Uitvaartverzekering en uw baby

Wanneer u een uitvaartverzekering of begrafenisverzekering heeft afgesloten en uw baby komt te overlijden, wordt er door de meeste verzekeraars een grens van 24 weken zwangerschap gehanteerd. Wanneer de baby overlijdt voor die 24 weken, bestaat de kans dat u niet in aanmerking komt voor dekking van de verzekering. De verzekeraar kan zich in dat gevallen namelijk beroepen op de wet. Praktisch gezien betekent dit dat u in dat geval zelf de de uitvaart moet betalen. De meeste verzekeraars beroepen zich ook daadwerkelijk op deze wettelijke grens, al zijn er gelukkig ook uitzonderingen.

Wettelijk vastgesteld
Er is op dit moment in ons land een wet geldig waaruit we kunnen opmaken dat een verzekeraar pas na een zwangerschap van 24 weken de kosten van de uitvaart voor de baby hoeft te betalen. Daar is overigens nogal wat commotie over geweest in de politiek. Met nam de ChristenUnie heeft de afgelopen jaren duidelijk laten blijken het niet eens te zijn met deze wet. Deze partij probeert dan ook al tijden om de wet te veranderen, maar dat is tot op de dag van vandaag nog niet gelukt. Het is dan ook een belangrijk punt om rekening mee te houden wanneer u de uitvaartverzekering nodig heeft om deze vreselijke reden.

Uitzonderingen
Enkele jaren terug heeft het onafhankelijke bureau Independer onderzoek gedaan naar de polisvoorwaarden van de diverse verzekeraars op dit gebied. Hoewel we inderdaad zien dat veel aanbieders deze harde wettelijke grens gewoon hanteren, zijn er ook positieve uitzonderingen te noemen. Verzekeraars als HDB Assen, Conservatrix en Ardanta dekken ook de kosten van de uitvaart wanneer uw baby eerder dan 24 weken overlijdt. Het is overigens wellicht handig om te weten dat verreweg de meeste verzekeraars wel een maximum hanteren. Verzekeraar Facultatieve vormt de enige uitzonder; deze uitvaartverzekeraar stelt geen grens of maximum, waardoor de volledige uitvaart van uw baby zal worden vergoed.

-
© Uitvaartverzekering Wijzer 2020
Saturnusstraat 68, 1829 CZ, Alkmaar, Nederland
KvKnr: 70310629