call 072 - 844 52 85

Uitvaart zonder kist

Hoewel het niet vaak gebeurt, is het mogelijk om iemand te begraven of cremeren zonder kist. Dit kan gebeuren om uiteenlopende redenen zoals religieuze of idealistische motieven. Vooral het begraven, is bij steeds meer uitvaartmaatschappijen mogelijk zonder kist. Crematie zonder een kist is vanwege praktische redenen een stuk lastiger. Wanneer u kiest voor een uitvaart zonder kist, zullen sommige verzekeraars u korting geven op de uitvaartverzekering.

Wetgeving
U vraagt zich natuurlijk af hoe het precies zit met de wetgeving rondom het begraven met of zonder kist. Het is in ons land dan wel gebruikelijk om een kist te gebruiken; dat is niet terug te vinden in de wet. Niemand wordt door enige wet verplicht om een kist te gebruiken bij de begrafenis of crematie. Dat de meeste mensen een kist bij de uitvaart gebruiken, heeft vooral te maken met de tradities binnen onze cultuur. In andere culturen is een kist bijvoorbeeld weer hoogst ongebruikelijk. Door onze multiculturele samenleving stijgt de behoefte aan een uitvaart zonder kist ook. Gelukkig is het dankzij onze wetgeving mogelijk om een uitvaart volgens de eigen cultuur te organiseren. Dat een kist niet verplicht is, betekent niet dat er geen regels zijn. Zo is bij wet vastgelegd dat het lichaam op een hygiënische manier moet worden getransporteerd naar het graf. In vrijwel alle gevallen zonder kist wordt er daarom gekozen voor een lijkwade; een soort doek die om het lichaam gewikkeld wordt. De lijkwade moet overigens wel geproduceerd zijn van biologische afbreekbaar materiaal.

Waarom geen kist?
Er zijn verschillende redenen aan te dragen waarom mensen geen gebruik willen maken van een kist. De belangrijkste redenen die door mensen worden aangedragen hebben religieuze, idealistische of culturele grondslag. Sommigen vinden een uitvaart zonder kist ook veel persoonlijker, al is dat natuurlijk erg persoonlijk.

Begraven en cremeren zonder kist?
We zien in ons land steeds vaker dat er mensen begraven worden zonder kist. Mensen die het klimaat zo min mogelijk willen belasten, kiezen er bijvoorbeeld ook voor. Sommige begraafplaatsen hebben zelfs speciale plaatsen waar mensen zonder kist in een natuurlijke omgeving worden begraven. Cremeren zonder kist is echter een stuk ingewikkelder. Dat komt voornamelijk door praktische redenen. Wanneer iemand wordt gecremeerd, wordt de kist vaak door een rolmechanisme de oven in geduwd. Zonder kist is het lastiger om het lichaam in de oven te krijgen. Dat is dan ook de reden dat veel crematoria iemand niet willen cremeren zonder kist.

Uitvaart zonder kist
5 (100%) 3 votes

-
© Uitvaartverzekeringwijzer.net 2019
Saturnusstraat 68, 1829 CZ, Alkmaar, Nederland
072 - 844 52 85 | KvKnr: 70310629