call 072 - 844 52 85

Uitvaartverzekering voor uw kind

Een uitvaartverzekering afsluiten voor uw kind is niet bij iedere uitvaartverzekeraar gratis. De leeftijd van uw kind speelt hierbij een grote rol. Er zijn verzekeraars die een kind gratis meeverzekeren tot 18 jaar of tot 21 jaar. Verder zijn er ook uitvaartverzekeraars waarbij er voor kinderen tot 18 jaar premie betaald moet worden. Omdat het erg afhangt van de leeftijd van uw (ongeboren) kind hebben we de informatie op deze pagina ingedeeld in onderstaande 4 onderwerpen.uitvaartverzekering kind

  1. Uitvaartverzekering ongeboren kind
  2. Uitvaartverzekering kind 0 tot 18 jaar
  3. Uitvaartverzekering kind 18 jaar en ouder

 

1. Uitvaartverzekering ongeboren kind

Tijdens de zwangerschap bent u druk bezig met alle voorbereidingen voor de geboorte van uw kind. Het regelen van de babykamer, de kinderwagen en de kinderkleding zijn belangrijk zaken voordat uw zoon of dochter geboren wordt. Echter vergeten veel toekomstige ouders om de zorgverzekering en de uitvaartverzekering voor hun kind te regelen. Bij de zorgverzekering zijn kinderen tot 18 jaar standaard meeverzekerd. Voor de uitvaartverzekering zijn er geen duidelijk regels met betrekking tot het meeverzekeren van kinderen. Daarom hebben wij onderzoek gedaan naar de dekking van uitvaartverzekeraars voor ongeboren kinderen. In onderstaand overzicht kunt u de dekkingen van de verzekeraars met elkaar vergelijken.

Verzekeraar Leeftijd kind Gratis meeverzekerd? Dekking Belangrijke informatie
Yarden Vanaf 20 weken zwangerschap tot zes maanden na de geboorte Ja, automatisch De kosten van de uitvaart met een maximum van 2.500 euro 1. Indien beide ouders een uitvaartverzekering bij Yarden hebben geldt de hoogste dekking voor het kind.
2. De verzekeraar moet goedkeuring geven voor het meeverzekeren van uw kind.
Dela Vanaf de zwangerschap tot 60 dagen na de geboorte Ja, automatisch Basisdiensten die gelden voor de uitvaartverzekering of de kosten van de uitvaart tot maximaal 2.788 euro n.v.t.
Monuta Vanaf 20 weken zwangerschap tot 30 dagen na de geboorte Ja, automatisch Hoogst verzekerde bedrag van één van de ouders tot maximaal de kosten van de uitvaart. Let op: er geldt een wachttijd.
Ardanta Vanaf de zwangerschap tot de geboorte Ja, automatisch Hoogst verzekerde bedrag van één van de ouders tot maximaal de kosten van de uitvaart 1. Ardanta keert een extra vergoeding van 500 euro uit voor deskundige hulp bij rouwverwerking als een kind tot 18 jaar komt te overlijden in het gezin.
2. De verzekeraar moet goedkeuring geven voor het meeverzekeren van uw kind.
Nuvema Vanaf 20 weken zwangerschap tot en met 3 maanden na de geboorte Ja, automatisch 50 procent van het verzekerde bedrag tot maximaal 1.200 euro 1. De verzekeraar moet goedkeuring geven voor het meeverzekeren van uw kind.
2. Recht op een uitkering bij het overlijden van een kind gaat pas in zodra van één van de ouders ten minste zes maanden is verzekerd bij Nuvema.

TIP: Omdat uitvaartverzekeraars soms hun polisvoorwaarden aanpassen adviseren wij u om altijd nog even na te vragen wat de regels zijn m.b.t. het meeverzekeren van een ongeboren baby.

De regels voor een uitvaart van een doodgeboren kind

We denken er niet graag over na, maar er kan veel misgaan en het kindje kan overlijden tijdens de zwangerschap. Zo werden er in 2016 maar liefst 811 kinderen dood geboren na een zwangerschap van 22 weken of meer.

Voor 24 weken zwanger
Wanneer er voor de 24e week van de zwangerschap een miskraam heeft plaatsgevonden dan is een begrafenis of crematie niet verplicht. Indien u wel een officiële crematie of begrafenis voor wilt dan is dit uiteraard mogelijk. Ook kiezen sommige mensen ervoor om het kindje in de achtertuin of in de natuur te begraven.

Na 24 weken zwanger
Na 24 weken bent u wettelijk verplicht om uw kindje te begraven of te cremeren. Het is daarom mogelijk om een uitvaartverzekering voor uw doodgeboren kind af te sluiten, zodat u verzekerd bent voor de kosten van de uitvaart.

Uitvaartverzekering baby
Wilt u een uitvaartverzekering voor uw baby afsluiten dan is het belangrijk dat u contact met uw uitvaartverzekeraar opneemt. Ongeboren baby’s zijn vaak automatisch meeverzekerd op uw uitvaartverzekering, maar wanneer de baby geboren is dan moet u dit melden bij uw uitvaartverzekeraar.

