Uitvaartverzekering en de belastingaangifte

Vóór 1 mei dient je belastingaangifte weer binnen te zijn bij de Belastingdienst. Je uitvaartverzekering speelt daarin ook een belangrijke rol. Daar denk je wellicht niet direct over na bij het invullen van je aangifte, maar het is wel degelijk van belang. Op welke manier zijn jouw uitvaartverzekering en je jaarlijkse belastingaangifte met elkaar verbonden?

Uitvaartverzekering: kapitaalverzekering en dus box 3

Kapitaal dat je opbouwt via een uitvaartverzekering ziet de Belastingdienst als vermogen. Dit betekent dat je uitvaartverzekering in box 3 valt. Er is echter wel sprake van vrijstelling. Voor het jaar 2017 is dit bedrag per belastingplichtige vastgesteld op € 7.033,-. Dit geldt overigens ook voor de overlijdensrisicoverzekering.

Is je verzekeringspremie aftrekbaar?
Helaas moeten we je teleurstellen. De verzekeringspremie die je betaalt voor je uitvaartverzekering is niet fiscaal aftrekbaar. Vroeger was dit wel zo, maar in 2009 is deze regeling afgeschaft. De uitvaartverzekering wordt door de Belastingdienst gezien als vermogen (box 3) en daarom valt deze niet onder de inkomstenbelasting van box 1.

Wil je meer weten over de belastingaangifte en je uitvaartpolis? Neem gerust contact op met je belastingadviseur. Dit is een verstandige optie als je er zelf niet uitkomt met het invullen van je aangifte.

Vul je aangifte zorgeloos in
De verzekeringspremie die je betaalt voor een uitvaartverzekering is vaak nihil. Daarom hoef je bij het invullen van je aangifte vaak geen rekening te houden met de uitvaartverzekering. Bovendien laat de Belastingdienst vaak in de aangifte zelf al zien waar je rekening mee moet houden.

Belasting na jouw overlijden
Nabestaanden betalen geen belasting over de uitkering van een uitvaartverzekering. Wel dient het kapitaalbedrag gebruikt te worden voor het bekostigen van een begrafenis of crematie. Blijft er geld over en wordt het uitgegeven aan andere zaken? Dan valt het onder de erfbelasting en dienen nabestaanden wel belasting te betalen. Kortom, zolang het geld wordt ingezet om de uitvaart te kosten, komt de Belastingdienst niet om de hoek kijken.

-
© Uitvaartverzekering Wijzer 2020
Saturnusstraat 68, 1829 CZ, Alkmaar, Nederland
KvKnr: 70310629