Uitvaartverzekering Onafhankelijk informatie centrum

Levensverzekering afsluiten

Ga je een levensverzekering afsluiten? Dan is het slim om goed te weten welke levensverzekeringen en zijn. Een levensverzekering is een verzekering die uitkeert op een vooraf bepaald moment of na het overlijden van de verzekernemer. Tijdens de looptijd van de levensverzekering betaald de verzekernemer een vooraf vastgestelde premie en zorgt de verzekeraar voor de uitbetaling van het vooraf vastgestelde bedrag. Een levensverzekering afsluiten kan al vanaf een paar euro per maand.

Meest bekeken
€8,45
Meer informatie >»
62% kiest deze verzekering
Naar Yarden >

€8,50
Meer informatie >»
20% kiest deze verzekering
Naar Dela >

€9,29
Meer informatie >»
11% kiest deze verzekering
Naar Monuta >

€10,63
Meer informatie >»
5% kiest deze verzekering
Naar Ardanta >

€10,75
Meer informatie >»
2% kiest deze verzekering
Naar Nuvema >

Soorten levensverzekeringen afsluiten

Een levensverzekering afsluiten is mogelijk voor verschillende doeleinden. De meest voorkomende zijn het geheel of gedeeltelijk aflossen van een hypotheek, de kosten van een uitvaart, een geldbedrag voor de studie van kind of een extra spaarpot voor extra pensioen.

1. Kapitaal levensverzekering
Een kapitaalverzekering keert altijd in een keer een bedrag uit. Een kapitaalverzekering is in veel gevallen gekoppeld aan een hypotheek. Het geld dat vrij komt is bedoeld om geheel of gedeeltelijk de hypotheekschuld af te lossen. Het geld gaat dan direct naar de hypotheekverstrekker. De naam hiervoor is verpanden. Er is keuze uit een spaar- of beleggingsverzekering. Een spaarverzekering keert het bedrag ui op de afgesproken datum als de verzekernemer nog in leven is.

2. Beleggingsverzekering
Een beleggingsverzekering is gericht om een vermogen op te bouwen. De opbrengst van de beleggingsverzekering is gekoppeld aan de prestaties van de verzekering op de aandelenbeurs. De uitkomst is onzeker. In het beste geval is de hypotheek afgelost en ontvangt de verzekernemer nog een extra bedrag. In het slechtste geval dekt de verzekering niet het volledige hypotheekbedrag en is er sprake van een restschuld. Om het risico voor nabestaanden te verkleinen kiezen veel huiseigenaren voor een gemengde verzekering. Deze verzekering keert zowel het bedrag bij leven uit op een vastgestelde datum, maar ook op het moment dat een van de verzekernemer voor de einddatum overlijd.

3. Overlijdensrisicoverzekering
De overlijdensrisicoverzekering keert een vooraf bepaald bedrag uit als de verzekernemer voor het beëindigen van de looptijd overlijd. Het bedrag zal naar de erfgenamen gaan die zelf mogen beslissen hoe ze het gaan besteden.

4. Uitgestelde lijfrenteverzekering
Een renteverzekering betaald periodiek een bedrag uit. Vaak gaat dit in de vorm van een lijfrente-uitkering. Deze verzekering wordt vaak gekozen om het pensioen aan te vullen. Lijfrenteverzekering eindigt bij overlijden van de verzekernemer. Net als bij pensioenfondsen is er sprake van lang leven risico. De verzekeraar blijft de uitkering betalen zolang de verzekernemer leeft. Het opgebouwde kapitaal kan door de jaren heen niet op raken. De uitkering wordt vaak niet geïndexeerd waardoor de koopkracht door de inflatie wel steeds wat afneemt.

5. Direct ingaande lijfrenteverzekering
Bij een direct ingaande lijfrenteverzekering wordt het totale premiebedrag in een keer betaald en periodiek uitgekeerd. De lengte van de uitbetaling is vooraf vastgesteld en dus eindigend. De gangbare term voor deze verzekering is koopsompolis.

