Palliatieve sedatie

Ondraaglijk lijden is een afschuwelijk iets en gun je niemand. Toch is bij niemand te wat is palliatieve sedatievoorspellen hoe het einde zich voordoet. Je kunt onverwachts overlijden, maar je kunt ook ernstig ziek worden. Soms is het een optie om het lijden van een patiënt te verlichten door middel van medicatie. Je hebt vast en zeker weleens de term palliatieve sedatie voorbij zien komen. Dit is een medische term die soms wordt toegepast in de laatste levensfase van een patiënt. Deze handeling zorgt ervoor dat het lijden van een patiënt een stuk draaglijker wordt.

Wat is palliatieve sedatie?

Wat is Palliatieve sedatie is een vraag die wij regelmatig krijgen. Palliatieve sedatie is het toedienen van onder andere slaapmedicatie tijdens de sterffase van een patiënt als het overlijden binnen één tot twee weken wordt verwacht. Soms is iemand in zijn of haar laatste levensfase zo ziek dat het beter is om iemand slapend te houden. Iemand kan hier zelf om vragen, maar soms is er ook een verzoek vanuit de nabije familie of zorgverleners. Iemand slapend houden wordt gedaan met behulp van palliatieve sedatie medicatie. Deze medicijnen worden toegepast door een arts of bevoegd verpleegkundige. Het is een medische handeling en daarmee geen vorm van euthanasie. Het is dan ook niet de bedoeling dat een patiënt eerder sterft, maar er worden maatregelen genomen om het lijden van een stervende persoon draaglijker te maken. Dit verzacht het lijden en zorgt tegelijkertijd voor een rustig uiteinde.

Wanneer is palliatieve sedatie toegestaan?

Palliatieve sedatie is niet zomaar toegestaan. Een arts mag deze pas toepassen als een patiënt lijdt aan een of meerdere onbehandelbare symptomen. Bovendien moet het de verwachting van een arts zijn dat iemand vanwege desbetreffende onbehandelbare symptomen niet langer dan twee weken te leven heeft. Dit kan bijvoorbeeld onbehandelbare pijn zijn. Een beslissing hierover wordt altijd genomen door een deskundig arts. Bovendien wordt dit zoveel mogelijk gedaan in overleg met de patiënt, familie en andere zorgverleners. Wil je hier meer over weten? Je kunt altijd advies inwinnen bij een arts of andere zorgverlener. De Artsenorganisatie KNMG heeft een document opgesteld waarin duidelijk beschreven staat wanneer palliatieve sedatie is toegestaan.

Palliatieve sedatie, hoe lang is dat mogelijk?

Hoe lang iemand palliatieve sedatie krijgt verschilt. In principe wordt palliatieve sedatie voor maximaal twee weken toegepast. Natuurlijk weet je nooit helemaal zeker wanneer iemand overlijdt, maar een arts is vaak prima in staat om hiervan een goede inschatting te maken. Daarom is het oordeel van een arts cruciaal voordat er met palliatieve sedatie wordt gestart. Meestal duurt het nog een tot twee weken voordat iemand daadwerkelijk overlijdt.

Palliatieve sedatie door verpleegkundige

Wordt er op korte termijn gestart met palliatieve sedatie? Hiervoor wordt gezocht naar de juiste dosering en samenstelling van medicijnen. De comfort van een patiënt wordt altijd voor ogen gehouden. De palliatieve sedatie medicatie wordt veelal toegediend via een onderhuidse naald die is aangesloten op een pomp. Dit zorgt ervoor dat een patiënt continue palliatieve sedatie medicatie krijgt toegediend. Deze pomp wordt bediend en verzorgd door een verpleegkundige, maar uiteindelijk is het de arts die bepaalt wat er wordt toegediend. Ondergaat iemand in jouw nabije omgeving deze vorm van pijnbestrijding? Schroom nooit om vragen te stellen aan een arts of verpleegkundige voor meer informatie.

