call 072 - 844 52 85

Uitvaartverzekering en verzekeringsfraude

Verzekeringsfraude bij uitvaartverzekeringen komt steeds meer voor. Steeds vaker kiezen mensen ervoor om verkeerde gegevens te verstrekken aan verzekeraars als het gaat om gezondheid. Veel verzekerden geven valse informatie over hun gezondheid en dit zorgt ervoor dat reserves van uitvaartverzekeraars worden aangetast. Inmiddels mogen verzekeraars een boete uitschrijven. Hoe hoog is deze boete en hoe voorkom jij als verzekerde dat je hiermee in aanraking komt?

Financieel risico wordt groter door verzekeringsfraude
Premies dienen door verzekeraars geïnd te worden om bepaalde financiële risico’s af te dekken. Door verzekeringsfraude wordt het verschil steeds groter tussen de geïncasseerde premies en de uit te keren verzekerde bedragen. Dit zorgt ervoor dat verzekeraars steeds vaker een beroep moeten doen op hun reserves. Uitvaartverzekeraars hebben daarom een beroep gedaan op het Verbond van Verzekeraars en deze instantie heeft inmiddels de nodige maatregelen getroffen.

Verzekeringsfraude wordt bestraft met een boete
Verzekeraars mogen sinds kort een boete opleggen van € 532,- bij verzekeringsfraude door verzekerden. Alleen al in 2016 waren er 8.000 fraudemeldingen. Dit was ten opzichte van 2015 een stijging van maar liefst 7 procent. Het verstrekken van onjuiste informatie aan een uitvaartverzekeraar brengt dus bepaalde risico’s met zich mee, waaronder een forse boete. Bovendien wordt er door verzekeraars altijd aangifte gedaan bij de politie.

Fraude voorkomen door eerlijk te zijn
Wil je een boete voorkomen bij het regelen van een uitvaartverzekering? Wees altijd eerlijk tegen een verzekeraar inzake het beantwoorden van gezondheidsvragen bij het afsluiten van een uitvaartpolis. Als je weet van jezelf dat je kampt met de nodige gezondheidsklachten, is het verstandig de verschillende verzekeraars naast elkaar te leggen en aan de hand daarvan een keuze te maken. Sommige verzekeraars zijn iets coulanter bij een grotere kans op overlijden.

Bovendien is een premietoeslag altijd beter dan een boete en aangifte bij de politie. Weersta de verleiding om vragen onjuist te beantwoorden en voorkom daarmee een boete en kruisje achter je naam.

Uitvaartverzekering en verzekeringsfraude
4.4 (88%) 5 votes

-
© Uitvaartverzekeringwijzer.net 2019
Saturnusstraat 68, 1829 CZ, Alkmaar, Nederland
072 - 844 52 85 | KvKnr: 70310629