Door Mieke Fransen op 02-10-2015 om 12:15

Veel misvattingen over uitvaartverzekeringen

Leestijd: 2 minuten

Uit eigen onderzoek onder 578 respondenten blijkt dat er veel misvattingen zijn over uitvaartverzekeringen. Zo denkt men dat een uitvaartverzekering hetzelfde is als een overlijdensrisico verzekering en dat men niet geaccepteerd wordt door de verzekeraar als ze niet gezond zijn.

Uit het onderzoek blijkt dat maar liefst 45 procent het idee heeft dat als ze niet gezond zijn, dat ze niet geaccepteerd kunnen worden door een uitvaartverzekeraar, terwijl iedereen geaccepteerd kan worden. Echter hanteren verzekeraars voor mensen die ziek, of niet helemaal gezond zijn, vaak hogere premies. 25 procent van de ondervraagden geeft aan geen idee te hebben en slechts 30 procent gaf het juiste antwoord.

acceptatie uitvaartverzekeraar

Uitvaartverzekering niet hetzelfde als overlijdensrisico verzekering
27 procent van de ondervraagden denkt dat een uitvaartverzekering hetzelfde is als een overlijdensrisicoverzekering en nog eens 32 procent geeft aan het antwoord op deze vragen niet te weten. Slechts 41 procent geeft het juiste antwoord op deze vraag.
Een uitvaartverzekering is niet hetzelfde als een overlijdensrisico verzekering. Zo loopt een uitvaartverzekering tot het moment van overlijden en sluit men een overlijdensrisico verzekering voor een bepaalde periode. Verder zit er ook verschil in de uitkering van het verzekerde bedrag. 

verschil tussen uitvaartverzekering en overlijdensrisicoverzekering

Andere misverstanden
Overige onduidelijkheden betreffen onder andere hoe het zit met de bankrekening van de overledene en vraagt men zich af of het geld van de overledene gebruikt mag worden voor het betalen van de uitvaart. Dit is niet het geval, tenzij er sprake is van een gezamenlijke rekening, de zogenoemde en/of rekening. In alle andere gevallen, kunnen nabestaanden niet bij de bankrekening van de overledene komen, totdat duidelijk is wie wat erft.

Ook heerst onduidelijkheid over het bekostigen van de uitvaart en gaat men er vanuit dat indien men een uitvaartverzekering heeft, alle kosten zijn gedekt. Ook dit is niet het geval. De uitkering die nabestaanden ontvangen, hangt af van het gekozen verzekerde bedrag of de afgenomen diensten. Dit is per verzekeraar en dekking verschillend.

-
© Kompas Storefronts BV 2014-2024
Tempeliersstraat 20A, 2012 ED, Haarlem
KvK nr: 83977635 | BTW nr: NL863057317B01