call 072 - 844 52 85

Verzorging van de overledene

Wanneer een persoon is overleden, wordt deze altijd voor de allerlaatste maal verzorgd. Dit noemen we ook wel het afleggen van een overledenen. Het lichaam wordt dan gewassen en aangekleed. Hoewel iedereen dit afleggen mag doen, wordt het in de meeste gevallen gedaan door iemand van de uitvaartorganisatie of door het verzorgend personeel van een ziekenhuis of een verzorgingstehuis. Het afleggen gebeurt vaak volgens een vaste volgorde en protocol. Op deze manier worden fouten zoveel mogelijk uitgesloten.

Schouwarts
Het afleggen gebeurt niet direct na het overlijden. Er zijn namelijk eerst nog wat andere formaliteiten die plaats moeten vinden. Zo zal er een schouwarts bij de overledene moeten komen die het overlijden officieel vaststelt. Deze arts kan ook direct bepalen wat de doodsoorzaak is en of deze al dan niet natuurlijk is. Wanneer er bijvoorbeeld misdaad in het spel is, zou het afleggen veel sporen kunnen wissen. Vervolgens moet ook worden uitgezocht of de overledene al dan niet orgaandonor is. Wanneer dat het geval is, moeten de organen namelijk eerst verwijderd worden voor het afleggen. Soms wil de familie het lichaam zelf afleggen. Dat kan te maken hebben met religie, maar ook met persoonlijke verwerking.

Vaste volgorde
Om bij het afleggen het maken van fouten zoveel mogelijk uit te sluiten, gebeurt het door middel van een vaste volgorde. Deze volgorde is niet perse verplicht maar wordt vaak wel gebruikt. Soms wordt er van afgeweken. Dat gebeurt voornamelijk vanwege persoonlijke wensen die voortvloeien uit een geloofsovertuiging. Bij het afleggen zijn over het algemeen twee personen betrokken. Allereerst wordt het lichaam gewassen en verzorgd en vervolgens wordt het lichaam beschermd tegen vochtverlies. Daarna zullen de ogen en de mond van de overledene worden gesloten. Deze staan na het overlijden namelijk vaak open. Hierna wordt de overledene aangekleed en wordt de bleke huid vaak nog wat geschminkt. Dit wordt ook wel de laatste verzorging genoemd. Afhankelijk van de wensen van de nabestaanden, wordt een persoon dan ook opgemaakt. In veel gevallen wordt er bij vrouwen voor gekozen om ze op te maken zoals zij zichzelf altijd opmaakten.

Verzorging van de overledene
5 (100%) 2 votes

-
© Uitvaartverzekeringwijzer.net 2019
Saturnusstraat 68, 1829 CZ, Alkmaar, Nederland
072 - 844 52 85 | KvKnr: 70310629