menu

Grafrechten

Indien een begrafenis uw voorkeur heeft boven een crematie, dan zullen uw nabestaanden te maken krijgen met grafrechten. Grafrechten zijn de rechten om gedurende een bepaalde periode een plek op een begraafplaats te vullen. Indien het een gemeentelijke begraafplaats betreft dient u deze grafrechten aan de gemeente te betalen en indien het om een bijzondere begraafplaats gaat, betaalt u het bedrag aan de houder van het graf. Dit kan bijvoorbeeld een kerk zijn. De kosten van het grafrecht verschillen sterk per gemeente en per begraafplaats.

Soorten grafrechten

Er zijn twee verschillende soorten grafrechten te onderscheiden:

  1. Algemene grafruimte: Het recht op het gebruik van (een deel van) een algemene grafruimte. In een algemeen graf worden maximaal drie overledenen bedragen en dit zijn veelal onbekenden van elkaar. Een algemene grafruimte wordt afgegeven voor een periode van 10 jaar.
  2. Familiegraf (of particulier graf): Het uitsluitend recht op het gebruik van een familiegraf. De eigenaar van het graf bepaalt in dit geval wie er in het graf begraven mogen worden. Veelal zijn dit de familieleden van één familie. Deze graven worden uitgegeven voor een periode van minimaal 10 jaar of voor onbepaalde tijd.

Eigenaar onbekend

Het kan voorkomen dat het adres van de eigenaar van de grafrechten onbekend is. In dit geval wordt, zodra het termijn afloopt, een aanplakbiljet bij de ingang van de begraafplaats en bij het graf opgehangen. Indien niemand reageert en er dus geen verlening wordt aangevraagd, wordt het graf na afloop van het termijn geruimd.

© Uitvaartverzekering Wijzer 2020
Saturnusstraat 68, 1829 CZ, Alkmaar, Nederland
KvKnr: 70310629