menu

Resomeren

resomerenBij resomeren wordt het lichaam niet verbrand maar opgelost in water. Het is een milieuvriendelijkere manier om een lichaam te ontbinden, omdat er geen schadelijke stoffen uitgestoten worden. Net zoals bij een crematie blijft er een poederstructuur over die in een urn kan worden opgeborgen of kan worden uitgestrooid. In Nederland is resomeren wettelijk gezien nog niet toegestaan, maar het wordt verwacht dat dit niet lang meer zal duren. Inmiddels is het ook goedgekeurd door de Gezondheidsraad.

Gelijkenissen en verschillen met crematie

In principe verloopt de volledige uitvaartceremonie gelijk met die van een crematie. Alleen het gebruik van een houten doodskist is niet mogelijk. Het lichaam wordt uit de kist gehaald en in een wollen omhulsel gewikkeld. Het ontbinden van het lichaam doet de machine aan de hand van hydrolyse. Het lichaam wordt daarom geplaatst in een installatie waarbij de chemische verbindingen in het lichaam afgebroken worden in een steriele oplossing. Het volledige proces neemt ongeveer drie uur in beslag.

Het menselijk vlees lost hierbij op en er blijft enkel as en vloeistof over. Het proces is niet alleen goedkoper dan een crematie maar bovendien ook vriendelijker voor het milieu. Een bijkomstig voordeel is dat ook andere niet-oplosbare bestanddelen geïsoleerd kunnen worden. We denken bijvoorbeeld aan gouden tandvullingen of protheses van titanium. Via een uitgekiemd recyclingbeleid kunnen ook deze grondstoffen hergebruikt worden of kunnen ze door de familie behouden blijven. Aangezien ook de kist niet mee in de machine gaat, kan ook de kist hergebruikt worden.

Hoe gaat resomeren in zijn werk

In onderstaand filmpje wordt op een duidelijke manier uitgelegd hoe resomeren werkt.

Verwerking na de hydrolyse

Na de hydrolyse blijft een mengeling van vloeistof en as over. Het vloeistof wordt via waterzuivering verwerkt om de druk op het milieu te sparen. Wat nadien nog rest is een asvorm van ongeveer 3% van het menselijk stoffelijk overschot. Die as kan gewoon in een urne worden verwerkt zoals we het ook kennen van een crematie. Ook het uitstrooien ervan vormt geen probleem.

Wordt het al toegepast in Nederland?

Momenteel wordt de techniek in het buitenland al gebruikt voor onder andere het verwerken van dierlijk afval. In Europa ziet men heel wat potentieel maar blijft men argwanend. Zo zouden er volgens de Europese Unie nog te weinig garanties zijn dat de lozing van het vloeibare overschot niet schadelijk is voor de waterwegen. Ook de Nederlandse Wet op de Lijkbezorging houdt het momenteel nog steeds op cremeren, begraven of het ter beschikking stellen van het lichaam aan de wetenschap (onder bijzondere omstandigheden staat het ook het zeemansgraf toe). Resomeren is met andere woorden nog niet toegestaan in Nederland. Lobbyisten hopen daar alvast verandering in te brengen.

Nederlander staat op voor andere vormen van uitvaart

Alhoewel het nog niet toegestaan is in Nederland, blijkt de gemiddelde Nederlander geen problemen te hebben met alternatieve uitvaartverzorgingsmethodes. Zo blijkt uit een onderzoek van PanelWizard dat ruim 19% van de Nederlanders resomeren overweegt. Wel moeten ze eerst te horen krijgen wat het exact is want weinig Nederlanders kennen de term. Voornamelijk het milieuvriendelijke aspect halen zij als voornaamste voordeel aan. Toch mag het niet meer kosten dan een klassieke uitvaart: meer dan de helft van de Nederlanders geeft aan dat ze niet meer geld willen uitgeven aan een duurzaam alternatief.

