call 072 - 844 52 85

Uitkering bij euthanasie

Uitvaartverzekeraars keren uit als de verzekerde overlijdt naar aanleiding van een natuurlijke dood. Euthanasie valt niet onder een natuurlijke dood, waardoor de polis geen dekking biedt. Zoals zo vaak gelden hier ook weer uitzonderingen op. Een aantal verzekeraars biedt namelijk wel dekking maar met extra aanvullende voorwaarde en een wachttijd.

Wachttijd
Bij een aantal verzekeraars geldt een wachttijd. Binnen deze wachttijd staat u als klant geregistreerd van de verzekeraar en moet u ook gewoon premie betalen. Toch bent u nog niet (volledig) verzekerd tijdens deze wachttijd.

Een wachttijd wordt door verzekeraars gehanteerd als vanuit de gezondheidsverklaring/medische verklaring voor de verzekeraar een hoog risico blijkt. De verzekeraar stelt in dat geval een wachttijd in. De wachttijd varieert van periode, met een maximum van ongeveer 3 jaar. Wanneer u binnen deze wachttijd komt te overlijden, wordt het verzekerde bedrag niet of niet volledig uitgekeerd. Dit geldt ook voor een dood na euthanasie.

Uitkering bij euthanasie
5 (100%) 2 votes

-
© Uitvaartverzekeringwijzer.net 2019
Saturnusstraat 68, 1829 CZ, Alkmaar, Nederland
072 - 844 52 85 | KvKnr: 70310629