call 072 - 844 52 85 menu

Obductie

Wat is de betekenis van obductie? Dit is een vraag die wij regelmatig krijgen. Om de medische wetenschap verder te helpen of om juridische/gerechtelijke reden wordt het lichaam van iemand die overleden is nader onderzocht. ObductieDit onderzoek naar
de doodsoorzaak wordt ook wel obductie genoemd. Tijdens dit onderzoek, ook wel eens autopsie genoemd, worden in eerste instantie de in de borst- en buikholte gelegen organen nader door de specialist onderzocht.

Inhoudsopgave

In bepaalde gevallen moeten ook andere delen van het lichaam onderzocht worden zoals bijvoorbeeld de hersenen. In dat geval is het lichten van de schedel noodzakelijk. Een gespecialiseerde arts, ook wel patholoog genoemd, neemt het onderzoek voor zijn rekening en doet dat op een manier die prima te vergelijken is met een operatie. Na een obductie is er zo goed als niets meer van het onderzoek te zien en wordt er gebruik gemaakt van bijvoorbeeld pleisters om wonden af te dekken. Een obductie kost geen geld. Nabestaanden moeten behalve bij gerechtelijke obductie toestemming geven voor het uitvoeren van een obductie.

Besmettelijke of erfelijke ziekte

Als de doodsoorzaak niet meteen vastgesteld kan worden, wordt een obductie uitgevoerd. Ook wordt obductie toegepast om er achter te komen of een bepaalde ziekte besmettelijk of erfelijk is én om onderzoek te verrichten naar de effecten van eerdere medische behandelingen. Vaak helpt een onderzoek naar de doodsoorzaak de artsen verder en ook de wetenschap heeft veel aan de resultaten van obducties. De medische kennis die er tegenwoordig is, is voor een groot deel opgedaan naar aanleiding van uitgevoerde obducties.

Microscopisch onderzoek en obductie

De patholoog start zijn onderzoek met het openen van het lichaam van de overledene en haalt daarna de organen een voor een uit het lichaam. Vervolgens worden de organen gewogen en bovendien wordt de binnenkant van het orgaan- door het orgaan open of in te snijden- ook aan een onderzoek onderworpen. Elk orgaan dat de patholoog uit het lichaam haalt, wordt microscopisch onderzocht. Dit kan omdat de arts een beetje weefsel uit de organen haalt. Uiteraard worden de organen teruggeplaatst in het lichaam, behalve die waar meer onderzoek naar verricht moet worden. Na het onderzoek wordt het lichaam door de arts gesloten. Met name kleine organen en organen met gecompliceerde afwijkingen moeten vaak langer onderzocht worden, net als organen die pas na ‘bewerking’ goed te onderzoeken zijn. Deze organen worden dan niet tegelijk met de overledenen gecremeerd of begraven, maar worden door het ziekenhuis na onderzoek verbrand tenzij nabestaanden daar erg veel bezwaar tegen maken. Dan wordt bekeken hoe het anders opgelost kan worden.

Toestemming obductie

Nabestaanden – in volgorde: geregistreerd partner of levensgezel, naaste bloed- en aanverwanten (tot de vierde graad), meerderjarige erfgenamen, mensen die de zorg voor de gestorvene voor hun rekening nemen- moeten toestemming geven voor een obductie, een onderzoek dat doorgaans tussen de drie en vijf uur duurt. Voor een gerechtelijk onderzoek naar de oorzaak van overlijden is geen permissie van nabestaanden noodzakelijk.

Obductie assistent

Tijdens het onderzoek wordt de verantwoordelijke arts geholpen door een obductie assistent. De assistent bereidt radiologisch, bacteriologisch en fotografisch onderzoek voor en ook het uitvoeren van weefsel conservering is de obductie assistent verantwoordelijk. Ook inwendig en uitwendig onderzoek wordt door de assistent uitgevoerd, uiteraard altijd in overleg met en in opdracht van de verantwoordelijke patholoog. Tenslotte behoren ook het invullen van de benodigde papieren en het vastleggen van de resultaten van het onderzoek tot de taken van de assistent. Obductie assistent hebben de Mbo-opleiding obductie assistent gevolgd.

Deze opleiding duurt in de meeste gevallen een jaar en kent vier modules: hygiëne en veiligheid, de module obductie van buikholte en borst, de module weefsel en orgaanpreparatie plus die van schedel en ruggenmerg. De opleiding is een combinatie van werken en leren. De assistent en de patholoog zijn doorgaans de enige twee mensen die bij een obductie aanwezig zijn. Soms is ook de huisarts van de overledene bij het onderzoek aanwezig, of bij delen van de obductie. Dit om gegevens met de patholoog uit te wisselen. Is er sprake van een gerechtelijke obductie, dan zijn vaak meer deskundigen dan alleen de patholoog aanwezig.

Doornemen resultaten obductie

Na de obductie wordt de overledene op de ‘normale’ manier behandeld, opgebaard en van het onderzoek is in negen van de tien gevallen niets meer te zien. Als nabestaanden dat willen, dan worden de uitkomsten van het onderzoek door de arts met de nabestaanden doorgenomen. In de meeste gevallen gebeurt dit twee maanden na het onderzoek. Als er sprake is geweest van hersenonderzoek en dus schedellichting, dan kunnen de resultaten vaak pas na vier maanden (of nog later) besproken worden.

Deze pagina is voor het laatst geactualiseerd op 10-01-2020

© Uitvaartverzekeringwijzer.net 2014-2021
Saturnusstraat 68, 1829 CZ, Alkmaar, Nederland
KvK nummer: 70310629 | BTW nummer: NL858252818B01