call 072 - 844 52 85

Repatriëring en uw uitvaartverzekering

We bepalen het moment dat we komen te overlijden helaas niet zelf en daarom bestaat er een reële kans dat we in het buitenland worden overvallen door de dood. Het is vrij logisch dat veel mensen vooraf er voor kiezen om in dat geval terug te worden gebracht naar hun eigen land zodat daar de uitvaart plaats kan vinden. Daarvoor zal het lichaam naar Nederland moeten worden gebracht. Dit heet repatriëring.

Hoe gaat repatriëring in zijn werk?

In ons land zijn verschillende uitvaartondernemers te vinden die zich in de loop der tijd hebben gespecialiseerd in repatriëring. Dat betekent dat de uitvaartonderneming alle stappen zal ondernemen om het lichaam van de overledene terug in Nederland te krijgen. Daarvoor moeten bijvoorbeeld enkele wettelijke zaken geregeld worden en er zal natuurlijk ook voor vervoer moeten worden gezorgd naar Nederland. Uiteraard kan dat vervoer op verschillende manieren, al komt daar het nodige bij kijken.

Zo dient het lichaam van de overledenen voor het transport worden gebalsemd. Ook wordt de houten kist soms in een zinken kist geplaatst ter bescherming. Het paspoort moet bij de overledene blijven. Andere persoonlijke bezittingen kunnen uiteraard wel door de nabestaanden meegenomen worden. Zodra het lichaam in Nederland is aangekomen, kan de uitvaart zoals we dat in Nederland gewend zijn, beginnen.

Dekt de uitvaartverzekering repatriëring?

Lang niet alle uitvaartverzekeringen dekken repatriëring. Om te weten of uw uitvaartverzekering dit dekt, kunt u simpelweg even in de polisvoorwaarden kijken. Wanneer uw uitvaartverzekering het niet dekt, is er ook nog een mogelijkheid om de repatriëring door uw reisverzekering te laten vergoeden. De meeste reisverzekeringen dekken de kosten van een repatriëring namelijk wel. Neem dit mee in uw overweging of u een reisverzekering afsluit of niet wanneer u op vakantie gaat. Wanneer uw uitvaartverzekering het wel dekt, is de reisverzekering voor dit specifieke geval echter niet nodig. Repatriëring wordt door sommige verzekeraars in de polisvoorwaarden ook wel betiteld als werelddekking.

Hoe handelt u bij een overlijden in het buitenland?

Stel, u bent op vakantie in het buitenland en u of een medereiziger komt te overlijden. Hoe handelt u in zo’n situatie? Het is de bedoeling dat het lichaam terugkeert naar het land van afkomst, maar dit brengt veelal het nodige regelwerk met zich mee. Het lichaam kan niet zomaar naar Nederland worden gebracht. Hiervoor dient er eerst het een en ander te gebeuren.

Neem altijd contact op met de alarmcentrale van uw reisverzekering wanneer er sprake is van overlijden in het buitenland. Vanzelfsprekend is het verstandig om ook de uitvaartverzekeraar te informeren. Een verzekeraar kan u ondersteuning bieden om alles in goede banen te leiden.

Akte van overlijden en politierapport

Net als in Nederland moet er in het buitenland een akte van overlijden worden opgesteld door een arts. Als iemand in het ziekenhuis overlijdt, is dat veelal binnen een kort tijdsbestek geregeld. Uiteraard dienen ook de lokale autoriteiten op de hoogte te worden gebracht. Is er sprake van een niet-natuurlijk overlijden? Bij een misdrijf of ongeval is het belangrijk dat er een politierapport wordt opgemaakt door de plaatselijke politie in het buitenland.

Waar valt repatriëring onder?

Als u een akte van overlijden en eventueel een politierapport tot uw beschikking heeft, kan de repatriëring in gang worden gezet. U dient hiervoor een professioneel bedrijf voor in te schakelen. Dit wordt veelal gedaan door de verzekeraar, mits dit is meeverzekerd. Laat u goed informeren door een reis- of uitvaartverzekeraar hoe dat in zijn werk gaat. Uiteraard is het relevant om na te gaan wat er precies onder de dekking van de verzekering valt. U komt daarmee niet voor financiële verrassingen te staan.

Per auto of vliegtuig naar Nederland

Zodra het lichaam is gebalsemd, kan het worden vervoerd naar Nederland. Is de afstand korter dan 1.500 kilometer? Dan wordt het lichaam meestal per auto vervoerd naar land van herkomst. In alle overige gevallen gaat het lichaam in een zinken kist mee het vliegtuig in naar Nederland. Hier wordt het lichaam overgedragen aan de erven, waarna een begrafenis of crematie in gang kan worden gezet.

Ga goed verzekerd op vakantie

Gaat u regelmatig met familie of vrienden op vakantie naar het buitenland? Zorg dat u voldoende verzekerd bent voor repatriëring. Het is niet standaard meeverzekerd op de uitvaart- of reisverzekering, dus zorg dat u deze zaken goed heeft geregeld. Hoewel u er liever niet over nadenkt, kan er altijd iets gebeuren in het buitenland. Liever laat u nabestaanden niet opdraaien voor de kosten van repatriëring, dus is het belangrijk dat u dit verzekeringstechnisch goed heeft geregeld.

Repatriëring en uw uitvaartverzekering
4.7 (93.19%) 47 votes

-
© Uitvaartverzekeringwijzer.net 2019
Saturnusstraat 68, 1829 CZ, Alkmaar, Nederland
072 - 844 52 85 | KvKnr: 70310629