menu

Destructie

Overleden huisdieren kunnen een gevaar opleveren voor de volksgezondheid. Daarom is in dedestructie van een vogel
destructiewet vastgelegd dat huisdieren ter destructie moeten worden aangeboden, of u kiest voor het alternatief. U kunt uw huisdier ook een waardig afscheid geven met een begrafenis of een crematie. In dit artikel leggen wij u alles uit over destructie.

Wat is destructie?

We spreken van destructie wanneer een huisdier of paard verkleind, gescheiden en verwerkt wordt tot diermeel en vetten die als (bio)brandstof dienen. U kunt hierbij denken aan vloeibare vetten (biofuels) voor bedrijfsauto’s. Ook worden dieren bij destructie soms omgezet in niet vette brandbare delen (zoals bijvoorbeeld dierenmeel) als brandstof voor elektriciteitscentrales.

Destructor

Een destructor is iemand die ervoor zorgt dat uw overleden (huis)dier samen met andere dieren wordt verzameld en vervolgens de dierlijke reststoffen breekt, pasteuriseert en steriliseert. De taken van een destructor zijn door de overheid wettelijk vastgelegd in de destructiewet.

Een destructor vermengd uw (huis)dier niet alleen met andere dieren, maar ook met onder andere landbouwdieren, slachtafval, bloed en ingewanden vanuit slachthuizen. Een destructor in Nederland verwerkt jaarlijks tonnen aan dierlijk restmateriaal, waaronder paarden en huisdieren. Een destructor is verplicht om de exacte verwerkingscijfers in de jaarrekening te verwerken.

Destructiewet

In de Nederlandse destructiewet zijn regels vastgesteld met betrekking tot het afvoeren en verwerken van materiaal van dieren die niet meer geschikt zijn voor consumptie. Het doel van de destructiewet is het voorkomen van hinder, gevaar of schade voor de openbare gezondheid.

De destructiewet zorgt ervoor dat dierlijk materiaal omgezet wordt in bijvoorbeeld brandstoffen. Het bevoegd gezag van de destructiewet ligt sinds 1 oktober 2001 bij het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (ELENI). Als uitvoerend orgaan is de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) aangewezen om de naleving van de Destructiewet in het slachthuis, tijdens het transport en bij het destructiebedrijf te controleren.

Wat kost destructie?

Een overleden huisdier kunt u achterlaten bij de dierenarts. Deze zorgt er vervolgens voor dat het dier ter destructie wordt aangeboden. De dieren worden verzameld en vervoerd naar het bedrijf Rendac in de plaats Son. Hier worden de dieren verwerkt tot industriële grondstoffen. Niet echt een waardig afscheid dus. Destructie kost u ongeveer €25.

Destructie bij uw huisdier

Een hamster, muis of een parkietje kunt u eenvoudig begraven in de tuin of in het bos, maar voor grotere huisdieren werkt het toch anders. U gaat geen middelgrote (tot 25 kilo) of grote hond begraven in een tuin. U kunt bijvoorbeeld kiezen voor een crematie voor uw hond, of een crematie voor een ander huisdier. Daarnaast kunt u uw huisdier begraven.destructie

Maar u heeft ook de mogelijkheid om te kiezen voor destructie van uw huisdier. Het destructieproces van een huisdier werkt als volgt. Wanneer u uw huisdier na overlijden achter laat bij de dierenarts en niet aangeeft wat u met uw huisdier wilt doen, dan gaat uw huisdier altijd naar een destructor voor destructie. Wanneer uw huisdier nog thuis is en u kies voor destructie van uw huisdier dan kunt u contact opnemen met een destructor. Ze zullen u dan helpen met de vervolgstappen.

Destructie van een paard

Destructie bij een paard komt vaker voor dan destructie van een huisdier. Een huisdier wordt meestal gecremeerd of begraven, maar bij een paard gaat dit een stuk lastiger vanwege de grote. Destructie van een paard komt daarom regelmatig voor. Het destructieproces van een paard werkt als volgt. Na het overlijden van een paard kunt u een destructiebedrijf bellen. Ze zullen dan meestal dezelfde dag of de dag erna langskomen om uw paard op te halen voor destructie.

Wanneer het destructiebedrijf bij u langskomt bent u wel verplicht om ervoor te zorgen dat uw paard aan de kant van de weg ligt met een doek over het dier heen. Hierdoor kan het destructiebedrijf makkelijk met hun kadaverwagen bij uw paard komen, zodat ze met de grijparm uw paard snel in hun wagen kunnen plaatsen.

Wilt u dat uw paard op een respectvolle manier vervoerd wordt, dan zijn er ook andere mogelijkheden. Het is dan mogelijk om een gespecialiseerd bedrijf in te huren die uw paard vervoert op de manier zoals u wilt.

U kunt een huisdier ook laten cremeren

Het cremeren van huisdieren is vergelijkbaar met het cremeren van mensen. Het grote verschil is vaak wel dat er meerdere huisdieren in één verbranding mee gaan. Dat betekent niet dat het as van de verschillende huisdieren met elkaar vermengd worden. U kunt het as van uw eigen huisdier dus krijgen. In tegenstelling tot destructie kunt u de overblijfselen van het huisdier weer terugkrijgen. Bij destructie worden dieren verwerkt tot een nog bruikbare grondstof. Als u dit geen prettige gedachte vindt, is cremeren te overwegen. De kosten kunnen voor grote honden boven de €200 uit komen.

Huisdieren met een dierendonorcodicil

Dieren met een dergelijk codicil worden na overlijden gedoneerd aan de Universiteit Utrecht. Dit gaat via Stichting Proefdierenvrij. De gedachte hierachter is dat uw huisdier de plaats inneemt van levende proefdieren. Met de overleden dieren kunnen ze proeven uitvoeren. Het dier doneert u dus eigenlijk aan de wetenschap.

Is er ook een uitvaartverzekering voor dieren?

Bijvoorbeeld voor paarden zijn er uitvaartverzekeringen, maar voor huisdieren is het ongebruikelijk. Er zijn wel huisdierverzekeringen waarin de uitvaartkosten ook mee te verzekeren zijn. Deze verzekeringen zijn gericht op de medische kosten, maar bij overlijden wordt er ook een bepaald bedrag uitgekeerd.

Na overlijden van uw huisdier zijn er dus alternatieven voor destructie. De kosten van deze
alternatieven liggen hoger, maar dat heeft u er waarschijnlijk wel voor over.

© Uitvaartverzekering Wijzer 2020
Saturnusstraat 68, 1829 CZ, Alkmaar, Nederland
KvKnr: 70310629