Welke verzekeringen dekken overlijden na een auto ongeluk?

Leestijd: 3 minuten

De autoverzekering biedt dekking tegen de risico’s die u in het verkeer loopt. De dekkingen vanuit de autoverzekering zijn vooral gericht op het verzekeren van de schade door aansprakelijkheid en de schade aan de eigen auto. Welke verzekeringen komen tot uitkering bij overlijden ten gevolge van een auto ongeluk?

Het overlijden van een naaste zorgt voor groot emotioneel leed, maar ook de financiële gevolgen van het overlijden zijn groot. Met een uitvaartverzekering kunt u de kosten van de uitvaart betalen. Hiermee is het financiële leed van de achterblijvers nog niet opgelost. Bij overlijden door een auto ongeluk kunnen er meerdere verzekeringen worden aangesproken. Wij leggen graag uit hoe het zit.

Keren de uitvaartverzekering en de overlijdensrisicoverzekering uit bij overlijden door een auto ongeluk?

De uitvaartverzekering en de overlijdensrisicoverzekering keren uit bij overlijden door een auto ongeluk. Ook als de veroorzaker aansprakelijk te stellen is voor het overlijden. Zelfs als meerdere verzekeraars uitkeren, komen de uitvaartverzekering en de overlijdensrisicoverzekering nog steeds tot uitkering. Deze verzekeringen keren het verzekerd bedrag uit. Er zijn ook uitvaartverzekeringen die geen bedragen uitkeren, maar die de uitvaart verzorgen.

Wat keert de autoverzekering uit bij overlijden van een inzittende?

De autoverzekering keert uit als er sprake is van aansprakelijkheid vanuit de bestuurder voor het overlijden van een persoon. Een auto wordt bijvoorbeeld aangereden door een taxi. De taxichauffeur heeft een weggetje van rechts over het hoofd gezien, waardoor het ongeval ontstond. Als een inzittende van de aangereden auto overlijdt door het ongeval, kan de verzekeraar van de taxi verplicht zijn om een schadevergoeding te geven aan de nabestaanden van de overledene.

Uitkering uit de ongevallen inzittendenverzekering

Aanvullend in de autoverzekering kunt u een ongevallen inzittendenverzekering afsluiten. Deze aanvullende dekking keert uit als één of meerdere van de inzittenden door een ongeval invalide raken of komen te overlijden. Er zijn verschillende verzekerde bedragen mogelijk. De verzekeraar vergoedt bijvoorbeeld bij overlijden €10.000 uit aan de nabestaanden. De uitkering uit deze dekking staat los van de vraag over de aansprakelijkheid. Meer informatie over aanvullende autoverzekeringen vindt u bijvoorbeeld op de website van Inshared.

Ook als bijvoorbeeld een overlijdensrisicoverzekering of de aansprakelijkheidsverzekering van de tegenpartij uitkeert, komt er nog steeds een uitkering uit de ongevallen inzittendenverzekering.

Uitkering uit de schade inzittendenverzekering

Als de auto waar de overleden passagier in zat verzekerd is inclusief een schade inzittendenverzekering, volgt er ook een uitkering in verband met het overlijden uit deze verzekering. In tegenstelling tot de ongevallen inzittendenverzekering gaat het niet om een vast bedrag. De hoogte van het bedrag moeten de verzekeraar en de nabestaanden van het slachtoffer afspraken over maken.

Uitkering uit een gezinsongevallenverzekering

Er zijn ook ongevallenverzekeringen die niet gekoppeld zijn aan een motorrijtuig. De gezinsongevallenverzekering keert uit bij overlijden van een van de verzekerden door een ongeval. Ook deze verzekering keert uit ongeacht of er ook nog vanuit een andere verzekering een uitkering volgt in verband met het overlijden. In de polis staat omschreven wat de verzekeraar uitkeert bij overlijden van een verzekerde.

Uitkering uit een verzekering van de werkgever

Indien het overlijden gebeurt tijdens werktijd, kan er ook nog een uitkering volgen uit een ongevallenverzekering van de werkgever. Ook in deze verzekering is de hoogte van de uitkering vastgelegd in de verzekering.

Verzekerd bedrag uitkeren of de hoogte van de schadevergoeding vaststellen

De hoogte van een schadevergoeding is geen vast bedrag. Dit in tegenstelling tot de verzekeringen die een vast verzekerd bedrag uitkeren. De verzekeringen die een vast bedrag bij overlijden uitkeren zijn:

In de volgende verzekeringen is er sprake van een schadevergoeding waarvan de hoogte nog bepaald moet worden. Per geval moet het bedrag aan schadevergoeding worden ingeschat.

  • Aansprakelijkheidsverzekering
  • Schade inzittendenverzekering

De hoogte van de schadevergoeding is onder andere afhankelijk van:

  • Of de uitvaartkosten verzekerd zijn.
  • Het wegvallen van het inkomen van de overledene binnen de huishouding.
  • De werkzaamheden van de overledene binnen de huishouding.
  • Het wegvallen van de zorg voor de kinderen
  • Onderhoudswerkzaamheden van de overledene aan het huis, die nu uitbesteed moeten worden.

Daarnaast bestaat sinds 2019 onder voorwaarden ook recht op affectieschade na overlijden. Dit is een soort smartengeld voor het verdriet van de nabestaanden.

Hoe hoog wordt de schadevergoeding na overlijden door een auto ongeluk?

De hoogte van de schadevergoeding heeft teveel afhankelijkheden om er een standaard bedrag aan te kunnen koppelen. Het vaststellen van de schadevergoeding is daarom altijd maatwerk. Bij het berekenen van de schadevergoeding wordt er wel rekening gehouden met uitkeringen uit bijvoorbeeld een overlijdensrisicoverzekering en een uitvaartverzekering. Door deze uitkeringen wordt de “financiële schade” van de nabestaanden van het slachtoffer namelijk kleiner.

Ook bij blijvende invaliditeit wordt een schadevergoeding afgestemd op de financiële schade

Bij blijvende invaliditeit kan de financiële schade ook hoog oplopen. Als het slachtoffer nooit weer kan werken, ontstaat er een groot schadebedrag. Ook in dit geval kunnen de diverse ongevallenverzekeringen worden aangesproken en natuurlijk de aansprakelijkheidsverzekering van de veroorzaker van de schade. 

-
© Kompas Storefronts BV 2014-2024
Tempeliersstraat 20A, 2012 ED, Haarlem
KvK nr: 83977635 | BTW nr: NL863057317B01