Ritueelbegeleiding voor een persoonlijk afscheid

Ieder afscheid is een uniek afscheid; met woorden foto’s, muziek, herinneringen, symbolen en rituelen die passen bij de overledene en bij de nabestaanden. Bij zo’n afscheid kan een ritueelbegeleider of woorddienstbegeleider ondersteunen. Ritueelbegeleiding is professionele begeleiding bij rituelen rondom een afscheid of andere levensmomenten waarbij deze een bijzondere betekenis krijgen. Ritueelbegeleiding bij afscheid, het is er voor iedereen.

Zowel bij lange als bij korte uitvaarten, voor jong en oud en bij bijzondere en ‘gewone’ uitvaarten. Feitelijk bestaat er niet iets als een ‘gewone’ of ‘normale’ uitvaart, iedere uitvaart is bijzonder. Het is een definitieve markering in de tijd, een uniek moment. Elke uitvaart verdient daarom de maximale aandacht en liefde.

Hoewel vorm en inhoud van de afscheidsdienst vaak na het sterven van iemand worden besproken, kan dit ook vooraf gebeuren. Soms kondigt het sterven zich eerder aan en kan een ritueelbegeleider aan de slag met de persoon zelf die overlijden gaat. In de laatste levensfase kan in overleg al gewerkt worden aan het laatste afscheid, met instemming van degene die snel het aardse leven zal verlaten en uiteraard van de nabestaanden.

Levensmomenten
Het voorbereiden van en het voorgaan in de dienst is wat een ritueelbegeleider vooral doet. Behalve bij een uitvaart kan een ritueelbegeleider ook bij andere bijzondere levensmomenten aanwezig zijn. Denk in dat kader aan een doop- of huwelijksplechtigheid. Ritueelbegeleiding vindt ook plaats op individuele basis, als ondersteuning. Je spreekt dan van een persoonlijk ritueel; zoals bijvoorbeeld van een familiair verzoeningsritueel.

Inhoudelijke kant
Voor de goede orde: ritueelbegeleiding is niet hetzelfde als het organiseren van een uitvaart. De uitvaartverzorger of uitvaartondernemer staat vooral voor de organisatorische kant van een afscheid. De inhoudelijke kant van een afscheidsdienst is nadrukkelijk het deel dat een ritueelbegeleider voor diens rekening neemt. Beide professionals werken samen als in een team. Ze vullen elkaar aan. Een uitvaart met een uitvaartverzorger en een ritueelbegeleider wordt doorgaans ervaren als heel persoonlijk.

Ondersteuning
Een ritueelbegeleider bij afscheid ondersteunt en ontzorgt nabestaanden bij het vormgeven van en voorgaan bij een afscheidsdienst. Nabestaanden worden zoveel mogelijk actief betrokken bij alle facetten. Welke muziek, woorden, beelden, rituelen voor hen betekenisvol zijn en bij hun afscheid ‘horen’, dat kunnen ze het beste zelf voelen en bepalen. Een ritueelbegeleider is er om mensen ‘wakker’ te maken. Om ze bewust afscheid te laten nemen van de overledene en om te ervaren wat ze mogen meenemen in hun verdere leven. Want, afscheid nemen is niet zozeer iemand loslaten, maar vooral ook anders mogen vasthouden (naar Manu Keirse).

Kaarsen

Een van de meest bekende rituelen tijdens een uitvaart is het aansteken van kaarsen aan het begin van de dienst. Een ander ritueel is het gebruik van water. Als voorbereiding op de ‘grote reis’ die de overledene zal maken, wordt hij of zij besprenkeld met water als een soort van reiniging en zegening. Ook het gebruik van bloemen is een bekend ritueel. Dat geldt ook voor het leggen van kaartjes met woorden voor de overledenen, in een font met water bij de overledene. Door het water vloeien de woorden als het ware samen en transformeren de losse woordjes in een oneindige bron van liefde en respect.

Nog een ritueel is het gebruik van stenen. Het komt voor dat gevraagd wordt een steen mee te brengen of uit te kiezen, een steen die bij de overledene past. De stenen worden aan het begin (of aan het slot) bij de kist gelegd. Aan het afscheidsritueel heeft zo elke aanwezige letterlijk een steentje bijgedragen.

Kinderen worden uiteraard ook niet vergeten. Desgewenst krijgen ze een speciale plaats tijdens de dienst en bovendien kunnen zij bijvoorbeeld knutselwerkjes bij de kist leggen, of rozenblaadjes strooien. Het versieren van de kist, het blazen van bellen en uiteraard het oplaten van ballonnen zijn ook prima opties. Juist door kinderen nadrukkelijk te betrekken bij een afscheidsdienst, wordt het voor hen iets eenvoudiger een ingrijpende gebeurtenis als een sterfgeval te verwerken.

Meer informatie over ritueelbegeleiding kun je vinden op de website van Simone Snakenborg

-
© Uitvaartverzekeringwijzer.net 2014-2021
Saturnusstraat 68, 1829 CZ, Alkmaar, Nederland
KvK nummer: 70310629 | BTW nummer: NL858252818B01