Overlijden in het buitenland

Als een naaste van u overlijdt in het buitenland zijn er een aantal belangrijke zaken waar u aan moet denken. Heeft de overledene een uitvaartverzekering? Neem dan zo spoedig contact met de uitvaartverzekeraar op. Wees u er echter ook van bewust dat medewerkers van de ambassade of het consulaat in het betreffende land of het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) u kunnen helpen.

Contact opnemen met de Nederlandse ambassade of consulaat

Overlijdt uw reisgenoot in het buitenland, dan dient u dit te melden bij de Nederlandse ambassade of het consulaat. Indien er in het betreffende land geen diplomatieke post is, kunt u naar de ambassade of consulaat van een ander EU-land gaan. Wat ook mogelijk is, is contact opnemen met uw reisverzekeraar, reisorganisatie of de lokale politie.

Is uw naaste in het buitenland overleden? Bel dan naar het volgende telefoonnummer van Buitenlandse Zaken: 070 – 348 47 70.

De Nederlandse ambassade of het consulaat kan u op diverse manieren helpen in deze moeilijke omstandigheden. Denk hierbij aan het regelen van verschillende zaken, bemiddelen, contact opnemen met het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag, maar ook voor het garant staan van de kosten of het beschikbaar stellen van een tolk.

Overlijdensakte laten opstellen

Als uw reisgenoot is overleden, dient u een overlijdensakte op te laten stellen door een lokale autoriteit. Dit kunt u doen in het plaatselijke gemeentehuis of bij één van de volgende consulaten of ambassades: Abu Dhabi, Bagdad, Damascus, Islamabad, Kabul, Koeweit, Peking, Riyadh, Seoel, Teheran en Tokio.

Let er goed op dat de overlijdensakte ook geldig is in Nederland. Deze dient te voldoen aan een aantal legalisaties die u vindt op de website van de Rijksoverheid.

Laissez-passer aanvragen

Om het lichaam van de overledene terug naar Nederland over te brengen, dient u een laissez-passer aan te vragen. Dit kunt u doen bij de lokale autoriteiten. Kunnen zij dit niet afgeven? Dan kunt u dit melden bij de Nederlandse ambassade, zodat zij hierin voor u kunnen bemiddelen.

Nabestaanden informeren

Als u de nabestaanden kent, dan kunt u deze persoonlijk informeren over het overlijden. Zodra er een overlijden wordt gemeld bij de Nederlandse ambassade, wordt er ook contact gelegd met het ministerie van Buitenlandse Zaken. Als de nabestaanden nog niet zijn geïnformeerd, dan zorgt het ministerie ervoor dat de politie de nabestaanden op de hoogte brengt.

Stoffelijk overschot

Zodra de nabestaanden zijn geïnformeerd, kunnen zij kiezen wat er met het stoffelijk overschot moet gebeuren. Hierbij kan gekozen worden tussen:

  1. Het stoffelijk overschot naar Nederland overbrengen voor de uitvaart;
  2. De overledene in het buitenland cremeren of begraven. Let op: cremeren is niet in ieder land mogelijk.

Zodra de nabestaanden het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft geïnformeerd over de keuze, geeft Buitenlandse Zaken dit door aan de betreffende ambassade of consulaat.

Reisverzekering en overlijden in het buitenland

Wel een reisverzekering: Had de overledene een reisverzekering afgesloten, dan kunt u contact opnemen met de alarmcentrale van de verzekeraar en navragen of de repatriëring naar Nederland vergoed wordt. Ook kan de ambassade of het consulaat dit voor u doen. De reisverzekeraars zorgt er in dit geval voor dat het lichaam naar Nederland wordt gebracht en dat de kosten daarvan worden betaald.

Geen reisverzekering: Had de overledene geen reisverzekering, dan zijn de kosten voor het overbrengen van het lichaam naar Nederland, voor de nabestaanden. Indien zij deze kosten niet kunnen betalen, dan wordt de overledene in het land van overlijden begraven of gecremeerd. Dit vindt plaats volgens de plaatselijke gewoonten.

Als de nabestaanden deze kosten wel kunnen betalen dan moet u rekening houden met onderstaande stappen voordat het lichaam naar Nederland kan worden overgebracht:

  • Het lichaam wordt door de lokale begrafenisondernemer gereed gemaakt voor vervoer.
  • Er wordt een verklaring afgegeven door de lokale begrafenisondernemer waarin staat dat hij voldaan heeft aan de wettelijke voorschriften voor het vervoer van de stoffelijke overschotten.
  • Er wordt door de lokale autoriteiten een laisser-passer afgegeven op basis van de verklaring van de begrafenisondernemer.
  • Er wordt door de lokale begrafenisondernemer contact opgenomen met de betreffende luchtvaartmaatschappij en hij zorgt ervoor dat het lichaam op de luchthaven komt.
  • Er wordt door de nabestaanden in Nederland een uitvaartonderneming ingeschakeld die het lichaam ophaalt van de luchthaven.

Als de overledene voor zijn werk (langere tijd) in het buitenland verbleef, dan bekostigt de werkgever in veel gevallen de kosten van het vervoer naar Nederland.

Deze pagina is geactualiseerd op 19-10-2018

-
© Uitvaartverzekering Wijzer 2020
Saturnusstraat 68, 1829 CZ, Alkmaar, Nederland
KvKnr: 70310629