menu

Testament regelen

Leestijd: 4 minuten

Uw testament regelen? U denkt er liever niet aan. Maar er komt een dag dat u overlijdt. Voor u en uw nabestaanden is het dan fijn als uw wensen rondom uw nalatenschap vastliggen. Dit zorgt voor rust en duidelijkheid in deze moeilijke tijd. Maar hoe regelt u een testament? En wat zet u er allemaal in? Op deze pagina bespreken we de belangrijkste punten bij het regelen van een testament.

Testament regelen

Een testament regelen

In een testament legt u vast wat er na uw dood met uw nalatenschap moet gebeuren. Het regelen van een testament is niet verplicht. Echter, voor uw nabestaanden is het erg prettig om duidelijkheid te hebben. Vaak weten zij wel globaal wat uw wensen zijn. Maar concrete afspraken zijn er nog niet. De details legt u daarom vast in een officieel document: het testament. Hierin staat zwart-op-wit wie wat van uw erfenis krijgt.

Testament regelen: wat wilt u?

Een testament regelen doet u voor uw nabestaanden. Maar ook voor uzelf. Zo bepaalt u zelf wie welke eigendommen krijgt. Zonder testament wordt uw nalatenschap namelijk verdeeld volgens de wet. Niet iedereen vindt dat even prettig. In een testament kunt u bijvoorbeeld bepaalde familieleden of vrienden meer of juist minder geven. Of u legt vast dat een deel van uw bezittingen naar een goed doel gaat. Wilt u een testament regelen? Dan beantwoordt u de volgende vragen:

 • Wie zijn mijn erfgenamen?
 • Wie is mijn executeur?
 • Naar wie gaan mijn eigendommen?
 • Wie krijgt de voogdij en/of bewind over mijn kinderen?
 • Wat gebeurt er met mijn bedrijf?
 • Wat gebeurt er in het geval van een ramp of ongeluk?

Uw testament regelen: hoe werkt dat?

Een testament opstellen doet u altijd samen met een notaris. Maar voordat u naar de notaris gaat, is het handig om zelf al het een en ander uit te zoeken. Zo zorgt u ervoor dat u duidelijk heeft wat uw nalatenschap precies inhoudt en wat uw eigen wensen zijn. Hiervoor kunt u het onderstaande stappenplan gebruiken:

Stap 1: Wat zijn uw bezittingen?

Als eerste maakt u een overzicht van al uw eigendommen. Zo weet u hoeveel u heeft, en wat er verdeeld moet worden. Uw eigendommen bestaan onder andere uit:

 • Geld op bankrekeningen
 • Spaargeld
 • Contant geld
 • Beleggingen, zoals aandelen en effectenrekeningen
 • Vastgoed, waaronder uw eigen huis
 • Grondbezit
 • Vervoersmiddelen, zoals uw auto
 • Waardevolle spullen, zoals kunst, antiek en sierraden
 • Uw inboedel
 • Dieren
 • Emotionele bezittingen (met of zonder financiële waarde)

Stap 2: Wie zijn uw erfgenamen?

Ten tweede bepaalt u aan wie u uw bezittingen wilt nalaten. Dit kan familie, vrienden of kennissen zijn. Maar ook een goed doel of een vereniging. Het is hierbij van belang dat u van iedere erfgenaam de volgende gegevens noemt:

 • De volledige naam (voornaam + achternaam)
 • Het woonadres
 • De geboortedatum en geboorteplaats

Stap 3: Wie wilt u uitsluiten?

Het kan zo zijn dat u bepaalde mensen niks wilt nalaten. Dit doet u met een uitsluitingsclausule. Zo kunt u er bijvoorbeeld voor kiezen dat uw kinderen al uw bezittingen erven, maar uw erfenis niet in gemeenschap van goederen valt met de (toekomstige) partner van uw kind. Bij een scheiding kan in dat geval uw schoonzoon- of dochter geen aanspraak maken op de erfenis. Wilt u bepaalde nabestaanden uitsluiten? Dan neemt u een uitsluitingsclausule op in het testament.

