Chronisch ziek en een uitvaartverzekering

Vaak wordt niet stilgestaan bij de kosten die een uitvaart met zich mee kan brengen. Een begrafenis of crematie kost al snel 8.000 euro of meer. Om de kosten hiervoor af te dekken, is de uitvaartverzekering in het leven geroepen. Daarmee kunnen de kosten van een begrafenis of crematie betaald worden. Hoe zit dat nu eigenlijk precies wanneer u chronisch ziek bent? Kunt u dan ook probleemloos een uitvaartverzekering afsluiten?

Aanvullende gezondheidsvragen bij een uitvaartverzekering

Wanneer u een uitvaartverzekering wilt afsluiten, worden er altijd aanvullende gezondheidsvragen door een verzekeraar gesteld. De verzekeraar wil namelijk zo min mogelijk risico lopen dat er vroegtijdig uitgekeerd moet worden. Iedereen die een uitvaartverzekering afsluit, moet deze vragen van een verzekeraar beantwoorden. Vragen die gesteld kunnen worden, zijn bijvoorbeeld uw lengte en gewicht, of u medicatie gebruikt en of er een arts of specialist is geraadpleegd de afgelopen 5 jaar.

Een eventuele premieverhoging bij een chronische aandoening
Mocht u chronisch ziek zijn, u heeft bijvoorbeeld diabetes, HIV, MS, reuma of een andere chronische aandoening, dan zult u dit moeten aangeven bij het afsluiten van een uitvaartverzekering. De medisch adviseur zal uw antwoorden bekijken en eventueel beslissen of er een premieopslag van toepassing is. De kans is namelijk groter dat u eerder komt te overlijden dan de periode waarover u premie heeft betaald. Dat is de reden dat u meer premie moet betalen. Een verzekeraar heeft dan de zekerheid dat hij voldoende premie kan innen bij u als verzekerde.

Verzekeraars zonder gezondheidsverklaring
Er zijn ook verzekeraars waar u geen aanvullende gezondheidsvragen hoeft in te vullen bij het aanvragen van een uitvaartverzekering. Iedereen kan daar terecht, ook u wanneer u te kampen heeft met een chronische aandoening. Wel dient u een rekening te houden met een wachttijd, dit worden ook wel carenzjaren genoemd. Mocht u in de wachttijd komen te overlijden, dan vindt er helaas geen volledige uitkering plaats.

Acceptatie is mogelijk, maar let op de premie en voorwaarden

Het is dus mogelijk om een verzekering af te sluiten als u last heeft van een chronische aandoening, maar u kunt daardoor wel te maken krijgen met een premieopslag. In sommige gevallen vindt een uitvaartverzekeraar het risico zelfs zo groot, dat hij de aanvraag voor een uitvaartverzekering afwijst. Er is namelijk geen acceptatieplicht door verzekeraars. Het is altijd verstandig om daar rekening mee te houden en de verschillende verzekeraars met elkaar te vergelijken voordat u overgaat tot het afsluiten van een uitvaartverzekering.

-
© Uitvaartverzekering Wijzer 2020
Saturnusstraat 68, 1829 CZ, Alkmaar, Nederland
KvKnr: 70310629