menu
Geschreven door
geschreven door Saskia Oegema
Geschreven door groot
Geschreven door Saskia Oegema
Saskia Oegema is financieel tekstschrijver. En werkt onder andere in de verzekeringsbranche. Zij schrijft voor meerdere websites over verzekeringen.
Lees meer over ons schrijfproces
Controle door
gecontroleerd door Femke Koning
Gecontroleerd door groot
Gecontroleerd door Femke Koning op 30 juni 2021
Femke Koning is eigenaar en content specialist en is al meer dan 15 jaar werkzaam in de verzekeringsbranche. Al sinds 2008 schrijft zij over verzekeringen en alles wat daarmee te maken heeft.
Lees meer over ons schrijfproces
Leestijd: 3 minuten
Laatste update: 22 juni 2023

Kerkelijke uitvaart

In Nederland kennen we veel kerkelijke tradities. Een kerkelijke uitvaart komt dan ook vaak voor. Vanuit de geloofsovertuiging vinden veel mensen het belangrijk dat hun afscheid in de kerk plaatsvindt. Op deze pagina bespreken we wat een kerkelijke uitvaart is, wat de kosten hiervan zijn en of een kerkelijke uitvaartdienst door de uitvaartverzekering wordt vergoed. 

kerkelijke uitvaart

Wat is een kerkelijke uitvaart?

Bij een kerkelijke uitvaart nemen de nabestaanden te midden van de geloofsgemeenschap afscheid van de gelovige. De gehele geloofsgemeenschap komt bij elkaar om samen te bidden voor de overledene. Tijdens de gebeden vragen zij God om zich te ontfermen over de overledene. Voor katholieken is de dood namelijk niet het einde van het leven. Ondanks het grote verdriet door het overlijden van de dierbare, zoeken de nabestaanden troost in het geloof van de opstanding en het eeuwig leven. Een uitvaart in de kerk is in dat opzicht één doorlopend gebed voor de overleden dierbare. De priester of diaken leidt de kerkelijke uitvaart. 

Wat zijn de mogelijkheden?

Als een gelovige is overleden, dan onderhoudt de predikant het contact met de nabestaanden en communiceert met de uitvaartondernemer. De predikant vraagt of de familie een kerkelijke uitvaart wenst. Is dat het geval? Dan zorgt de kerk voor de begeleiding en het leiden van de uitvaartdienst. Zowel de uitvaartondernemer als de predikant overleggen met de familie over de datum, tijd en locatie van de dienst. Een kerkelijke uitvaart verloopt volgens een vaste volgorde:

De avondwake

Een avondwake is de voorbereiding op de uitvaartdienst in de kerk. Deze wake vindt de avond voor de dag van de uitvaart plaats. Tijdens deze sobere mis steken familie en vrienden van de overledene kaarsen aan, worden er teksten voorgelezen en/of muziek gemaakt ter nagedachtenis van de overledene. De avondwake vormt een belangrijk deel bij de rouwverwerking. Op de dag van de avondwake kan iedereen persoonlijk afscheid van de overledene nemen. Dit gebeurt bij de familie thuis of in het mortuarium. 

De Eucharistieviering

Tijdens de uitvaart zelf vindt de Eucharistieviering plaats. Van oorsprong is dit een heilige maaltijd, waarin Jezus Christus als levende wordt gevierd. De kerkelijke uitvaart kent een meer uitgebreide viering. Hierbij spelen rituelen met kaarsen, wierook en wijwater een belangrijke rol. Tegenwoordig wordt de kist vaak ook met persoonlijke dingen, zoals tekeningen van de kleinkinderen, omringd. Bij de Eucharistieviering wordt ook de band met dierbaren die eerder zijn overleden benadrukt. 

De woord- en gebedsviering

De kerkdienst bestaat uit gebeden voor de zielerust van de overledene. De woord- en gebedsviering heeft geen strikte structuur. Tegenwoordig vult de familie van de overledene de afscheidsdienst naar eigen voorkeur in. Zij kiezen gebeden die zij het beste vinden passen. 

De begrafenis

Volgens de katholieke traditie wordt een overledene begraven. Maar tegenwoordig kiezen steeds meer gelovigen ook voor een crematie. Op het kerkhof volgt nog een korte plechtigheid. Sommige kerken hebben een eigen begraafplaats. U kunt hiervoor contact opnemen met uw kerk.

De herdenking

Op 2 november van ieder jaar worden de doden herdacht op Allerzielen. Deze dag bestaat uit het bezoeken van het graf door de nabestaanden. Zij maken het graf schoon en zetten verse bloemen neer.

Wat kost een kerkelijke uitvaart?

De kosten van een kerkelijke uitvaart lopen sterk uiteen. Dat komt omdat de kosten afhankelijk zijn van verschillende factoren, zoals:

  • Hoe de uitvaartdienst is ingevuld, bijvoorbeeld met een koor, kaarsen, muziek en sprekers
  • De wensen van de overledene 
  • Hoeveel mensen u verwacht tijdens de uitvaartdienst
  • Het gebruik van de kerk
  • Begeleiding van de uitvaart door de predikant

Over het algemeen kost een avondwake en een afscheidsviering tussen de €500,- en €750,-. Het is gebruikelijk dat de predikant van de kerk de uitvaart begeleidt. Wilt u liever dat iemand anders dit doet? Dan kunnen er extra kosten in rekening worden gebracht. Ook als u extra wensen heeft, moet u rekenen op extra kosten van een paar honderd euro. De kosten van de kerkelijke uitvaart worden bij uw uitvaartondernemer in rekening gebracht. 

Dekt de uitvaartverzekering een kerkelijke uitvaart?

De uitvaartondernemer declareert de kosten van de kerkelijke uitvaart bij de uitvaartverzekering. Echter, het is niet vanzelfsprekend dat u ook alle kosten vergoed krijgt. Dat heeft te maken met het soort uitvaartverzekering dat de overledene heeft afgesloten. Voor een uitvaartverzekering is er de keuze uit een:

Vergoeding van een kerkelijke uitvaart

De kapitaal verzekering keert na het overlijden een vast bedrag uit. Hiermee kunnen de nabestaanden de uitvaart regelen. Het geldbedrag mag naar eigen wens besteed worden. Dus ook voor het regelen van een uitvaart in de kerk. Bij een natura verzekering vergoedt de verzekeraar een vast pakket aan basisdiensten. Een kerkelijke uitvaart valt hier niet standaard onder. Daarom hebben de nabestaanden bij de natura uitvaartverzekering de minste keuzevrijheid. De combinatieverzekering dekt een vast pakket aan basisdiensten én keert een geldbedrag uit. Met het vrij besteedbare bedrag kunnen de nabestaanden de afscheidsdienst in de kerk regelen.

Rekening houden met de voorwaarden

Of een uitvaart in een kerk wel of niet onder de vergoeding van de uitvaartverzekering valt, hangt dus af van het soort uitvaartverzekering. Als gelovige is het daarom belangrijk om hier rekening mee te houden voordat u een uitvaartverzekering afsluit. Wat betreft een deze uitvaart biedt een kapitaalverzekering de meeste keuzevrijheid. Bij de naturaverzekering is een kerkelijke uitvaart geen standaard onderdeel van de dekking. Daarom biedt de naturaverkering de minste keuzevrijheid. 

© Kompas Storefronts BV 2014-2024
Tempeliersstraat 20A, 2012 ED, Haarlem
KvK nr: 83977635 | BTW nr: NL863057317B01