Geschreven door
geschreven door Saskia Oegema
Geschreven door groot
Geschreven door Saskia Oegema
Saskia Oegema is financieel tekstschrijver. En werkt onder andere in de verzekeringsbranche. Zij schrijft voor meerdere websites over verzekeringen.
Lees meer over ons schrijfproces
Controle door
gecontroleerd door Leon Schouten
Gecontroleerd door groot
Gecontroleerd door Leon Schouten op 19 augustus 2021
Leon Schouten is directeur van Uitvaartverzekeringwijzer.net en werkt inmiddels ruim 15 jaar in de verzekeringswereld. Hij wordt regelmatig als expert gevraagd door journalisten vanwege zijn vakinhoudelijke kennis.
Lees meer over ons schrijfproces
Leestijd: 4 minuten
Laatste update: 29 september 2023

Palliatieve sedatie

Palliatieve sedatie is is het verlagen van het bewustzijn in de laatste levensfase. Bij de sedatie sedatie geeft uw arts medicijnen waardoor u in slaap valt. In veel gevallen is dit het medicijn Midazolam. Het doel van palliatieve sedatie is het verlichten van de klachten, waardoor de patient zo min mogelijk lijdt. 

Wat is palliatieve sedatie?

Wat is Palliatieve sedatie is een vraag die wij regelmatig krijgen. Het is het toedienen van onder andere slaapmedicatie tijdens de sterffase van een patiënt. Dit wordt in veel gevallen pas toegepast als het overlijden binnen één tot twee weken wordt verwacht. Soms is iemand in zijn of haar laatste levensfase zo ziek dat het beter is om iemand slapend te houden. Iemand kan hier zelf om vragen, maar soms is er ook een verzoek vanuit de nabije familie of zorgverleners.

Wanneer kan palliatieve sedatie worden toegepast?

 • Indien u veel pijn heeft
 • Wanneer u heel angstig of onrustig bent
 • of wanneer u erg benauwd bent.

Veel voorkomende klachten zijn:

 • Zware pijn, erge vermoeidheid, benauwdheid
 • angst, onmacht, somberheid, boosheid en verdriet
 • de hik, jeuk, vocht in de buik
 • Verminderde eetlust, misselijkheid, overgeven, diarree of verstopping.

Medicatie door arts

Iemand slapend houden wordt gedaan met behulp van palliatieve sedatie medicatie. Deze medicijnen worden toegepast door een arts of bevoegd verpleegkundige. Het is een medische handeling en daarmee geen vorm van euthanasie. Het is dan ook niet de bedoeling dat een patiënt eerder sterft. De maatregelen worden genomen om het lijden van een stervende persoon draaglijker te maken. Dit verzacht het lijden en zorgt tegelijkertijd voor een rustig uiteinde.

Palliatieve sedatie regels

Palliatieve sedatie is niet zomaar toegestaan. Een arts mag deze pas toepassen als een patiënt lijdt aan een of meerdere onbehandelbare symptomen. Bovendien moet het de verwachting van een arts zijn dat iemand niet langer dan twee weken te leven heeft. Een beslissing hierover wordt altijd genomen door een deskundig arts. Bovendien wordt dit zoveel als mogelijk gedaan in overleg met de patiënt, familie en andere zorgverleners. Wilt u hier meer over weten? U kunt altijd advies inwinnen bij een arts of andere zorgverlener. De Artsenorganisatie KNMG heeft een document opgesteld waarin duidelijk beschreven staat wanneer palliatieve sedatie is toegestaan.

Palliatieve sedatie, hoe lang is dat mogelijk?

Hoe lang iemand palliatieve sedatie krijgt verschilt. In principe wordt de sedatie voor maximaal twee weken toegepast. Natuurlijk weet u nooit helemaal zeker wanneer iemand overlijdt. Toch is een arts vaak in staat om hiervan een goede inschatting te maken. Daarom is het oordeel van een arts cruciaal voordat er met palliatieve sedatie wordt gestart. Meestal duurt het nog een tot twee weken voordat iemand daadwerkelijk overlijdt.