2. Uitvaartverzekering kind 0 tot 18 jaar

Wilt u een uitvaartverzekering afsluiten voor uw kind tot 18 jaar, dan is het belangrijk dat u goed naar de voorwaarden en dekkingen van uitvaartverzekeraars kijkt. Niet alle uitvaartverzekeraars hanteren namelijk dezelfde polisvoorwaarden en dekkingen. Bekijk hieronder een overzicht van 5 belangrijke uitvaartverzekeraars en hun dekkingen voor kinderen tot 18 of 21 jaar.

Verzekeraar Leeftijd kind Gratis meeverzekerd? Dekking Belangrijke informatie
Yarden Zes maanden tot 21 jaar Ja, mits u het kind aangemeld op de polis van een ouder Dezelfde dekking als de ouders 1. Indien beide ouders een uitvaartverzekering bij Yarden hebben geldt de hoogste dekking voor het kind.
2. De verzekeraar moet goedkeuring geven voor het meeverzekeren van uw kind.
Dela 60 dagen tot 25 jaar Nee, naar wens kan het kind worden meeverzekerd. Er geldt dan een lage kinderpremie. Dit is een risicopremie die geen waarde opbouwt Basisdiensten die gelden voor de uitvaartverzekering of de kosten van de uitvaart tot maximaal 2.788 euro 1. Kinderen, ouder dan 60 dagen (en tot 25 jaar) kunnen bij Dela worden verzekerd via de ouders in ruil voor een lage kinderpremie.
2. Er wordt dan echter geen kapitaal opgebouwd. Aanmelding dient te geschieden tot maximaal 3 maanden na de geboorte.
Er kan voor kinderen en jongeren ook worden gekozen voor een volledige uitvaartverzekering in ruil voor een passende premie bij de leeftijd.
Monuta 30 dagen tot 18 jaar Ja, mits het kind is aangemeld op de polis van een ouder Hoogst verzekerde bedrag van één van de ouders tot maximaal de kosten van de uitvaart. Let op: er geldt een wachttijd. 1. Indien beide ouders een uitvaartverzekering bij Monuta hebben, geldt de hoogste dekking voor het kind.
2. Verder geldt de regel dat baby’s binnen 30 dagen na de geboorte moeten worden bijgeschreven.
3. Wordt een nieuwe gratis kindverzekering aangevraagd? Dan geldt een wachttijd van 3 maanden voor het kind, behalve als het kind als direct gevolg van een ongeval komt te overlijden.
4. Recht op een uitkering gaat verder pas in zodra van één van de ouders ten minste drie maanden is verzekerd bij Monuta
5. De verzekeraar moet goedkeuring geven voor het meeverzekeren van uw kind.
Ardanta Vanaf de geboorte tot het 18e levensjaar Ja, mits het kind is aangemeld op de polis van een ouder Hoogst verzekerde bedrag van één van de ouders 1. Ardanta keert een extra vergoeding van 500 euro uit voor deskundige hulp bij rouwverwerking als een kind tot 18 jaar komt te overlijden in het gezin.
2. De verzekeraar moet goedkeuring geven voor het meeverzekeren van uw kind.
Nuvema Vanaf 3 maanden na de geboorte tot 18 jaar Ja, mits het kind tijdig is aangemeld op de polis van een ouder Hoogst verzekerde bedrag van één van de ouders 1. Het kind moet binnen 3 maanden na de geboorte of adoptie worden aangemeld.
2. De verzekeraar moet goedkeuring geven voor het meeverzekeren van uw kind.
3. Recht op een uitkering bij het overlijden van een kind gaat pas in zodra van één van de ouders ten minste zes maanden is verzekerd bij Nuvema.

 

3. Uitvaartverzekering kind 18 jaar en ouder

Wanneer uw kind 18 jaar en ouder is, dan is het bij de meeste uitvaartverzekeraars niet meer gratis meeverzekerd. Alleen Yarden maakt hierin een uitzondering en verzekerd kinderen tot 21 jaar gratis mee. Bekijk hieronder de voorwaarden van de uitvaartverzekering van uw kind wanneer hij of zij 18 jaar of ouder is.

Verzekeraar Kind gratis meeverzekerd tot? Dekking Belangrijke informatie
Yarden 21 jaar n.v.t. Vanaf 21 jaar moet er premie betaald worden
Dela Kinderen niet gratis meeverzekerd. n.v.t. Voor kinderen tot 25 jaar geldt een lage kinderpremie. Dit is een risicopremie die geen waarde opbouwt.

Vanaf 25 jaar stopt de kinderpremie en gaat men de gewone premie betalen

Monuta 18 jaar n.v.t. Vanaf 18 jaar moet er premie betaald worden
Ardanta 18 jaar n.v.t. Vanaf 18 jaar moet er premie betaald worden
Nuvema 18 jaar n.v.t. Vanaf 18 jaar moet er premie betaald worden

Deze pagina is voor het laatst geactualiseerd op 19-11-2018

Uitvaartverzekering voor uw kind
5 (100%) 36 votes

© Uitvaartverzekeringwijzer.net 2018
Saturnusstraat 68, 1829 CZ, Alkmaar | KvKnr: 70310629