6. Uitvaartverzekering
Een uitvaartverzekering verzekert de overleden van een goed verzorgde uitvaart. Het verzekerd de nabestaande dat ze de lasten van de uitvaart niet zelf moeten betalen. Er is keuze uit een verzekering met een gegarandeerd bedrag of een verzekering van diensten waarbij een uitvaartverzorger de uitvaart verzorgt zoals is afgesproken bij het aangaan van de verzekering.

7. Banksparen
Banksparen is een belastingvriendelijke manier van sparen. Het spaarbedrag wordt gestort op een geblokkeerde rekening van een bank. Het geld is pas opneembaar na een bepaalde tijd en met een bepaald doel. Het wordt vaak gebruikt voor aflossen van een hypotheek, als een spaarpot voor kleinkinderen of als aanvulling op een pensioen of het dichten van een pensioengat. De naam hiervoor is bancaire lijfrente.Levensverzekering afsluiten

Welke levensverzekering afsluiten?

Door de vele vormen verzekering die onder de noemer levensverzekering vallen is het verstandig om vooraf te bedenken welk doel de levensverzekering moet afdekken. Omdat de verzekering vaak enkele tientallen jaren zal doorlopen is het goed om vooraf te beoordelen hoe hoog de maandelijkse premie zal zijn. De hoogte van de premie is afhankelijk van verschillende factoren.

Het is een combinatie van de soort levensverzekering, de hoogte van het verzekerde bedrag, de looptijd van de verzekering, de leeftijd van de verzekernemer en de gezondheid op het moment van aanvraag. Zo betalen niet-rokers vaak een lagere premie omdat er sprake is van een lager gezondheidsrisico voor de toekomst. Over een levensverzekering of en spaarverzekering moet soms erfbelasting worden betaald na uitkering van het opgebouwde kapitaal. Een levensverzekering vergelijken of een levensverzekering berekenen is een belangrijke stap voordat je een levensverzekering gaat afsluiten.

Rechten en plichten

Ga je een levensverzekering afsluiten? Dan is het goed om te weten dat een levensverzekering een eenzijdige overeenkomst waarvoor rechten en plichten gelden voor beide partijen. Als de levensverzekeraar de premie niet betaald mag de verzekeraar de verzekering onder vastgestelde regels beëindigen, premievrij maken of onverminderd en automatisch voortzetten. Hij is verplicht de overeenkomst uit te keren. Hij mag de verzekering niet stoppen behalve op verzoek van de verzekernemer en moet de rechten van de verzekeringnemer waarborgen.

De verzekernemer heeft het recht om begunstigen te benoemen en zo nodig te wijzigen. (Bijvoorbeeld bij overlijden van de begunstigde). Hij geeft de verzekering rechtmatig in pand en te belenen bij de verzekeraar. Hij mag voortijdig, op een zelf te bepalen tijdstip de verzekering opzeggen en heeft het recht om de verzekering premievrij te maken. Het opgebouwde kapitaal tot op dat moment blijft staan tot de vooraf bepaalde datum van uitkering. De verzekernemer heeft geen afdwingbare plichten.Levensverzekering afsluiten en zelfmoord

Levensverzekering afsluiten en zelfmoord

Geld uitkeren bij zelfmoord is niet altijd vanzelfsprekend. De regels bij opzettelijk beëindigen van het eigen leven is bij de meeste verzekeraars specifiek gedefinieerd. Vindt de zelfmoord plaats binnen de eerste twee jaar van de verzekering dan gaan de meeste verzekeraars niet tot uitkering over. Een zelfmoord na deze twee jaar is voor de meeste verzekeraars wel reden om uit te betalen. Dit is geen recht waardoor de regels per verzekeraar verschillen.

Andere handige verzekeringen zijn:

Levensverzekering afsluiten
4.7 (93.04%) 23 votes