Door Redactie op 08-05-2019 om 09:49

Kamervragen naar aanleiding van ons uitvaartverzekering onderzoek

Leestijd: 2 minuten

Henk Krol van de partij 50Plus heeft Kamervragen gesteld naar aanleiding van ons uitvaartverzekering onderzoek. Deze vragen gaan over ‘vermiste’ uitvaartpolissen. Dit is gedaan naar aanleiding van ons onderzoek en ons pleidooi voor een systeem waarbij direct na overlijden duidelijk wordt welke levensverzekeringen – en dan vooral uitvaartpolissen – er allemaal zijn.

Wij vinden het fantastisch dat fractievoorzitter Henk Krol Kamervragen heeft gesteld en hopen dat dit een eerste stap is om het door ons aangekaarte probleem op de agenda van de Tweede Kamer te krijgen.

Vragen aan de Tweede Kamer

Henk Krol heeft de volgende vragen aan het ministerie van Binnenlandse Zaken gesteld:

  1. Kent u het bericht «Nabestaanden laten duizenden euro’s liggen»?
  2. Is het waar dat het technisch voorlopig niet haalbaar is om een uitputtend verzekeringsoverzicht te realiseren waar nabestaanden toegang toe krijgen in geval van overlijden? Waarom is dat?
  3. Is het technisch mogelijk om het bestaan van uitvaartpolissen op te nemen in het pensioenoverzicht achter DigiD? Zo nee, waarom niet?
  4. Is het waar dat nabestaanden de waarde van een polis tot meer dan tien jaar na het overlijden kunnen claimen bij de verzekeraars? Is dat altijd zo of zijn er grote verschillen tussen verzekeraars?
  5. Is het waar dat het vanuit de overheid niet mogelijk is om verzekeraars standaard een signaal te geven in het geval van overlijden. Zo nee, kunt u toelichten waarom niet?
  6. Kunt u uitleggen op welke andere wijzen de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) voor verzekeraars een beletsel vormt om nabestaanden de mogelijkheid te geven polissen van overledenen te achterhalen? Bent u bereid eventuele beletsels weg te nemen?
  7. Bent u bereid verzekeraars te vragen een voorlichtingscampagne te starten betreffende de zoekservice «Verloren polissen» van het Verbond van Verzekeraars? Kunt u het antwoord toelichten?

Teken de petitie

U kunt onze petitie nog steeds tekenen. Velen gingen u al voor!

-
© Kompas Storefronts BV 2014-2024
Tempeliersstraat 20A, 2012 ED, Haarlem
KvK nr: 83977635 | BTW nr: NL863057317B01