menu
Geschreven door
geschreven door Femke Koning
Geschreven door groot
Geschreven door Femke Koning
Femke Koning is eigenaar en content specialist en is al meer dan 15 jaar werkzaam in de verzekeringsbranche. Al sinds 2008 schrijft zij over verzekeringen en alles wat daarmee te maken heeft.
Lees meer over ons schrijfproces
Controle door
gecontroleerd door Leon Schouten
Gecontroleerd door groot
Gecontroleerd door Leon Schouten op 29 maart 2021
Leon Schouten is directeur van Uitvaartverzekeringwijzer.net en werkt inmiddels ruim 15 jaar in de verzekeringswereld. Hij wordt regelmatig als expert gevraagd door journalisten vanwege zijn vakinhoudelijke kennis.
Lees meer over ons schrijfproces
Leestijd: 3 minuten
Laatste update: 22 juni 2023

Uitvaartverzekering box 3

Een kapitaal uitvaartverzekering keert in één keer een geldbedrag uit. Hiermee wordt de uitvaart verzorgt. Officieel behoort een kapitaalverzekering tot het vermogen (box 3) voor de Belastingdienst. Dit betekent dat u belasting betaalt over dit kapitaal. Echter, voor een uitvaartverzekering geldt er meestal een vrijstelling in box 3. Mits er aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Welke voorwaarden dit zijn, leest u hieronder.

uitvaartverzekering box 3 vrijstelling

Uitvaartverzekering vrijstelling box 3

Bij de aangifte inkomstenbelasting geeft u uw vermogen (box 3) op. Dit is de totale waarde van al uw bezittingen. En hierover betaalt u vermogensbelasting. Verzekeringen die een kapitaal (een bedrag in één keer) uitkeren, horen ook bij uw bezittingen voor box 3. Maar er gelden uitzonderingen. Een kapitaalverzekering die een bedrag ineens uitkeert bij overlijden is, als aan bepaalde voorwaarden is voldaan, vrijgesteld. Dit betekent dat de waarde van uw uitvaartverzekering in dat geval niet bij uw vermogen wordt gerekend. Is uw uitvaartverzekering vrijgesteld? Dan hoeft u hier geen belasting over te betalen.

Vrijstelling uitvaartverzekering 2023

Strikt genomen behoort een kapitaal uitvaartverzekering tot uw belastbaar vermogen in box 3. En moet u hier belasting over betalen. Toch wordt er voor een uitvaartverzekering vaak een uitzondering gemaakt. Dit betekent dat u uw uitvaartverzekering onder bepaalde voorwaarden niet hoeft aan te geven bij de aangifte. Er gelden drie voorwaarden voordat een uitvaartverzekering vrijgesteld wordt.

Wie is de verzekerde?

Ten eerste moet het gaan om een verzekering die uitkeert bij het overlijden van:

  • Uzelf
  • Uw fiscale partner
  • Een bloed- of aanverwant, zoals uw kinderen, ouders, broers of zussen en hun echtgenoten

Hoogte verzekerd kapitaal

Ten tweede mag het verzekerde kapitaal niet meer dan het vrijgestelde bedrag per verzekerde zijn. Uw gehele polis valt onder de vrijstelling in box 3 als het opgebouwde kapitaal per verzekerde gelijk of lager is dan €7.913 in 2023.

Is het verzekerde bedrag hoger? Dan voldoet uw uitvaartverzekering niet aan de voorwaarden en moet u deze wel aangeven bij uw bezittingen in box 3. U geeft dan de totale waarde op in de aangifte.

Uitkering alleen bij overlijden

Ten derde moet de uitvaartverzekering los zijn afgesloten en alleen uitkeren bij overlijden. Dit betekent dat het niet mag gaan om een verzekering, waarbij er ook wordt uitgekeerd als de verzekerde nog niet is overleden. De vrijstelling geldt alleen voor een kapitaalverzekering die uitkeert bij overlijden.

Voldoet u aan bovenstaande drie eisen? Dan is uw uitvaartverzekering vrijgesteld en hoeft u uw verzekering niet op te geven in uw aangifte.

Wat is de maximale vrijstelling in box 3?

Als de waarde van uw uitvaartverzekering hoger is dan €7.913 (2023), dan voldoet deze niet aan de voorwaarden. De kapitaal uitvaartverzekering is in dit geval niet vrijgesteld van belasting. U moet dan het totale bedrag aangeven bij de aangifte inkomstenbelasting. Dus niet alleen het deel boven de vrijstellingsgrens.

Echter, dit geldt niet als de ‘waarde in het economische verkeer’ lager is dan €7.913 (2023). In dat geval hoeft u uw uitvaartverzekering niet op te geven. U kunt bij uw verzekeraar opvragen hoe hoog de waarde van uw kapitaalverzekering in het economische verkeer is.

Vrijstelling kapitaalverzekering op of vóór 14 september 1999

Kapitaalverzekeringen die op of vóór 14 september 1999 zijn afgesloten zijn vrijgesteld van inkomstenbelasting box 3 als de totale waarde niet meer dan €123.428 is. Mits het verzekerde bedrag en de looptijd onveranderd zijn gebleven. Als de totale waarde hoger is, dan hoeft alleen het deel boven de €123.428 opgegeven te worden bij de aangifte. De vrijstellingsgrens met fiscaal partner is €246.856.

Voorwaarden vrijstelling 2023

Of u wel of niet gebruik kunt maken van de vrijstellingsregeling hangt af van drie voorwaarden. Deze zetten wij voor u nog even op een rij:

  1. Uw uitvaartverzekering keert in één keer geld uit aan uw fiscale partner, een bloedverwant of aanverwant na uw overlijden
  2. De uitvaartverzekering is los afgesloten en keert alleen uit bij overlijden
  3. Uw uitvaartverzekering heeft een opgebouwd kapitaal dat gelijk of lager is dan €7.913 (2023)

Voldoet uw uitvaartverzekering niet aan (een van) deze voorwaarden? Dan geeft u de totale waarde van uw kapitaalverzekering op bij uw aangifte inkomstenbelasting. Echter, dit betekent niet dat u ook daadwerkelijk vermogensbelasting betaalt over dit bedrag. U heeft namelijk in 2023 een heffingsvrij vermogen van €57.000 of €114.000 met fiscaal partner. Dit betekent dat u over dit deel van uw vermogen geen belasting betaalt.  

VrijstellingJaar
€ 7.9132023
€ 7.4442022
€ 7.3482021

Bronnen

Voor de informatie op deze pagina zijn de volgende bronnen geraadpleegd:

  • Belastingdienst
  • DELA

© Kompas Storefronts BV 2014-2024
Tempeliersstraat 20A, 2012 ED, Haarlem
KvK nr: 83977635 | BTW nr: NL863057317B01