call 072 - 844 52 85

AFM en uitvaartverzekeringen

In Nederland is het toezicht op de financiële markten ondergebracht bij de AFM en bij DNB. AFM staat voor Autoriteit Financiële Markten en DNB voor De Nederlandsche Bank. Het is de taak van de AFM om toezicht te houden op het gedrag van organisaties die actief zijn in de financiële sector. Het gaat daarbij om lenen, sparen, beleggen en verzekeren. Uitvaartverzekeraars vallen dus ook onder dit toezicht.

Doelstelling AFM

Het doel van het toezicht door de AFM is eraan bij te dragen dat de financiële markten goed functioneren en eerlijk en transparant zijn. Hierbij staan drie doelstellingen centraal:
– Erop toezien dat financiële dienstverleners eerlijk en zorgvuldig werken;
– Erop toezien dat de kapitaalmarkten eerlijk en efficiënt werken;
– Bijdragen aan financiële stabiliteit.

De AFM houdt alleen toezicht op het gedrag van de financiële instellingen. Het prudentiële toezicht, dat zich richt op de vraag of organisaties in de financiële sector aan hun financiële verplichtingen kunnen voldoen, is de taak van De Nederlandsche Bank.

Onderzoek naar uitvaartverzekeraars

In 2011 heeft de AFM onderzoek gedaan naar het gedrag van uitvaartverzekeraars. De onderzoekers hebben gekeken naar de manier waarop uitvaartverzekeringen verkocht worden en naar de mate waarin het belang van de klant centraal staat. De vijf grootste uitvaartverzekeraars werden aan dit onderzoek onderworpen, waardoor ongeveer 90% van de markt meegenomen werd.

De belangrijkste punten die uit het onderzoek naar voren kwamen, zijn de volgende:
– Sommige verzekeraars hebben geen specifieke doelgroep, waardoor ze met hun manier van verkopen ook niet aansluiten bij de behoeften van een doelgroep;
– De verzekeraars controleren hun tussenpersonen onvoldoende, waardoor zij soms samenwerken met tussenpersonen voor wie het klantbelang niet voorop staat;
– De hoogte van de provisie varieert sterk tussen de verschillende verzekeraars, waardoor het voor de tussenpersoon aantrekkelijk wordt vooral de producten van een specifieke verzekeraar te verkopen;
– De uitvaartwensen van de klanten zijn vaak niet beschikbaar voor de verzekeraars, waardoor deze niet gebruikt kunnen worden bij het overlijden;
– De informatievoorziening aan consumenten tijdens telefonische verkoopgesprekken moet verbeterd worden en de uitvaartwensen van de klant moeten meer centraal staan.

De AFM heeft aan elk van de verzekeraars aangegeven op welke punten ze zich moeten verbeteren. De AFM houdt in de gaten in hoeverre verzekeraars daadwerkelijk iets doen met deze verbeterpunten. Door dit onderzoek draagt de AFM eraan bij dat uitvaartverzekeraars zoveel mogelijk in het belang van de consument handelen. Meer informatie hierover vindt u op www.afm.nl

AFM en uitvaartverzekeringen
2.4 (48%) 5 votes

Wat vindt u van deze verzekeraar?

Bij het kiezen van een uitvaartverzekering spelen reviews een belangrijke rol. Heeft u een deze verzekeraar uitvaartverzekering? Dan zouden we het waarderen als u uw ervaring met de deze verzekeraar uitvaartverzekering met ons kunt delen. Met het schrijven van een review helpt u anderen bij het zoeken naar een goede uitvaartverzekeraar. Daarnaast is het voor de deze verzekeraar ook belangrijk om te lezen wat klanten van hun vinden en hoe ze hun dienstverlening kunnen verbeteren.


 
 

© Uitvaartverzekeringwijzer.net 2019
Saturnusstraat 68, 1829 CZ, Alkmaar, Nederland
072 - 844 52 85 | KvKnr: 70310629