Palliatieve sedatie starten – Hoe werkt dat?

Palliatieve sedatie is door jou zelf aan te vragen, maar ook naaste familieleden of zorgverleners kunnen hier om vragen. Er wordt altijd op medische gronden beslist of een patiënt hiervoor in aanmerking komt. Hiervoor is uiteraard de expertise van een arts noodzakelijk. Verder wordt er overleg gepleegd met bijvoorbeeld betrokken familieleden, maar ook de patiënt zelf. Is iemand wilsonbekwaam? Dan wordt de case besproken met de aangewezen vertegenwoordiger van de patiënt. Wil je het scenario van wilsonbekwaamheid voorkomen? Zorg er dan voor dat je tijdig een wilsbeschikking overhandigt aan bijvoorbeeld een huisarts of familielid.

Versneld overlijden met Palliatieve sedatie

Het is natuurlijk niet het idee dat je vanwege palliatieve sedatie eerder overlijdt. Dit kanpalliatieve sedatie echter wel een gevolg zijn van de medicatie. Aangezien het een gewone medische handeling is en deze niet valt onder de euthanasiewetgeving, hoeft een arts zich hiervoor dus niet te verantwoorden. Denk uiteraard goed na over palliatieve sedatie als je onverwachts ziek wordt. Het kan je veel ondraaglijk lijden besparen en je hoeft daardoor niet direct een keuze te maken voor wel of geen euthanasie. Bespreek gerust de mogelijkheden met een huisarts of win vroegtijdig meer informatie in bij een specialist.

Palliatieve sedatie en de Islam

Vanuit het Islamistische geloof zijn er bezwaren tegen palliatieve sedatie. Moslims gaan er vanuit dat Allah het tijdstip bepaalt van je overlijden en dat ook het lijden door Allah wordt bepaald. Daarom is sederen voor de meeste moslims geen optie en ondergaan ze gemoedelijk het lijden. Dit wordt veelal gezien als zinvol waar de mens iets uit kan leren. Bovendien is het voor moslims belangrijk dat iemand de Islamistische geloofsbelijdenis moet uitspreken voor zijn of haar overlijden. Men is ervan overtuigd dat palliatieve sedatie hier niet op een positieve wijze aan bijdraagt. Soms helpt het om een allochtone zorgconsulent in te schakelen.

Overlijden zonder ernstige klachten

Palliatieve sedatie zorgt er dus voor dat je zonder ernstige klachten komt te overlijden. Het is een optie als je erg lijdt onder je ziekte en wanneer reguliere medicatie onvoldoende bijdraagt aan pijnbestrijding. De medicijnen worden toegediend door een arts of verpleegkundige. De medicatie zorgt ervoor dat je slaperig wordt, maar je overlijdt niet eerder door deze medische handeling. Bespreek vooraf je wensen hierin met zowel je arts als je directe familieleden. Daarmee voorkom je het een en ander aan misstanden in je laatste levensfase.

Een waardig uiteinde met Palliatieve sedatie

Niemand zit te wachten op een pijnlijk uiteinde. Toch heb je veel van deze zaken niet in de hand. Het is prettig om te weten dat palliatieve sedatie bijdraagt aan een waardig uiteinde. Belangrijk is wel als je hiervoor kiest dat je tijdig afscheid neemt iedereen die je lief en dierbaar is. Vaak kom je niet meer goed bij vanwege de medicatie en dus is het meer dan de moeite waard om te zeggen wat je nog wil zeggen tegen familie en/of vrienden. Probeer de huisarts hier zoveel mogelijk bij te betrekken, zodat alles in goed overleg wordt besproken. Informeer ook bij een zorg- of uitvaartverzekeraar voor een eventuele dekking op de polis.

-
© Uitvaartverzekeringwijzer.net 2014-2021
Saturnusstraat 68, 1829 CZ, Alkmaar, Nederland
KvK nummer: 70310629 | BTW nummer: NL858252818B01