Uitvaart door gemeente

Een uitvaart door gemeente is eigenlijk een uitzonderlijk geval; zelfs in de grotere steden komt dit maar een paar keer per jaar voor. Er zijn twee redenen voor: er zijn geen nabestaanden van de overledene bekend bij de gemeente of de overledene beschikte niet over financiële middelen om een uitvaart te bekostigen. We kijken even wat beter naar deze twee punten en gaan daarna wat dieper in op de uitvaart zelf.

Geen nabestaanden bekend

Wanneer er geen familie of andere nabestaanden bij de gemeente bekend zijn, gaat de gemeente altijd na of er toch geen personen te vinden zijn die een dergelijke band met de overledene hadden. Vaststellen dat er geen nabestaanden zijn, is altijd de laatste optie, omdat een uitvaart iets persoonlijks is en de nabestaanden dit doorgaans liever zelf verzorgen.

Onvoldoende financiële middelen

Een uitvaart kost al snel een paar duizend euro. Normaal gesproken wordt een uitvaart betaald met het geld uit de nalatenschap van de overledene. Het kan voorkomen dat de overledene over minimale financiële middelen beschikte en dat de nalatenschap niet toereikend is om de kosten voor de uitvaart te voldoen. In dat geval komt de gemeente als eerste terecht bij de directe nabestaanden. Dit betreft dan meestal kinderen, ouders, broers of zussen. Zij zijn verplicht om de kosten te voldoen, tenzij ook zij niet over voldoende financiële middelen beschikken om de uitvaart te bekostigen. Dit moet dan wel door hen kunnen worden aangetoond. Wanneer er sprake is van schulden, hebben de nabestaanden doorgaans de mogelijkheid om de erfenis beneficiair aanvaarden. Zo zijn de schulden niet voor hun rekening, maar ontvangen zij wel geld wanneer de balans positief uitvalt. Toch zijn zij dan aansprakelijk voor de kosten van de begrafenis of crematie. Het komt een enkele keer voor dat er een rechtszaak aangespannen moet worden door de gemeente. Het kan dan gebeuren dat de nabestaanden volgens rechterlijke uitspraak een lening moeten afsluiten om de uitvaart toch nog te bekostigen.

Het is moeilijk om een uitvaart te verzorgen voor een onbekende persoon, maar de gemeente staat ervoor in zoveel mogelijk rekening te houden met de laatste wensen van de overledene. Aan de hand van de achtergebleven informatie wordt gekozen voor een begrafenis of een crematie. Wanneer er niets bekend is over de wensen van de overledene, wordt automatisch gekozen voor een begrafenis. De begrafenis vindt altijd plaats op de gemeentelijke begraafplaats en de crematie bij het gemeentelijk crematorium. Juist omdat er vaak weinig tot niets bekend is over de wensen van de overledene, worden deze uitvaarten sober gehouden. Enkele gemeentes zorgen voor een saluut of een voordracht, bijvoorbeeld in de vorm van een gedicht.

-
© Uitvaartverzekering Wijzer 2020
Saturnusstraat 68, 1829 CZ, Alkmaar, Nederland
KvKnr: 70310629