Wie ontvangt de uitkering van mijn uitvaartverzekering?

Zodra je komt te overlijden, worden een aantal zaken in gang gezet. Er moet vaak van alles geregeld worden voor een begrafenis of crematie. Als je een uitvaartverzekering hebt afgesloten, wordt de verzekeraar door nabestaanden of uitvaartondernemer geïnformeerd. De vraag is echter hoe het met de uitbetaling van je uitvaartverzekering gaat. Wordt deze overgemaakt naar jouw rekeningnummer, de nabestaanden of rechtstreeks naar de uitvaartondernemer?

Uitvaartverzekering in diensten
Heb je een uitvaartverzekering in diensten? Veelal vindt er geen uitbetaling plaats vanuit de Uitvaartverzekering uitkeringverzekeraar, tenzij er een stukje kapitaal is meeverzekerd. De diensten van een uitvaartondernemer worden vergoed door een uitvaartverzekering in diensten. Van een uitkering is dus geen sprake. Dit verandert uiteraard wanneer niet alle diensten onder de dekking vallen van de desbetreffende uitvaartverzekering.

Uitvaartverzekering in geld
Bij een kapitaalverzekering wordt er wel geld uitgekeerd. Sommige verzekeraars kiezen ervoor om het geld rechtstreeks over te maken naar de uitvaartondernemer. Bij diverse verzekeringen is dit zelfs in de polisvoorwaarden beschreven. In andere gevallen wordt het geld van een verzekering overgemaakt via de standaard begunstiging regeling. Als je bent getrouwd of geregistreerd samenwoont, wordt de uitkering overgemaakt naar je partner.

Bij het afsluiten (of tussentijds) van een uitvaartverzekering heb je de mogelijkheid om zelf een begunstigde aan te wijzen. Mocht je onverwachts overlijden, dan ontvangt de desbetreffende persoon het geld op zijn of haar rekening.

Hoelang duurt het voordat het geld wordt uitgekeerd?
Zodra een overlijden bij de uitvaartverzekeraar is gemeld, worden er diverse documenten bij de erfgenamen opgevraagd. Dit zijn bijvoorbeeld een kopie overlijdensakte, een kopie van de polis en een uitkeringsverzoek. Is het onduidelijk wie de begunstigde is op de polis, dan wordt ook een verklaring van erfrecht opgevraagd.

De meeste verzekeraars zorgen voor een tijdige uitkering van de verzekering, maar soms kan het ook wat langer duren in verband met werkachterstanden bij een verzekeraar.

-
© Uitvaartverzekering Wijzer 2020
Saturnusstraat 68, 1829 CZ, Alkmaar, Nederland
KvKnr: 70310629