menu
Geschreven door
geschreven door Saskia Oegema
Geschreven door groot
Geschreven door Saskia Oegema
Saskia Oegema is financieel tekstschrijver. En werkt onder andere in de verzekeringsbranche. Zij schrijft voor meerdere websites over verzekeringen.
Lees meer over ons schrijfproces
Controle door
gecontroleerd door Femke Koning
Gecontroleerd door groot
Gecontroleerd door Femke Koning op 6 juli 2021
Femke Koning is eigenaar en content specialist en is al meer dan 15 jaar werkzaam in de verzekeringsbranche. Al sinds 2008 schrijft zij over verzekeringen en alles wat daarmee te maken heeft.
Lees meer over ons schrijfproces
Leestijd: 2 minuten
Laatste update: 22 juni 2023

Renseignering uitvaartverzekering

Leest u de voorwaarden van uw uitvaartverzekering door? Dan ziet u misschien het woord renseignering. Veel mensen weten niet wat deze term betekent. Toch is het van belangrijk om hiervan op de hoogte te zijn. Op deze pagina leggen wij uit wat renseignering van de uitvaartverzekering betekent.

Wat is renseignering uitvaartverzekering?

Financiële instellingen, zoals banken en verzekeraars, zijn volgens de wet verplicht om bepaalde informatie aan de Belastingdienst door te geven. Het doorgeven van deze gegevens aan de Belastingdienst heet renseignering. Het is als het ware een informatieplicht, die is ingegaan op 1 januari 2012. En deze plicht geldt ook voor uitvaartverzekeraars. Sluit u een uitvaartverzekering af? Dan geeft uw verzekeraar dit door aan de overheid.

Welke gegevens geeft de uitvaartverzekeraar door?

Uw uitvaartverzekeraar geeft niet zomaar al uw gegevens door. De Belastingdienst vraagt bijvoorbeeld geen persoonlijke gegevens op. Dit is in strijd met de privacywetgeving. Bij renseignering van de uitvaartverzekering gaat het om het melden van de waarde van de verzekering waarmee vermogen wordt opgebouwd. Het kan dan gaan om:

  • Lijfrentepremies
  • Depotwaardes
  • De waarde van een verzekering, die door middel van premie vermogen opbouwt

Waarom is renseignering nodig?

In Nederland betaalt u belasting over uw vermogen. Dit heet vermogensbelasting. Om te bepalen hoeveel belasting u betaalt, wil de Belastingdienst weten hoeveel vermogen u heeft. Volgens de Belastingdienst hoort de waarde van uw uitvaartverzekering ook bij uw eigen vermogen. U bouwt immers met het betalen van premie een kapitaal op, dat vrijkomt na de looptijd of als u overlijdt. Dit bedrag ziet de Belastingdienst als spaargeld. En daar betaalt u belasting over. De Belastingdienst heeft het recht om het opgebouwde bedrag van uw verzekering te checken. Om die reden is de verzekeraar verplicht deze informatie door te geven. En dit heet renseignering van de uitvaartverzekering.

Vrijstelling renseignering uitvaartverzekering

Een uitvaartverzekering hoeft niet altijd bij de Belastingdienst gemeld te worden. Er is een vrijstelling. Heeft uw verzekering een waarde van minder dan €7.913 (2023) of €7.444 (2022)? Dan hoeft de verzekeraar dit niet te melden bij de Belastingdienst. U bent in dat geval vrijgesteld van vermogensbelasting. Dit betekent dat u geen belasting hoeft te betalen over de waarde van uw uitvaartverzekering.

Waarde renseignering uitvaartverzekering op 31 december

Aan het eind van elk jaar (op 31 december) wordt de waarde van uw verzekering bepaald. Uw uitvaartverzekeraar laat u op die dag weten wat op dat moment de actuele waarde van uw polis is. Als de waarde van uw verzekering onder de €7.913 (2023) of €7.444 (2022) ligt, is er geen sprake van renseignering. Maar zodra de waarde boven het vrijgestelde bedrag uitkomt, zal uw verzekeraar dit melden bij de Belastingdienst. Het is hierbij van belang dat u de waarde van uw polis niet verwart met het verzekerde bedrag. Stel, u bent verzekerd voor €10.000. Maar u heeft nog maar €3.000 aan premie betaald. Dan is de waarde van uw uitvaartverzekering niet €10.000, maar €3.000. U kunt de waarde van uw uitvaartpolis op elk gewenst moment opvragen.

Renseignering uitvaartverzekering

Wanneer betaalt u belasting?

Renseignering van de uitvaartverzekering betekent niet dat u ook daadwerkelijk belasting betaalt. Dat heeft te maken met de voorwaarden omtrent de vermogensbelasting. Zo geldt er voor iedereen een heffingsvrij vermogen. Over dit deel van uw eigen vermogen hoeft u nooit belasting te betalen. In 2023 is dit bedrag €57.000 voor alleenstaanden en €114.000 voor partners. Daarnaast telt soort uitvaartverzekering mee. Zo geldt er onder bepaalde voorwaarden een vrijstelling in box 3 voor een kapitaalverzekering. Meer informatie over renseignering vindt u in de voorwaarden van uw uitvaartverzekering. Wilt u hier meer over weten? Dan kunt u het beste contact opnemen met uw verzekeraar.

Bronnen

Voor de informatie op deze pagina zijn de volgende bronnen geraadpleegd:

  • Rijksoverheid
  • Belastingdienst
  • Verbond van Verzekeraars

© Kompas Storefronts BV 2014-2024
Tempeliersstraat 20A, 2012 ED, Haarlem
KvK nr: 83977635 | BTW nr: NL863057317B01