Palliatieve sedatie door verpleegkundige

Wordt er op korte termijn gestart met palliatieve sedatie? Hiervoor wordt gezocht naar de juiste dosering en samenstelling van medicijnen. Het comfort van een patiënt wordt altijd voor ogen gehouden. De medicatie wordt veelal toegediend via een onderhuidse naald die is aangesloten op een pomp. Dit zorgt ervoor dat een patiënt continue medicatie krijgt toegediend. Deze pomp wordt bediend en verzorgd door een verpleegkundige. Toch is uiteindelijk de arts die bepaalt wat er wordt toegediend. 

Wie bepaalt of er palliatieve sedatie wordt toegepast?

palliatieve sedatie

Palliatieve sedatie is door u zelf aan te vragen, maar ook naaste familieleden of zorgverleners kunnen hier om vragen. Er wordt altijd op medische gronden beslist of een patiënt hiervoor in aanmerking komt. Hiervoor is uiteraard de expertise van een arts noodzakelijk. Is iemand wilsonbekwaam? Dan wordt de case besproken met de aangewezen vertegenwoordiger van de patiënt. Wilt u het scenario van wilsonbekwaamheid voorkomen? Zorg er dan voor dat u tijdig een wilsbeschikking overhandigt aan bijvoorbeeld een huisarts of familielid.

Hoe werkt palliatieve sedatie?

Hieronder vindt u een overzicht van de stappen die gebeuren voor en tijdens palliatieve sedatie. 

 1. Een patiënt heeft ondraaglijke pijn in de laatste levensfase. Hierdoor kan palliatieve sedatie worden aangevraagd
 2. De arts komt langs om te oordelen
 3. Indien de arts ook vindt dat de sedatie nodig is dan wordt het traject gestart
 4. Er wordt een keuze gemaakt tussen een continu traject (de cliënt verkeert in verminderd bewustzijn, tot aan het overlijden) of een kortdurend traject.
 5. Vervolgens wordt de medicatie toegediend. De patiënt zal hierdoor niet eerder overlijden, maar geen pijn meer voelen.

Palliatieve sedatie en de Islam

Vanuit het Islamistische geloof zijn er bezwaren tegen palliatieve sedatie. Moslims gaan er vanuit dat Allah het tijdstip bepaalt van je overlijden en dat ook het lijden door Allah wordt bepaald. Daarom is sederen voor de meeste moslims geen optie en ondergaan ze gemoedelijk het lijden. Dit wordt veelal gezien als zinvol waar de mens iets uit kan leren. Bovendien is het voor moslims belangrijk dat iemand de Islamistische geloofsbelijdenis moet uitspreken voor zijn of haar overlijden. Men is ervan overtuigd dat de sedatie hier niet op een positieve wijze aan bijdraagt. Soms helpt het om een allochtone zorgconsulent in te schakelen.

Overlijden zonder ernstige klachten

Palliatieve sedatie zorgt er dus voor dat u zonder ernstige klachten komt te overlijden. Het is een optie als u erg lijdt onder uw ziekte en wanneer reguliere medicatie onvoldoende bijdraagt aan pijnbestrijding. De medicijnen worden toegediend door een arts of verpleegkundige. De medicatie zorgt ervoor dat u slaperig wordt. Toch zult u niet eerder overlijden. Bespreek vooraf uw wensen met zowel uw arts als uw directe familieleden. 

Een waardig uiteinde

Niemand zit te wachten op een pijnlijk uiteinde. Toch heeft u veel van deze zaken niet in de hand. Het is prettig om te weten dat de sedatie bijdraagt aan een waardig uiteinde. Vaak komt u door de sedatie niet meer goed bij kennis. Het is daarom belangrijk dat u voorafgaand aan de sedatie afscheid neemt van uw dierbare. Probeer de huisarts hier zoveel mogelijk bij te betrekken. Informeer ook bij een zorg- of uitvaartverzekeraar voor een eventuele dekking op de polis.

Bronnen:

Voor de informatie op deze pagina zijn de volgende bronnen geraadpleegd:​

-
© Kompas Storefronts BV 2014-2024
Tempeliersstraat 20A, 2012 ED, Haarlem
KvK nr: 83977635 | BTW nr: NL863057317B01