call 072 - 844 52 85

Geen uitvaartverzekering afgesloten

Het afsluiten van een uitvaartverzekering is in Nederland niet verplicht. Toch hebben veel Nederlanders wel een uitvaartverzekering afgesloten, omdat men niet wil dat nabestaanden met de kosten van een uitvaart geconfronteerd worden.

In Nederland kost een uitvaart gemiddeld 7.000 tot 10.000 euro en veel mensen kunnen dit niet zomaar betalen. Om te voorkomen dat uw nabestaanden voor deze kosten moeten opdraaien, is het verstandig om wel een uitvaartverzekering af te sluiten.

Uitvaartverzekering afsluiten op latere leeftijd
Ook op latere leeftijd kunt u een uitvaartverzekering afsluiten. De premie wordt wel hoger naar mate u ouder wordt. Vanaf ongeveer 70 jaar wordt het risico voor de verzekeraar om iemand te accepteren voor een uitvaartverzekering wat hoog. Veel verzekeraars zullen u daarom niet willen verzekeren. Zij hebben geen acceptatieplicht. Als de verzekeraar u wel wilt verzekeren, dan zullen zij dit waarschijnlijk doen tegen een premietoeslag en u zult hoogstwaarschijnlijk ook een gezondheidsverklaring (medische verklaring) moeten invullen.

Uitvaartverzekering afsluiten voor kinderen
Kinderen tot 18 jaar zijn veelal gratis meeverzekerd op de uitvaartverzekering van hun ouders. Bij sommige verzekeraars zijn kinderen tot 25 jaar zelfs gratis meeverzekerd. Na deze leeftijd dienen ze premie te betalen voor de verzekering of kunnen ze de verzekering stopzetten.

Geen uitvaartverzekering
Kiest u er, om wat voor reden dan ook, toch voor om geen uitvaartverzekering af te sluiten dan staat u gewoon in uw recht. Zoals gezegd is het niet verplicht. U zorgt er hiermee alleen wel voor dat uw nabestaanden uw uitvaart moeten financieren. U kunt natuurlijk zelf ook een spaarpot achter de hand houden voor uw uitvaart.

Vond u deze pagina nuttig?

-
© Uitvaartverzekeringwijzer.net 2019
Saturnusstraat 68, 1829 CZ, Alkmaar, Nederland
072 - 844 52 85 | KvKnr: 70310629