Weet dat ook toenmalig minister Plasterk vroeg naar een onafhankelijk draagvlakonderzoek. Dat onderzoek kwam met nog optimistischer cijfers: ruim 25% van de Nederlanders zou volgens dat onderzoek resomeren overwegen. Op 29-06-2018 stemde een meerderheid van de Tweede Kamer voor het toevoegen van resomeren in de Wet op de Lijkbezorging. Of resomeren daadwerkelijk een toegestane uitvaartvorm zal worden is nog even afwachten.

Waar wordt resomeren al toegepast?

Het resomeren van lijken is momenteel enkel toegestaan in een paar Amerikaanse staten (Oregon, Maine, Florida en Minnesota). Het resomeren van kadavers wordt echter ook in andere Amerikaanse staten reeds toegepast. Verder wordt de techniek wereldwijd reeds gebruikt voor het vernietigen van dieren die gebruikt werden voor medische testen. Het resomeren zou immers de ziekmakende deeltjes (prionen) volledig vernietigen. De Britse onderneming Resomation Limited blijft echter lobbyen om het ook voor andere toepassingen te introduceren.

Kritiek uit verschillende hoeken

De voordelen van resomeren lijken groot te zijn en toch blijken overheden het momenteel nog links te laten liggen. Er is dan ook nog steeds een kritische en afhoudende attitude op te merken bij deze manier van uitvaartverzorging. Zo zouden waterverwerkingsbedrijven vraagtekens plaatsen bij de verwerkingscapaciteit van de installaties met betrekking tot de vloeibare menselijke resten in het rioolwater. Ook zou de lozing van menselijke resten in het rioolwater soms ook gevoelsmatig op kritiek komen te staan omdat menselijk contact op die manier niet valt uit te sluiten.

Verder zijn er critici die de milieubesparende voordelen in twijfel trekken. Voor het resomeren maakt men immers gebruik van kaliumhydroxide. Kaliumhydroxide is een stof die op industrieel niveau moet worden aangemaakt. Niet alleen is het onduidelijk of er industriële installaties zijn die voldoende grote hoeveelheden kaliumchloride tot kaliumhydroxide zouden kunnen verwerken, bovendien vergt dat opwekken ook nog eens heel veel energie. Het is hierbij niet altijd even duidelijk of de milieuonderzoeken dat opwekkingsproces wel incalculeerden bij hun ‘positieve cijfers’. Verder is datzelfde kaliumhydroxide ook nog eens een corrosieve stof en kan het schade toebrengen aan het waterleven. Ook hier is aanvullend onderzoek noodzakelijk.

Hoe dan wel een duurzame uitvaart in Nederland?

Voor resomeren is er nog geen wettelijk kader in Nederland. Aangezien er nog heel wat kritische pijnpunten blijven bestaan, zal aanvullend onderzoek noodzakelijk zijn. Toch bestaan er nog heel wat alternatieven om ook de klassieke uitvaart duurzamer te maken. Zo zijn er bijvoorbeeld uitvaartondernemers die een duurzame uitvaart verzorgen met drukwerk op gerecycled papier, duurzaam geteelde bloemen en een milieuvriendelijke opbaring. Bovendien kan ook gekozen worden voor een biokist. Anderzijds zijn dergelijke duurzame uitvaarten vaak een stuk duurder. Laat het onderzoek van PanelWizard nu net aantonen dat wij Nederlanders daar niet echt voor open staan. Toch maar resomeren? Laten we eerst afwachten wat de Tweede Kamer daarover te vertellen heeft. En vraag je uitvaartverzekering naar de mogelijkheden.

Zal resomeren in 2020 naast begraven en cremeren een nieuwe manier van uitvaart worden?

Dit artikel is voor het laatst geüpdatet op 23-05-2020

© Uitvaartverzekering Wijzer 2020
Saturnusstraat 68, 1829 CZ, Alkmaar, Nederland
KvKnr: 70310629