Stap 4: Wie krijgt wat?

Zodra u weet wat uw bezittingen zijn en wie uw erfgenamen zijn, kunt u noteren wie u wat nalaat. Dit doet u per persoon, instantie of goed doel. In uw testament kunt u ook aangeven of u eigendommen of een geldbedrag een bepaalde bestemming wilt geven. Denk hierbij aan het oprichten van een fonds of het financieren van de studie van uw kind of kleinkind. 

Stap 5: Wat zijn de overige zaken?

In uw testament geeft u ook aan wat er met andere zaken moet gebeuren na uw overlijden. En wie dat voor u kan regelen. Het kan dan gaan om:

 • Abonnementen, zoals bij kranten, verenigingen, vakbonden, internet, televisie en telefoon
 • Donateurschap bij een goed doel
 • Digitaal testament, zoals uw social media en belangrijke wachtwoorden
 • Verzorging en opvang van uw huisdieren

Stap 6: Wat zijn uw wensen voor de uitvaart?

Voor uw nabestaanden is het fijn om te weten hoe u het liefste uw uitvaart geregeld zou willen hebben. In uw testament geeft u aan wat uw wensen zijn omtrent:

Wilt u uw wensen voor uw uitvaart vastleggen? Dit kunt u ook doen met behulp van een uitvaartverzekering.

Stap 7: Wie is de executeur?

Een executeur is degene die uw nalatenschap afwikkelt. Hij of zij zorgt ervoor dat uw wensen zo goed mogelijk uitgevoerd worden. Bij het regelen van uw testament wijst u de executeur aan. Dit kan een familielid of een vriend zijn, maar het mag ook iemand anders zijn. Zoals uw notaris. Het gaat erom dat het iemand is die u vertrouwt, zodat alle zaken netjes afgewikkeld worden.

Stap 8: Wie is uw notaris?

Zodra u weet wat er in uw testament moet komen te staan, maakt u een afspraak bij een notaris. U mag zelf kiezen bij elk notariskantoor u aanklopt. Het is slim om een aantal offertes te vergelijken. De kosten van een testament opstellen lopen namelijk sterk uiteen. De notaris helpt u verder met de laatste details, geeft advies en legt de gevolgen van uw testament uit. Ook kan de notaris uw informeren over eventuele belastingmogelijkheden.

Testament regelen: wanneer is het geldig?

De notaris stelt uw testament op. Zodra deze door u is goedgekeurd, ondertekent u én de notaris het definitieve testament. Een testament is alleen rechtsgeldig als deze bij een notaris is ondertekend. U mag dus niet zelf op een papier uw bezittingen verdelen. Voor het verdelen van (kleine) voorwerpen mag u wel een codicil gebruiken. Voor het regelen van een testament is het altijd nodig om een afspraak te maken bij een notaris.

Geen testament regelen: en nu?

Heeft u geen testament geregeld? Dan bepaalt de wet wie wat krijgt. Dit heet de wettelijke verdeling volgens het erfrecht. Uw echtgenoot of geregistreerd partner en familieleden zijn uw wettelijke erfgenamen. Woont u samen, maar bent u niet getrouwd of heeft u geen geregistreerd partnerschap? Zonder testament zal uw partner in dat geval niks erven. Als u geen wettelijke erfgenamen heeft, dan gaat uw nalatenschap naar de staat. Om dit te voorkomen is het noodzakelijk om een testament te regelen.

Bronnen

Voor de informatie op deze pagina zijn de volgende bronnen geraadpleegd:

 • Rijksoverheid
 • Belastingdienst
 • Consumentenbond
 • Nibud
 • Het Juridisch Loket

© Kompas Storefronts BV 2014-2024
Tempeliersstraat 20A, 2012 ED, Haarlem
KvK nr: 83977635 | BTW nr: NL863057317B01