Door Femke Koning op 01-01-2019 om 10:29

Monuta past polisvoorwaarden aan

Leestijd: 2 minuten

Monuta heeft de polisvoorwaarden van haar uitvaartverzekeringen aangepast. Vanaf donderdag 20 december 2018 gelden de volgende voorwaarden voor klanten die één van onderstaande verzekeringen afsluiten bij Monuta.

  • Monuta Uitvaart Basis-verzekering
  • Uitvaart Plus-verzekering
  • Uitvaart Top-verzekering
  • Uitvaart Flexibel-verzekering (MV19-300)
  • Uitvaart Geld-verzekering (MV19-200)

Wat verandert er voor huidige klanten van Monuta?

Voor klanten die al een Monuta uitvaartverzekering hebben, verandert er niets. De voorwaarden die op de polis van de klanten staan, blijven daarop van toepassing.

Belangrijkste wijzigingen

Het aantal wijzigingen is minimaal. Naast een aantal tekstuele verbeteringen, zijn dit de zes belangrijkste wijzigingen:
1. Pleeg- en adoptiekinderen
Regelmatig kregen we vragen of pleeg- en adoptiekinderen ook vallen onder de gratis kinderverzekering. Het antwoord is ‘ja’. Om te verduidelijken dat pleeg- en adoptiekinderen ook vallen onder de definitie voor een gratis kinderverzekering, hebben we dit toegevoegd aan de voorwaarden.
2. Gratis kinderverzekering
In de oude voorwaarden stond dat nieuwe klanten een wachttijd hadden van 3 maanden voordat eventuele kinderen verzekerd waren met de gratis kinderverzekering. Als het kind van een nieuwe klant binnen 3 maanden na het afsluiten van de verzekering zou overlijden, dan volgde er geen uitkering. Aan de voorwaarden is toegevoegd dat wanneer dit overlijden het directe gevolg is van een ongeval, we wel uitkeren binnen de wachttijd. Deze voorwaardenverbetering hanteren we ook voor bestaande klanten.
3. Minimumbedrag premievrij
Het minimumbedrag voor premievrij maken wordt vermeld op onze website.
4. Wanbetaling
Wanneer we een verzekering moesten stoppen vanwege wanbetaling, werd de verzekering in de meeste gevallen premievrij gemaakt. Dit resulteerde vaak in verzekeringen met lage verzekerde bedragen met nauwelijks meerwaarde voor de klant. Vanuit de nieuwe voorwaarden hebben we de mogelijkheid om de verzekering bij wanbetaling te royeren, de verzekeringnemer ontvangt dan de eventueel aanwezige afkoopwaarde (na verrekening van de achterstand en de afkoopkosten). Afhankelijk van de hoogte van de premievrije waarde, krijgt de klant de mogelijkheid om toch voor een premievrije verzekering te kiezen. De hoogte van deze premievrije waarde staat op onze website.
5. Sanctiewetgeving
Wanneer een klant voor komt op nationale of internationale sanctielijsten, dan mogen wij de klant niet meer verzekeren. In de voorwaarden hebben we toegevoegd dat we vanuit de sanctiewet- en regelgeving de klant mogelijk niet (meer) mogen verzekeren.
6. Negatief reisadvies
Wanneer een klant overlijdt in een land waarvoor een negatief reisadvies geldt, bieden we geen dekking. In de voorwaarden staat ook wat een klant moet doen op het moment dat er een negatief reisadvies wordt uitgesproken.

-
© Kompas Storefronts BV 2014-2024
Tempeliersstraat 20A, 2012 ED, Haarlem
KvK nr: 83977635 | BTW nr: NL863057317B01