeven alleen de kosten voor de crematie zelf te worden betaald. Deze liggen rond de €1.000.

7. Kosten uitvaart Rusland

 • Gemiddelde kosten: €700
 • Fors lager gemiddelde

In vergelijking met Nederland is een uitvaart in Rusland erg goedkoop. In Rusland worden de meeste mensen begraven volgens Christelijk-orthodoxe tradities. Echter, in de grote steden, zoals Moskou, zijn de kosten van een uitvaart wel hoger. Dit is mede te danken aan de beperkte ruimte en het beperkt aantal nieuwe begraafplaatsen. Als gevolg hiervan komen in deze gebieden steeds meer crematies voor.

8. Kosten uitvaart Mexico

 • Gemiddelde kosten: €600
 • Subsidies zijn mogelijk

Vrijwel de laagste kosten voor een uitvaart komen voor in Mexico. Het armste deel van de bevolking krijgt subsidie voor het regelen van een begrafenis of crematie. De rest van de bevolking betaalt zelf de uitvaart. Het grootste deel van de Mexicanen kiest voor een begrafenis. De rijkere bevolking kiest vaak voor een uitgebreide uitvaart met plechtigheid. De kosten hiervan zijn vergelijkbaar als in de Verenigde Staten. De verschillen in uitvaartkosten zijn dan ook groot in Mexico.

9. Kosten uitvaart China

 • Gemiddelde kosten: €2.000
 • Zowel begrafenissen als crematies

In China vinden de meeste begrafenissen en crematies plaats. Niet zo gek natuurlijk, aangezien China het land met de meeste inwoners is. De afgelopen 20 jaar zijn de kosten van een uitvaart in China flink gestegen. Ondanks dat de gemiddelde kosten voor Nederlandse begrippen een stuk lager zijn, kunnen steeds meer Chinezen een uitvaart eigenlijk niet betalen. Echter, er zit wel een groot verschil in kosten. Op het platteland ligt het gemiddelde een stuk lager dan in steden zoals Hong Kong.

10. Kosten uitvaart Turkije

 • Gemiddelde kosten: €4.000
 • Crematies zijn verboden

Net zoals in Marokko vinden er geen crematies plaats in Turkije. De kosten van een Islamitische begrafenis variëren tussen de €275 en €1.100. Daar komen de kosten voor de receptie, uitvaart en gedenkmonument nog bij. Deze liggen gemiddeld tussen de €3.000 en €4.000. Lees hier meer over een Islamitische uitvaartverzekering.

11. Kosten uitvaart India

 • Gemiddelde kosten: €2.000
 • Vooral crematies

In India vormt het eren van de doden en de rituelen die hierbij horen een belangrijk onderdeel van het dagelijks leven. Er wordt dan ook veel aandacht en tijd besteed aan de uitvaart van een overledene. De Indiase bevolking is onderverdeeld in klassen. De bovenste klasse en middenklasse heeft een stuk meer te spenderen aan de uitvaart dan de lage klassen. Meestal tussen de €4.000 en €5.000.  De armer bevolking heeft vaak niet meer dan €100 te besteden aan de uitvaart. Hierdoor zijn er grote verschillen in uitvaartkosten.

Uitvaartverzekering buitenland

Woont u in Nederland en wilt u begraven of gecremeerd worden in het buitenland? Houdt u dan rekening met extra uitvaart kosten. Ondanks dat een uitvaart in het buitenland vaak goedkoper is. De hogere kosten komen namelijk onder andere door het vervoer van uw lichaam naar het buitenland. Er is geen speciale “buitenland uitvaartverzekering”. Wel kunt u kiezen voor een kapitaal uitvaartverzekering met een hoog verzekerd bedrag. Dat zorgt ervoor dat u goed verzekerd bent voor een uitvaart in het buitenland.

Bronnen

Voor de informatie op deze pagina zijn de volgende bronnen geraadpleegd:

 • Nibud
 • Consumentenbond
 • Verbond van Verzekeraars
 • Monuta
 • Yarden
 • DELA

© Kompas Storefronts BV 2014-2024
Tempeliersstraat 20A, 2012 ED, Haarlem
KvK nr: 83977635 | BTW nr: NL863057317B01