Door Leon Schouten op 28-10-2014 om 15:10

AFM beboet DELA voor ‘misleidende’ uitvaartverzekering

Leestijd: 2 minuten

Uitvaartverzekeraar DELA heeft een boete  opgelegd gekregen van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) voor het verkopen van ‘misleidende’ uitvaartverzekeringen. De AFM pleit dat DELA klanten misleidende informatie heeft verstrekt over een coöperatiespaarplan. Uit de informatie die DELA gaf, was niet op te maken dat DELA eigenlijk een verzekering verkocht.

De AFM heeft DELA Natura- en levensverzekeringen N.V. op 16 juli 2014 een boete opgelegd van een half miljoen euro. DELA is het niet eens met de boete en start daarom een bodemprocedure.

De AFM, die als waakhond op de Nederlandse financiële markt optreedt, liet weten dat consumenten ‘op het verkeerde been werden gezet’. DELA gaf consumenten in de periode van 14 maart 2013 tot en met 3 juni 2013 informatie over de betreffende verzekering. Deze informatie kon ten oprechte de indruk wekken dat de inleg onder het depositogarantiestelsel viel, aldus de AFM. Voor deze overtreding geldt een basisbedrag van een half miljoen euro die door de AFM kan worden verlaagd of verhoogd. In dit betreffende geval ziet de AFM geen aanleiding om het basisbedrag te verhogen of te verlagen op grond van de ernst van de overtreding of van de verwijtbaarheid.

In het depositogarantiestelsel krijgen klanten tot maximaal een ton spaargeld terug als een bank failliet zou gaan. Verzekeringen, waaronder ook uitvaartverzekeringen, vallen niet onder het betreffende garantiestelsel, maar onder de opvangregeling voor verzekeraars. Deze regeling werd door DELA wel genoemd, maar de AFM stelt dat de regeling te rooskleurig werd voorgespiegeld.

DELA reageerde dat zij van mening zijn ‘eerlijk en correct’ te hebben gecommuniceerd en stelt dat de overige, meer gedetailleerde informatie, niet bij een reclame-uiting past. “Bij reclame gaat het om het uitleggen van de werking voor de consument en niet de juridische kwalificaties die erachter zitten”, zegt een woordvoerder. Die benadrukte dat consumenten in geen enkel geval zijn benadeeld.

-
© Kompas Storefronts BV 2014-2024
Tempeliersstraat 20A, 2012 ED, Haarlem
KvK nr: 83977635 | BTW nr: NL863057317B01