call 072 - 844 52 85

Uitvaartverzekering en de erfgenamen

Erfgenamen spelen altijd een belangrijke rol bij een uitvaart en uitvaartverzekering. Dit wordt door veel mensen nogal eens onderschat. Vaak krijgen ze diverse vraagstukken voorgeschoteld waarop ze niet direct antwoord weten. U kunt hen daar op voorbereiden. Hoe zit dat eigenlijk met uw uitvaartverzekering en de erfgenamen en waar dient u als verzekerde rekening mee te houden?

Wat gebeurt er met uw verzekering in geval van overlijden

Als uw kapitaalverzekering uitkeert bij overlijden, dan kunnen uw erfgenamen dit gebruiken om de kosten van een uitvaart te betalen. Dit bedrag is vrij van erfbelasting, waardoor het volledige bedrag ten goede komt van uw begrafenis of crematie. Heeft u een naturaverzekering? Dan dekt een verzekeraar de kosten van de producten en dienst. Biedt de polis onvoldoende dekking? Dan zal een uitvaartondernemer dit melden bij uw erfgenamen.

Wat zijn de mogelijkheden voor erfgenamen?
Wanneer u komt te overlijden en uw erfgenamen uw nalatenschap zuiver aanvaarden, dan betekent dit dat ze ook de kosten van uw uitvaart voor hun rekening nemen. Uiteraard kunnen ze daarvoor de polis gebruiken die u in het verleden heeft afgesloten. Als een erfenis wordt aanvaard door de erfgenamen, dan zijn ze te allen tijde aansprakelijk voor de kosten van uw uitvaart. Wat hun keuze ook is, u kunt zich perfect voorbereiden door een goede begrafenisverzekering af te sluiten. Daarmee worden alle kosten van een uitvaart voldoende gedekt en tevens stelt u nabestaanden niet voor een lastige keuze.

Wat als u geen uitvaartverzekering heeft?
Heeft u geen uitvaartverzekering? Dan draaien de erfgenamen op voor de kosten van uw begrafenis of crematie. Willen erfgenamen uw uitvaart niet betalen? Dan kunnen ze ook geen aanspraak maken op uw erfenis. Om uw nabestaanden niet voor de keuze te stellen om uw uitvaart niet te kunnen of willen betalen, is het slim om een uitvaartverzekering af te sluiten. Zorg dat het verzekerd bedrag voldoende is, zodat erfgenamen niet achteraf hoeven bij te betalen.

Uitvaartverzekering en de erfgenamen
4.4 (88%) 5 votes

-
© Uitvaartverzekeringwijzer.net 2019
Saturnusstraat 68, 1829 CZ, Alkmaar, Nederland
072 - 844 52 85 | KvKnr: 70310629