call 072 - 844 52 85
menu

Belasting uitvaartverzekering

Wanneer iemand is overleden, hechten nabestaanden er vaak veel waarde aan dat alles na het overlijden goed geregeld wordt. Een begrafenis of een crematie kan soms behoorlijk veel geld kosten. Zo moet er een doodskist of een urn gekocht worden, een grafsteen en natuurlijk kost de plechtigheid zelf ook geld. Om te voorkomen dat uw nabestaanden met hoge kosten achterblijven, kunt u ervoor kiezen om geld te sparen en dit hiervoor te gebruiken. U kunt er ook voor kiezen om een uitvaartverzekering af te sluiten. Wat dat precies inhoudt en hoe dat belastingtechnisch is geregeld leest u hieronder. In dit artikel geven we u alle nuttige informatie over uitvaartverzekering en belasting.

Belasting uitvaartverzekering

Het is natuurlijk ook belangrijk om te weten hoe het precies zit met de belasting en of de kosten voor uw uitvaartverzekering aftrekbaar zijn. Wanneer u een verzekering in natura heeft afgesloten, wordt dit door de Belastingdienst gezien als een buitengewone uitgave. Dat zijn uitgaven door chronische ziektes, plotselinge arbeidsongeschiktheid en ook overlijden. Deze kunnen worden afgetrokken van de inkomstenbelasting. Vanzelfsprekend kan dat enkel zolang u niet boven de aftrekdrempel komt.

Indien u een natura of kapitaalverzekering heeft afgesloten, is de betaalde premie niet meer aftrekbaar van de inkomstenbelasting.

Erfbelasting

Wanneer u geld erft, dient u daar erfbelasting over te betalen. Dat geldt niet voor geld dat door een uitvaartverzekering wordt uitgekeerd aan nabestaanden bij het overlijden van de verzekerde. Let hierbij wel op dat dit enkel geldt zolang het uitgekeerde geld wordt besteed aan de uitvaart zelf en alles erom heen.

Belasting uitvaartverzekering
4.1 (81.82%) 22 votes

© Uitvaartverzekeringwijzer.net 2019
Saturnusstraat 68, 1829 CZ, Alkmaar, Nederland
072 - 844 52 85 | KvKnr: 70310629