Door Femke Koning op 11-02-2019 om 12:21

Minder mensen overlijden aan hart- en vaatziekten, aantal patiënten stijgt

Leestijd: 2 minuten

Eén op de vier Nederlander overlijdt aan de gevolgen van hart- en vaatziekten. Vijftig jaar geleden was dat nog één op de twee Nederlanders. Betere medische technieken en meer aandacht voor de gevolgen van overgewicht en weinig beweging, zijn de verklaringen voor de afname van het aantal doden als gevolg van hart- en vaatziekten. Ondanks dat minder mensen overlijden aan hart- en vaatziekten, lijden steeds meer mensen aan chronische hartproblemen. Dit blijkt uit de vandaag gepubliceerde cijfers van de Hartstichting.

Vrouwen overlijden na een beroerte, mannen na een hartinfarct

De kans op overlijden aan de gevolgen van hartfalen is de afgelopen jaren sterk afgenomen. Ruim 38.000 Nederlanders overleden in 2017 aan de gevolgen hiervan. Hierin waren vrouwen met 20.000 sterfgevallen in de meerheid. Waar vrouwen vaker overlijden na een beroerte en hartfalen, overlijden meer mannen bij een acuut hartinfarct. Opmerkelijk: sinds 1980 is het sterftecijfer fors gedaald. Voor mannen met 80% en voor vrouwen met 61%.
sterfte cijfers hartstichting

Bron: Hartstichting

Betere zorg en leefstijl

De daling van het sterftecijfer is volgens Floris Italianer, directeur van de Hartstichting toe te schrijven aan de betere medische technieken, leefstijl en snellere hulp. Italianer: “Artsen hebben de beschikking over steeds betere medische technieken, zoals katheter behandelingen voor het openen van afgesloten bloedvaten bij een herseninfarct en steeds betere steunharten voor hartfalen. Er is meer aandacht voor gezond eten, bewegen en stoppen met roken. Daarnaast is er sneller hulp, bijvoorbeeld als iemand op straat wordt getroffen door een hartstilstand. Steeds meer mensen kunnen reanimeren en een AED inzetten.”

Aantal chronische patiënten blijft stijgen

Hoewel minder mensen aan de gevolgen van hart- en vaatziekten overlijden, stijgt het aantal chronische patiënten. De Hartstichting laat weten dat Nederland nu 1,4 miljoen chronische patiënten telt. Verwacht wordt dat dit aantal in 2030 stijgt naar 1,9 miljoen. Dit betekent dat in 2030 1 op 7 Nederlanders hart- en vaatpatiënt is.

aantal chronische patiënten blijft stijgen

Bron: Hartstichting

Gevolgen toename aantal patiënten

De stijging van het aantal patiënten betekent ook een stijging van de zorgkosten. Italianer:
“Deze ontwikkeling heeft een grote impact op onze maatschappij. Het goede nieuws is dat deze trend te keren is en mensen langer met een gezond hart kunnen leven. Daarvoor is het wél noodzakelijk dat wij mensen met een verhoogd risico – en dat zijn er nogal wat – eerder opsporen. Zo kunnen zij op tijd behandeld worden en wordt erger voorkomen. Het is belangrijk dat Nederland zich integraal inzet en wij er samen voor zorgen dat oplossingen sneller beschikbaar komen.”

Aandacht voor gezondheid

“Als de helft van de Nederlanders een gezondere bloeddruk zou hebben, kan dat in 2030 bijna 100.000 hart- en vaatpatiënten ‘besparen’”, schrijft de Hartstichting. Aandacht voor gezondheid is daarom dé oplossing om het aantal chronische patiënten terug te dringen. Gezond leven draagt bij aan een gezonde bloeddruk en cholesterol.

Jaarlijks bloeddruk meten van groot belang

Een goede bloeddruk is bepalend voor de kwaliteit van je leven. Hartstichting adviseert 40-plusser jaarlijks de waarden van hun bloeddruk te laten meten. Een gezonde bloeddruk is 140/90 in rust. Door regelmatig te meten, signaleer je tijdig een te hoge bloeddruk. Zo kun je maatregelen nemen om de waarden terug te brengen naar een gezonde bloeddruk. Hiermee voorkom je dat vroegtijdig overlijdt aan de gevolgen van hart- en vaatziekten.

-
© Kompas Storefronts BV 2014-2024
Tempeliersstraat 20A, 2012 ED, Haarlem
KvK nr: 83977635 | BTW nr: NL863057317B01