Onafhankelijk informatie centrum

Begrafenisverzekering opzeggen

Aangezien een begrafenisverzekering geen wettelijk verplichte verzekering is, kun je hem op elk gewenst moment stopzetten of volledig annuleren. Of zo’n keuze ook altijd verstandig is, valt te betwijfelen. Het stopzetten of annuleren van een begrafenisverzekering is sowieso aan de regels en voorwaarden gebonden die in de polis van de verzekering vermeld staan. In dit artikel zetten we in algemene zin uiteen waar je rekening mee moet houden.

Premievrij maken of afkopen

In de eerste plaats valt er een duidelijk onderscheid te maken tussen het stopzetten van je begrafenisverzekering en het annuleren ervan. Als je aan je verzekeraar kenbaar maakt dat je je verzekering stop wilt zetten, betekent dit dat de verzekering premievrij gemaakt wordt. Dit heeft tot gevolg dat je voortaan geen premie meer betaalt, maar dat de al wel betaalde premie onder het beheer van de verzekeringsmaatschappij blijven vallen. Het bijelkaar gespaarde premiebedrag wordt dan dus pas na je overlijden aan je nabestaanden uitbetaald.

Kies je ervoor om de begrafenisverzekering compleet te annuleren, dan noemt men dat afkopen. Dit betekent dan dat je je opgebouwde premie – minus kosten – krijgt uitbetaald. Omdat de afkoopkosten behoorlijk hoog zijn, krijg je nooit alle premie terug die je tijdens de looptijd van de verzekering betaald hebt.

Als het enigszins mogelijk is, is het bij je besluit tot beëindiging van de begrafenisverzekering daarom verstandiger om hem premievrij te maken in plaats van deze af te kopen. Gaat het tenslotte om een naturaverzekering, dan is afkopen zelfs volledig uitgesloten en kun je je verzekering alleen maar premievrij laten maken.

Koopsompolis

Een alternatieve vorm van begrafenisverzekeringen zijn koopsompolissen. Dit verzekeringsproduct wordt als veiligheidsmaatregel vaak aan een verstrekte hypotheek gekoppeld, maar kan ook als losse verzekering worden aangeschaft. In het geval van een koopsompolis betaalt de verzekerde in één keer alle premie vooruit. Als je voor je overlijden deze verzekering op wilt zeggen, krijg je een deel van je ingelegde geld terug. Hoeveel dat precies is, hangt onder meer af van het aantal jaren dat de verzekering actief is geweest en de in de polis vermelde voorwaarden. Het is overigens geen vanzelfsprekendheid dat je je koopsompolis kunt annuleren. Sommige verzekeraars hebben die mogelijkheid in hun polisvoorwaarden compleet uitgesloten.

Opzegprocedure begrafenisverzekering

In de gevallen dat je je uitvaartverzekering wel gewoon kunt stopzetten of annuleren moet je er altijd rekening mee houden dat er sprake is van een opzegtermijn. Deze opzegtermijn verschilt per verzekeringsmaatschappij en wordt vermeld in de polisvoorwaarden. Wat wel overal hetzelfde is, is dat het opzeggen altijd schriftelijk moet gebeuren.

Begrafenisverzekering opzeggen
5 (100%) 6 votes